Ziyaretçi
Sura
Sura
11
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 123
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 11, Hud (Hud)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
11:1
Elif Lâm Râ
Elif Lâm Râ
bir Kitap'tır
bir Kitap'tır
sağlamlaştırılmış
sağlamlaştırılmış
ayetleri
ayetleri
sonra
sonra
etraflıca açıklanmış
etraflıca açıklanmış
tarafından
*
tarafından
hikmet sahibi
hikmet sahibi
ve her şeyden haberdar
ve her şeyden haberdar

11:2
öyle ki
öyle ki
kulluk etmeyin
kulluk etmeyin
başkasına
başkasına
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz ben
şüphesiz ben
size
size
O'nun tarafından
O'nun tarafından
bir uyarıcıyım
bir uyarıcıyım
ve müjdeleyiciyim
ve müjdeleyiciyim

11:3
ve
ve
bağışlanma dileyin
bağışlanma dileyin
Rabbinizden
Rabbinizden
sonra
sonra
tevbe edin
tevbe edin
O'na
O'na
sizi yararlandırsın
sizi yararlandırsın
nimetlerden
nimetlerden
güzel
güzel
bir süreye kadar
*
bir süreye kadar
belirli
belirli
ve versin
ve versin
her
her
sahibine
sahibine
ihsan
ihsan
kendi ihsanını
kendi ihsanını
ve eğer
ve eğer
yüz çevirirseniz
yüz çevirirseniz
gerçekten ben
gerçekten ben
korkarım
korkarım
sizin hakkınızda
sizin hakkınızda
azabından
azabından
bir günün
bir günün
büyük
büyük

11:4
Allah'adır
*
Allah'adır
dönüşünüz
dönüşünüz
ve O
ve O
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
güç yetirendir
güç yetirendir

11:5
iyi bilin ki
iyi bilin ki
onlar
onlar
bükerler
bükerler
göğüslerini
göğüslerini
gizlenmek için
gizlenmek için
ondan
ondan
yine iyi bilin ki
yine iyi bilin ki
ne zaman
ne zaman
bürünseler
bürünseler
elbiselerine
elbiselerine
bilir
bilir
şeyleri
şeyleri
gizledikleri
gizledikleri
ve şeyleri
ve şeyleri
açığa vurdukları
açığa vurdukları
şüphesiz O
şüphesiz O
bilendir
bilendir
olanı
olanı
gönüllerde
gönüllerde

11:6
ve yoktur
ve yoktur
hiçbir
hiçbir
canlı
canlı
yeryüzünde
*
yeryüzünde
ait olmayan
*
ait olmayan
Allah'a
Allah'a
rızkı
rızkı
ve O bilir
ve O bilir
onun karar kıldığı yeri
onun karar kıldığı yeri
ve emanet bırakıldığı yeri
ve emanet bırakıldığı yeri
(bunların) hepsi
(bunların) hepsi
bir Kitap'tadır
*
bir Kitap'tadır
apaçık
apaçık

11:7
ve O'dur
ve O'dur
yaratan
*
yaratan
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
içinde
içinde
altı
altı
gün
gün
iken
iken
O'nun Arş'ı
O'nun Arş'ı
üzerinde
üzerinde
su
su
sizi denemek için
sizi denemek için
hanginizin
hanginizin
daha güzel (olduğunu)
daha güzel (olduğunu)
amelinin
amelinin
ve şayet
ve şayet
onlara dersen
onlara dersen
şüphesiz siz
şüphesiz siz
diriltileceksiniz
diriltileceksiniz
sonra
*
sonra
ölümden
ölümden
hemen derler
hemen derler
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
değildir
değildir
bu
bu
başka
başka
bir sihirden
bir sihirden
apaçık
apaçık

11:8
ve şayet
ve şayet
geciktirsek
geciktirsek
onlardan
onlardan
azabı
azabı
için
için
bir süre
bir süre
sayılı
sayılı
mutlaka derler
mutlaka derler
nedir?
nedir?
onu alıkoyan
onu alıkoyan
haberiniz olsun ki
haberiniz olsun ki
gün
gün
o geldiği
o geldiği
değildir
değildir
geri çevrilecek
geri çevrilecek
kendilerinden
kendilerinden
ve kuşatır
ve kuşatır
onları
onları
şey
şey
oldukları
oldukları
onu
onu
alaya alıyor(lar)
alaya alıyor(lar)

11:9
şayet
şayet
tattırsak
tattırsak
insana
insana
katımızdan
katımızdan
bir rahmet
bir rahmet
sonra
sonra
onu geri alsak
onu geri alsak
ondan
ondan
o hemen olur
o hemen olur
ümitsiz
ümitsiz
bir nankör
bir nankör

11:10
ve şayet
ve şayet
ona tattırırsak
ona tattırırsak
bir nimet
bir nimet
sonra
sonra
bir darlıktan
bir darlıktan
kendisine dokunan
kendisine dokunan
mutlaka der
mutlaka der
gitti
gitti
kötülükler
kötülükler
benden
benden
şüphesiz o
şüphesiz o
şımarık
şımarık
ve böbürlenendir
ve böbürlenendir

11:11
ancak hariçtir
ancak hariçtir
kimseler
kimseler
sabreden(ler)
sabreden(ler)
ve ameller işleyenler
ve ameller işleyenler
salih
salih
işte
işte
onlara vardır
onlara vardır
bağışlanma
bağışlanma
ve ecir
ve ecir
büyük
büyük

11:12
belki de
belki de
bırakacaksın
bırakacaksın
bir kısmını
bir kısmını
vahyedilenin
*
vahyedilenin
sana
sana
ve daralacak
ve daralacak
onunla
onunla
göğsün
göğsün
dolayı
dolayı
demelerinden
demelerinden
değil miydi?
değil miydi?
indirilmeli
indirilmeli
ona
ona
bir hazine
bir hazine
veya
veya
gelmeli
gelmeli
beraberinde
beraberinde
bir melek
bir melek
ancak
ancak
sen
sen
bir uyarıcısın
bir uyarıcısın
Allah ise
Allah ise
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
vekildir
vekildir

11:13
yoksa
yoksa
diyorlar mı?
diyorlar mı?
onu kendisi uydurdu
onu kendisi uydurdu
de ki
de ki
getirin
getirin
on (tane)
on (tane)
sure
sure
onun benzeri
onun benzeri
uydurulmuş
uydurulmuş
ve çağırın
ve çağırın
gücünüzyeteni
*
gücünüzyeteni
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
eğer
eğer
iseniz
iseniz
doğru sözlü
doğru sözlü

11:14
eğer
eğer
cevap veremezlerse
cevap veremezlerse
size
size
bilin ki
bilin ki
doğrusu o
doğrusu o
indirilmiştir
indirilmiştir
ilmiyle
ilmiyle
Allah'ın
Allah'ın
ve şüphesiz
ve şüphesiz
yoktur
yoktur
ilah
ilah
başka
başka
O'ndan
O'ndan
artık olur musunuz?
artık olur musunuz?
size
size
Müslüman
Müslüman

11:15
kimler
kimler
isterse
*
isterse
hayatını
hayatını
dünya
dünya
ve süsünü
ve süsünü
karşılıklarını tam veririz
karşılıklarını tam veririz
onlara
onlara
yaptıklarının
yaptıklarının
orada
orada
ve onlara
ve onlara
orada
orada
bir noksanlık yapılmaz
*
bir noksanlık yapılmaz

11:16
bunlar
bunlar
kimselerdir
kimselerdir
olmayan
olmayan
kendileri için
kendileri için
ahirette
*
ahirette
başka bir şey
başka bir şey
ateşten
ateşten
ve boşa gitmiştir
ve boşa gitmiştir
işledikleri
*
işledikleri
orada
orada
ve geçersizdir
ve geçersizdir
oldukları
*
oldukları
yapmakta
yapmakta

11:17
kimse gibi midir?
kimse gibi midir?
olan
olan
üzere
üzere
açık bir delil
açık bir delil
Rabbinden
*
Rabbinden
ve onu izleyen
ve onu izleyen
bir şahit
bir şahit
O'nun tarafından
O'nun tarafından
ve
ve
ondan önce
ondan önce
kitabı (elinde bulunan)
kitabı (elinde bulunan)
Musa'nın
Musa'nın
bir rehber
bir rehber
ve rahmet olan
ve rahmet olan
işte bunlar
işte bunlar
iman ederler
iman ederler
ona
ona
ve kim
ve kim
inkar ederse
inkar ederse
onu
onu
topluluklardan
*
topluluklardan
ateştir
ateştir
kendisine vaadedilen
kendisine vaadedilen
hiç olma
*
hiç olma
içinde
içinde
şüphe
şüphe
bundan
bundan
şüphesiz bu
şüphesiz bu
bir gerçektir
bir gerçektir
Rabbinden
*
Rabbinden
ancak
ancak
çoğu
çoğu
insanların
insanların
iman etmezler
*
iman etmezler

11:18
kim olabilir?
kim olabilir?
daha zalim
daha zalim
kimseden
kimseden
uyduran
uyduran
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
yalan
yalan
bunlar
bunlar
sunulurlar
sunulurlar
üzerine
üzerine
Rabblerine
Rabblerine
ve derler
ve derler
şahitler
şahitler
işte bunlardır
işte bunlardır
kimseler
kimseler
yalan söyleyen(ler)
yalan söyleyen(ler)
karşı
karşı
Rabblerine
Rabblerine
haberiniz olsun
haberiniz olsun
laneti
laneti
Allah'ın
Allah'ın
üzerinedir
üzerinedir
zalimlerin
zalimlerin

11:19
onlar
onlar
alıkoyar
alıkoyar
yolundan
*
yolundan
Allah'ın
Allah'ın
ve onda ararlar
ve onda ararlar
çarpıklık
çarpıklık
ve onlar (ararlar)
ve onlar (ararlar)
ahireti
ahireti
onlar
onlar
inkar edenlerdir
inkar edenlerdir

11:20
onlar
onlar
değillerdir
*
değillerdir
aciz bırakacak
aciz bırakacak
yeryüzünde
*
yeryüzünde
yoktur
yoktur
onların
*
onların
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
dostları
*
dostları
kat kat artırılır
kat kat artırılır
onlar için
onlar için
azab
azab
onlar
*
onlar
güç yetiremezlerdi
güç yetiremezlerdi
işitmeye
işitmeye
ve
ve
onlar
onlar
göremezlerdi
göremezlerdi