Tajwid for beginners

Spelling of the arabic letters in the beginning, in the middle and in the end of a word

In this section you will learn how to write letters in different positions in a word. You will start reading and writing first Arabic words. A plenty of practical tasks and tests will help you to consolidate your knowledge.

Start learning Ana testi geç
+115
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Elif harfinin düzgün yazılışı

Elif harfinin kelimelerde yazılışını öğrenin.

ب ت ث harflerinin düzgün yazılışı

ب ت ث harflerinin düzgün yazılışını öğrenin. Arapça ilk kelimeyi okuyun!

ج ح خ harflerinin düzgün yazılışı

ج ح خ harflerinin düzgün yazılışını öğrenin, bu harflerle olan kelimeleri okuyun.

د ذ harflerinin düzgün yazılışı

د ذ harflerinin düzgün yazılışını öğrenin

ر ز harflerinin düzgün yazılışı

ر ز harfleri kendinden önceki harflerle bitişik yazılır, ama kendinden sonrakı harflerle birleşmez. Bu bölümde bu harflerin yazılışı hakkında daha çok bilgi sahibi olcaksınız.

س ش harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde siz kelimelerde س ش harflerinin farklı yazılışlarını öğreneceksiniz. Pratik çalışmalar və sorular bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır.

ص ض harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde kelimenin başında, ortasında və sonunda ص ض harflerinin düzgün yazılışını öğreneceksiniz. Test ve ödevler bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ط ظ harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde kelimenin başında, ortasında və sonunda ط ظ harflerinin düzgün yazılışını öğreneceksiniz. Test ve ödevler bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ع غ harflerinin düzgün yazılışı

Kelimelerde ع غ harflerinin farklı yazılış şekillərini öğrenin. Ödevleri ve deneme testlerini yapın.

ف ق harflerinin düzgün yazılışı

ف ق harflerinin farklı yazılış şekillerini öğrenin. Bu harflerle yeni kelimeleri okuyun.

ك ل harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde ك ل harflerinin farklı şekillerde yazılışını öğrenecek və yeni kelimeler okuyacaksınız.

م ن harflerinin düzgün yazılışı

م ن harflerinin kelimelerde okunuşunu və yazılışını öğrenin

ه و harflerinin düzgün yazılışı

Bölüm ه و harflerinin düzgün yazılışına ayrılmıştır. Ödevler ve deneme testleri konuyu pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ي harfinin düzgün yazılışı

Alfebenin son harfi ي -nın düzgün yazılışını öğrenin

Yazılışı benzer olan bazı harfler

Yazıda bazı harflerin şekilleri aynı olduğu için okurken karıştırılır. Bu bölümde yazılışı benzeyen harfleri öğrenin.