Tajwid for beginners

Spelling of the arabic letters in the beginning, in the middle and in the end of a word

In this section you will learn how to write letters in different positions in a word. You will start reading and writing first Arabic words. A plenty of practical tasks and tests will help you to consolidate your knowledge.

Start learning Ana testi geç
+115
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Elif harfinin düzgün yazılışı

Elif harfinin kelimelerde yazılışını öğrenin.

ب ت ث harflerinin düzgün yazılışı

ب ت ث harflerinin düzgün yazılışını öğrenin. Arapça ilk kelimeyi okuyun!

ج ح خ harflerinin düzgün yazılışı

ج ح خ harflerinin düzgün yazılışını öğrenin, bu harflerle olan kelimeleri okuyun.

د ذ harflerinin düzgün yazılışı

د ذ harflerinin düzgün yazılışını öğrenin

ر ز harflerinin düzgün yazılışı

ر ز harfleri kendinden önceki harflerle bitişik yazılır, ama kendinden sonrakı harflerle birleşmez. Bu bölümde bu harflerin yazılışı hakkında daha çok bilgi sahibi olcaksınız.

س ش harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde siz kelimelerde س ش harflerinin farklı yazılışlarını öğreneceksiniz. Pratik çalışmalar və sorular bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır.

ص ض harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde kelimenin başında, ortasında və sonunda ص ض harflerinin düzgün yazılışını öğreneceksiniz. Test ve ödevler bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ط ظ harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde kelimenin başında, ortasında və sonunda ط ظ harflerinin düzgün yazılışını öğreneceksiniz. Test ve ödevler bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ع غ harflerinin düzgün yazılışı

Kelimelerde ع غ harflerinin farklı yazılış şekillərini öğrenin. Ödevleri ve deneme testlerini yapın.

ف ق harflerinin düzgün yazılışı

ف ق harflerinin farklı yazılış şekillerini öğrenin. Bu harflerle yeni kelimeleri okuyun.

ك ل harflerinin düzgün yazılışı

Bu bölümde ك ل harflerinin farklı şekillerde yazılışını öğrenecek və yeni kelimeler okuyacaksınız.

م ن harflerinin düzgün yazılışı

م ن harflerinin kelimelerde okunuşunu və yazılışını öğrenin

ه و harflerinin düzgün yazılışı

Bölüm ه و harflerinin düzgün yazılışına ayrılmıştır. Ödevler ve deneme testleri konuyu pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ي harfinin düzgün yazılışı

Alfebenin son harfi ي -nın düzgün yazılışını öğrenin

Yazılışı benzer olan bazı harfler

Yazıda bazı harflerin şekilleri aynı olduğu için okurken karıştırılır. Bu bölümde yazılışı benzeyen harfleri öğrenin.

Şu sayfa için yorumlar

Bu sayfanın içeriği ve ya işlemleriyle ilgili görüşlerinizi paylaşmak istermisiniz? Sohbete ilk siz başlayın.