Ziyaretçi
Sura
Sura
10
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 109
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 10, Yunus (Yunus)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
10:1
Elif Lâm Râ
Elif Lâm Râ
bunlar
bunlar
ayetleridir
ayetleridir
Kitab'ın
Kitab'ın
hikmetli
hikmetli

10:2
mı geldi?
mı geldi?
insanlara
insanlara
tuhaf
tuhaf
vahyetmemiz
*
vahyetmemiz
bir adama
*
bir adama
içlerinden
içlerinden
diye
diye
uyarsın
uyarsın
insanları
insanları
ve müjdelesin
ve müjdelesin
kimselere
kimselere
iman edenlere
iman edenlere
(ki) şüphesiz
(ki) şüphesiz
onlar için vardır
onlar için vardır
makamı
makamı
doğruluk
doğruluk
katında
katında
Rableri
Rableri
dediler ki
dediler ki
kâfirler
kâfirler
şüphesiz
şüphesiz
bu
bu
bir büyücüdür
bir büyücüdür
apaçık
apaçık

10:3
şüphesiz
şüphesiz
sizin Rabbiniz
sizin Rabbiniz
Allah'tır
Allah'tır
ki
ki
yarattı
yarattı
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
altı
*
altı
günde
günde
sonra
sonra
kuşattı
kuşattı
Arş'ı
*
Arş'ı
düzene koydu
düzene koydu
işleri
işleri
yoktur
yoktur
kimse
kimse
şefaat edecek
şefaat edecek
dışında
dışında
O'nun izni
*
*
O'nun izni
işte budur
işte budur
Allah
Allah
Rabbiniz olan
Rabbiniz olan
O'na kulluk edin
O'na kulluk edin
Düşünüp öğüt almaz mısınız?
*
Düşünüp öğüt almaz mısınız?

10:4
O'nadır
O'nadır
dönüşü
dönüşü
hepinizin
hepinizin
vaadi
vaadi
Allah'ın
Allah'ın
gerçektir
gerçektir
O'dur
O'dur
ilk kez başlatan
ilk kez başlatan
yaratmayı
yaratmayı
sonra
sonra
onu tekrarlayan
onu tekrarlayan
karşılıklarını vermek üzere
karşılıklarını vermek üzere
kimselere
kimselere
iman eden(lere)
iman eden(lere)
ve ameller işleyen(lere)
ve ameller işleyen(lere)
salih
salih
adaletli bir şekilde
adaletli bir şekilde
ve kiimselere
ve kiimselere
inkâr eden(lere)
inkâr eden(lere)
vardır
vardır
bir içecek
bir içecek
kaynar sudan
*
kaynar sudan
ve bir azap
ve bir azap
acıklı
acıklı
dolayı
dolayı
olmalarından
olmalarından
inkâr ediyor(lar)
inkâr ediyor(lar)

10:5
O'dur
O'dur
yapan
*
yapan
güneşi
güneşi
bir ışık
bir ışık
ve ayı
ve ayı
bir nur
bir nur
ve düzenleyen
ve düzenleyen
belli menzillere göre
belli menzillere göre
bilmeniz için
bilmeniz için
sayısını
sayısını
yılların
yılların
ve hesabını
ve hesabını
yaratmamıştır
*
yaratmamıştır
Allah
Allah
bütün bunları
bütün bunları
dışında
dışında
hak olmak
hak olmak
etraflıca açıklıyor
etraflıca açıklıyor
ayetlerini
ayetlerini
bir topluluk için
bir topluluk için
bilen
bilen

10:6
şüphesiz
şüphesiz
ardarda gelmesinde
*
ardarda gelmesinde
gece
gece
ve gündüzün
ve gündüzün
yarattıklarında
*
yarattıklarında
Allah'ın
Allah'ın
göklerde
*
göklerde
ve yerde
ve yerde
ayetler vardır
ayetler vardır
bir topluluk için
bir topluluk için
sakınan
sakınan

10:7
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
ummayan(lar)
*
ummayan(lar)
bize kavuşmayı
bize kavuşmayı
ve razı olan(lar)
ve razı olan(lar)
hayatına
hayatına
dünya
dünya
ve gönüllerini kaptıran(lar)
ve gönüllerini kaptıran(lar)
ona
ona
ve olanlar
ve olanlar
onlar
onlar
bizim ayetlerimizden
*
bizim ayetlerimizden
gafil(ler)
gafil(ler)

10:8
işte bunların
işte bunların
varacakları yer
varacakları yer
cehennemdir
cehennemdir
karşılık
karşılık
olduklarına
olduklarına
kazanıyor(lar)
kazanıyor(lar)

10:9
şüphesiz
şüphesiz
kimseleri
kimseleri
iman eden(leri)
iman eden(leri)
ve ameller işleyen(leri)
ve ameller işleyen(leri)
salih
salih
doğru yola iletir
doğru yola iletir
Rableri
Rableri
imanları dolayısıyla
imanları dolayısıyla
akar
akar
onların altlarından
*
onların altlarından
ırmaklar
ırmaklar
cennetlerinde
*
cennetlerinde
naim
naim

10:10
onların duaları
onların duaları
orada
orada
senin şanın pek yücedir
senin şanın pek yücedir
Ey Allah'ım
Ey Allah'ım
ve dilekleri (de)
ve dilekleri (de)
aralarındaki
aralarındaki
Selâm'dır
Selâm'dır
ve sonu (ise)
ve sonu (ise)
dualarının
dualarının
hamdolsun'dur
*
hamdolsun'dur
Allah'a
Allah'a
Rabbi
Rabbi
alemlerin
alemlerin

10:11
ve eğer
ve eğer
acele verseydi
acele verseydi
Allah
Allah
insanlara
insanlara
kötülüğü
kötülüğü
acele istemeleri gibi
acele istemeleri gibi
iyiliği
iyiliği
hemen bitmiş olurdu
hemen bitmiş olurdu
onların
onların
süreleri
süreleri
böyle bırakırız
böyle bırakırız
kimseleri
kimseleri
ummayanları
*
ummayanları
bize kavuşmayı
bize kavuşmayı
taşkınlıkları içinde
*
taşkınlıkları içinde
bocalar bir halde
bocalar bir halde

10:12
ve ne zaman ki
ve ne zaman ki
dokunduğunda
dokunduğunda
insana
insana
bir darlık
bir darlık
bize dua eder
bize dua eder
yan yatarken
yan yatarken
veya
veya
otururken
otururken
yahut
yahut
ayakta
ayakta
ancak
ancak
giderdiğimizde
giderdiğimizde
ondan
ondan
darlığını
darlığını
hareket eder
hareket eder
gibi
gibi
bize dua etmemiş
*
bize dua etmemiş
darlıktan dolayı
*
darlıktan dolayı
kendisine dokunmuş olan
kendisine dokunmuş olan
işte böyle
işte böyle
süslü gösterilmiştir
süslü gösterilmiştir
aşırıya gidenlere
aşırıya gidenlere
şeyler
şeyler
oldukları
oldukları
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)

10:13
ve andolsun
ve andolsun
helak ettik
helak ettik
nice nesilleri
nice nesilleri
sizden önce
*
sizden önce
haksızlık ettiklerinden
*
haksızlık ettiklerinden
kendilerine geldiği halde
kendilerine geldiği halde
peygamberleri
peygamberleri
apaçık delillerle
apaçık delillerle
ve iman etmeyecekleri için
*
*
ve iman etmeyecekleri için
işte böyle
işte böyle
cezalandırırız
cezalandırırız
topluluğunu
topluluğunu
suçlular
suçlular

10:14
sonra
sonra
sizi kıldık
sizi kıldık
halifeler
halifeler
yeryüzüne
*
yeryüzüne
onların ardından
*
onların ardından
görmek için
görmek için
neler
neler
yapacağınızı
yapacağınızı

10:15
ne zaman ki
ne zaman ki
okunduğunda
okunduğunda
onlara
onlara
ayetlerimiz
ayetlerimiz
apaçık bir şekilde
apaçık bir şekilde
derler
derler
kimseler
kimseler
ummayanlar
*
ummayanlar
bize kavuşmayı
bize kavuşmayı
getir
getir
bir Kur'an
bir Kur'an
başka
başka
bundan
bundan
veya
veya
bunu değiştir
bunu değiştir
de ki
de ki
(sözkonusu) olamaz
*
(sözkonusu) olamaz
benim
benim
onu değiştirmem
*
onu değiştirmem
tarafımdan
*
tarafımdan
kendi
kendi
ben uyuyorum
*
ben uyuyorum
ancak
ancak
vahyedilene
*
vahyedilene
bana
bana
şüphesiz ben
şüphesiz ben
korkarım
korkarım
karşı gelirsem
*
karşı gelirsem
Rabbime
Rabbime
azabından
azabından
bir günün
bir günün
büyük
büyük

10:16
de ki
de ki
şayet
şayet
dileseydi
dileseydi
Allah
Allah
bunu okumazdım
*
bunu okumazdım
size
size
ve size hiç bildirmezdi
*
ve size hiç bildirmezdi
bunu
bunu
elbette
elbette
geçirdim
geçirdim
sizin aranızda
sizin aranızda
belli bir ömür
belli bir ömür
daha önce
*
daha önce
hiç düşünmüyor musunuz?
*
hiç düşünmüyor musunuz?

10:17
kim olabilir?
kim olabilir?
daha zalim
daha zalim
kimseden
kimseden
uyduran
uyduran
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
yalan
yalan
yahut
yahut
yalanlayandan
yalanlayandan
O'nun ayetlerini
O'nun ayetlerini
şüphesiz
şüphesiz
kurtuluşa eremezler
*
kurtuluşa eremezler
suçlular
suçlular

10:18
ve ibadet ediyorlar
ve ibadet ediyorlar
bırakıp
*
bırakıp
Allah'ı
Allah'ı
şeylere
şeylere
hiç
hiç
bir zararı olmayan
bir zararı olmayan
ve
ve
yararı olmayan
yararı olmayan
ve diyorlar ki
ve diyorlar ki
bunlar
bunlar
bizim şefaatçilerimizdir
bizim şefaatçilerimizdir
katında
katında
Allah
Allah
de ki
de ki
bildiriyor musunuz?
bildiriyor musunuz?
Allah'a
Allah'a
bir şeyi
bir şeyi
bilmediği
*
bilmediği
göklerde
*
göklerde
ve
ve
yerde
*
yerde
O münezzehtir
O münezzehtir
ve yücedir
ve yücedir
ortak koştuklarından
*
ortak koştuklarından

10:19
ve
ve
değildir
değildir
insanlar
insanlar
ancak
ancak
bir ümmettir
bir ümmettir
tek
tek
sonradan ayrılığa düştüler
sonradan ayrılığa düştüler
eğer olmasaydı
eğer olmasaydı
bir takdir
bir takdir
önceden belirlenmiş
önceden belirlenmiş
Rabbin tarafından
*
Rabbin tarafından
kesin hüküm verilirdi
kesin hüküm verilirdi
aralarında
aralarında
şeylerde
şeylerde
onda
onda
ayrılığa düştükleri
ayrılığa düştükleri

10:20
ve diyorlar
ve diyorlar
keşke
keşke
indirilse
indirilse
ona
ona
bir mucize
bir mucize
Rabbinden
*
Rabbinden
de ki
de ki
ancak
ancak
gayb
gayb
Allah'ındır
Allah'ındır
bekleyin
bekleyin
elbette ben de
elbette ben de
sizinle birlikte
sizinle birlikte
bekleyenlerdenim
*
bekleyenlerdenim