Sura
10
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 10. Yunus (Yunus)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 109
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 10, Yunus (Yunus)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
10:1
Elif Lâm Râ
bunlar
ayetleridir
Kitab'ın
hikmetli
10:2
mı geldi?
insanlara
tuhaf
vahyetmemiz
bir adama
içlerinden
diye
uyarsın
insanları
ve müjdelesin
kimselere
iman edenlere
(ki) şüphesiz
onlar için vardır
makamı
doğruluk
katında
Rableri
dediler ki
kâfirler
şüphesiz
bu
bir büyücüdür
apaçık
10:3
şüphesiz
sizin Rabbiniz
Allah'tır
ki
yarattı
gökleri
ve yeri
altı
günde
sonra
kuşattı
Arş'ı
düzene koydu
işleri
yoktur
kimse
şefaat edecek
dışında
O'nun izni
işte budur
Allah
Rabbiniz olan
O'na kulluk edin
Düşünüp öğüt almaz mısınız?
10:4
O'nadır
dönüşü
hepinizin
vaadi
Allah'ın
gerçektir
O'dur
ilk kez başlatan
yaratmayı
sonra
onu tekrarlayan
karşılıklarını vermek üzere
kimselere
iman eden(lere)
ve ameller işleyen(lere)
salih
adaletli bir şekilde
ve kiimselere
inkâr eden(lere)
vardır
bir içecek
kaynar sudan
ve bir azap
acıklı
dolayı
olmalarından
inkâr ediyor(lar)
10:5
O'dur
yapan
güneşi
bir ışık
ve ayı
bir nur
ve düzenleyen
belli menzillere göre
bilmeniz için
sayısını
yılların
ve hesabını
yaratmamıştır
Allah
bütün bunları
dışında
hak olmak
etraflıca açıklıyor
ayetlerini
bir topluluk için
bilen
10:6
şüphesiz
ardarda gelmesinde
gece
ve gündüzün
yarattıklarında
Allah'ın
göklerde
ve yerde
ayetler vardır
bir topluluk için
sakınan
10:7
şüphesiz
kimseler
ummayan(lar)
bize kavuşmayı
ve razı olan(lar)
hayatına
dünya
ve gönüllerini kaptıran(lar)
ona
ve olanlar
onlar
bizim ayetlerimizden
gafil(ler)
10:8
işte bunların
varacakları yer
cehennemdir
karşılık
olduklarına
kazanıyor(lar)
10:9
şüphesiz
kimseleri
iman eden(leri)
ve ameller işleyen(leri)
salih
doğru yola iletir
Rableri
imanları dolayısıyla
akar
onların altlarından
ırmaklar
cennetlerinde
naim
10:10
onların duaları
orada
senin şanın pek yücedir
Ey Allah'ım
ve dilekleri (de)
aralarındaki
Selâm'dır
ve sonu (ise)
dualarının
hamdolsun'dur
Allah'a
Rabbi
alemlerin
10:11
ve eğer
acele verseydi
Allah
insanlara
kötülüğü
acele istemeleri gibi
iyiliği
hemen bitmiş olurdu
onların
süreleri
böyle bırakırız
kimseleri
ummayanları
bize kavuşmayı
taşkınlıkları içinde
bocalar bir halde
10:12
ve ne zaman ki
dokunduğunda
insana
bir darlık
bize dua eder
yan yatarken
veya
otururken
yahut
ayakta
ancak
giderdiğimizde
ondan
darlığını
hareket eder
gibi
bize dua etmemiş
darlıktan dolayı
kendisine dokunmuş olan
işte böyle
süslü gösterilmiştir
aşırıya gidenlere
şeyler
oldukları
yapıyor(lar)
10:13
ve andolsun
helak ettik
nice nesilleri
sizden önce
haksızlık ettiklerinden
kendilerine geldiği halde
peygamberleri
apaçık delillerle
ve iman etmeyecekleri için
işte böyle
cezalandırırız
topluluğunu
suçlular
10:14
sonra
sizi kıldık
halifeler
yeryüzüne
onların ardından
görmek için
neler
yapacağınızı
10:15
ne zaman ki
okunduğunda
onlara
ayetlerimiz
apaçık bir şekilde
derler
kimseler
ummayanlar
bize kavuşmayı
getir
bir Kur'an
başka
bundan
veya
bunu değiştir
de ki
(sözkonusu) olamaz
benim
onu değiştirmem
tarafımdan
kendi
ben uyuyorum
ancak
vahyedilene
bana
şüphesiz ben
korkarım
karşı gelirsem
Rabbime
azabından
bir günün
büyük
10:16
de ki
şayet
dileseydi
Allah
bunu okumazdım
size
ve size hiç bildirmezdi
bunu
elbette
geçirdim
sizin aranızda
belli bir ömür
daha önce
hiç düşünmüyor musunuz?
10:17
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
yahut
yalanlayandan
O'nun ayetlerini
şüphesiz
kurtuluşa eremezler
suçlular
10:18
ve ibadet ediyorlar
bırakıp
Allah'ı
şeylere
hiç
bir zararı olmayan
ve
yararı olmayan
ve diyorlar ki
bunlar
bizim şefaatçilerimizdir
katında
Allah
de ki
bildiriyor musunuz?
Allah'a
bir şeyi
bilmediği
göklerde
ve
yerde
O münezzehtir
ve yücedir
ortak koştuklarından
10:19
ve
değildir
insanlar
ancak
bir ümmettir
tek
sonradan ayrılığa düştüler
eğer olmasaydı
bir takdir
önceden belirlenmiş
Rabbin tarafından
kesin hüküm verilirdi
aralarında
şeylerde
onda
ayrılığa düştükleri
10:20
ve diyorlar
keşke
indirilse
ona
bir mucize
Rabbinden
de ki
ancak
gayb
Allah'ındır
bekleyin
elbette ben de
sizinle birlikte
bekleyenlerdenim
10:21
ve zaman
tattırdığımız
insanlara
genişlik
sonra
bir darlıktan
kendilerine dokunan
hemen
onların vardır
hileleri
hakkında
ayetlerimiz
de ki
Allah
daha hızlıdır
düzen kurmada
şüphesiz
elçilerimiz
yazmaktadırlar
sizin hilelerinizi