Sura
11
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 11. Hud (Hud)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 123
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 11, Hud (Hud)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
11:1
Elif Lâm Râ
bir Kitap'tır
sağlamlaştırılmış
ayetleri
sonra
etraflıca açıklanmış
tarafından
hikmet sahibi
ve her şeyden haberdar
11:2
öyle ki
kulluk etmeyin
başkasına
Allah'tan
şüphesiz ben
size
O'nun tarafından
bir uyarıcıyım
ve müjdeleyiciyim
11:3
ve
bağışlanma dileyin
Rabbinizden
sonra
tevbe edin
O'na
sizi yararlandırsın
nimetlerden
güzel
bir süreye kadar
belirli
ve versin
her
sahibine
ihsan
kendi ihsanını
ve eğer
yüz çevirirseniz
gerçekten ben
korkarım
sizin hakkınızda
azabından
bir günün
büyük
11:4
Allah'adır
dönüşünüz
ve O
üzerine
her
şey
güç yetirendir
11:5
iyi bilin ki
onlar
bükerler
göğüslerini
gizlenmek için
ondan
yine iyi bilin ki
ne zaman
bürünseler
elbiselerine
bilir
şeyleri
gizledikleri
ve şeyleri
açığa vurdukları
şüphesiz O
bilendir
olanı
gönüllerde
11:6
ve yoktur
hiçbir
canlı
yeryüzünde
ait olmayan
Allah'a
rızkı
ve O bilir
onun karar kıldığı yeri
ve emanet bırakıldığı yeri
(bunların) hepsi
bir Kitap'tadır
apaçık
11:7
ve O'dur
yaratan
gökleri
ve yeri
içinde
altı
gün
iken
O'nun Arş'ı
üzerinde
su
sizi denemek için
hanginizin
daha güzel (olduğunu)
amelinin
ve şayet
onlara dersen
şüphesiz siz
diriltileceksiniz
sonra
ölümden
hemen derler
kimseler
inkar eden(ler)
değildir
bu
başka
bir sihirden
apaçık
11:8
ve şayet
geciktirsek
onlardan
azabı
için
bir süre
sayılı
mutlaka derler
nedir?
onu alıkoyan
haberiniz olsun ki
gün
o geldiği
değildir
geri çevrilecek
kendilerinden
ve kuşatır
onları
şey
oldukları
onu
alaya alıyor(lar)
11:9
şayet
tattırsak
insana
katımızdan
bir rahmet
sonra
onu geri alsak
ondan
o hemen olur
ümitsiz
bir nankör
11:10
ve şayet
ona tattırırsak
bir nimet
sonra
bir darlıktan
kendisine dokunan
mutlaka der
gitti
kötülükler
benden
şüphesiz o
şımarık
ve böbürlenendir
11:11
ancak hariçtir
kimseler
sabreden(ler)
ve ameller işleyenler
salih
işte
onlara vardır
bağışlanma
ve ecir
büyük
11:12
belki de
bırakacaksın
bir kısmını
vahyedilenin
sana
ve daralacak
onunla
göğsün
dolayı
demelerinden
değil miydi?
indirilmeli
ona
bir hazine
veya
gelmeli
beraberinde
bir melek
ancak
sen
bir uyarıcısın
Allah ise
üzerine
her
şey
vekildir
11:13
yoksa
diyorlar mı?
onu kendisi uydurdu
de ki
getirin
on (tane)
sure
onun benzeri
uydurulmuş
ve çağırın
gücünüzyeteni
başka
Allah'tan
eğer
iseniz
doğru sözlü
11:14
eğer
cevap veremezlerse
size
bilin ki
doğrusu o
indirilmiştir
ilmiyle
Allah'ın
ve şüphesiz
yoktur
ilah
başka
O'ndan
artık olur musunuz?
size
Müslüman
11:15
kimler
isterse
hayatını
dünya
ve süsünü
karşılıklarını tam veririz
onlara
yaptıklarının
orada
ve onlara
orada
bir noksanlık yapılmaz
11:16
bunlar
kimselerdir
olmayan
kendileri için
ahirette
başka bir şey
ateşten
ve boşa gitmiştir
işledikleri
orada
ve geçersizdir
oldukları
yapmakta
11:17
kimse gibi midir?
olan
üzere
açık bir delil
Rabbinden
ve onu izleyen
bir şahit
O'nun tarafından
ve
ondan önce
kitabı (elinde bulunan)
Musa'nın
bir rehber
ve rahmet olan
işte bunlar
iman ederler
ona
ve kim
inkar ederse
onu
topluluklardan
ateştir
kendisine vaadedilen
hiç olma
içinde
şüphe
bundan
şüphesiz bu
bir gerçektir
Rabbinden
ancak
çoğu
insanların
iman etmezler
11:18
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
bunlar
sunulurlar
üzerine
Rabblerine
ve derler
şahitler
işte bunlardır
kimseler
yalan söyleyen(ler)
karşı
Rabblerine
haberiniz olsun
laneti
Allah'ın
üzerinedir
zalimlerin
11:19
onlar
alıkoyar
yolundan
Allah'ın
ve onda ararlar
çarpıklık
ve onlar (ararlar)
ahireti
onlar
inkar edenlerdir
11:20
onlar
değillerdir
aciz bırakacak
yeryüzünde
yoktur
onların
başka
Allah'tan
dostları
kat kat artırılır
onlar için
azab
onlar
güç yetiremezlerdi
işitmeye
ve
onlar
göremezlerdi
11:21
işte onlar
kimselerdir
zarara sokan(lardır)
kendilerini
ve kaybolmuştur
yanlarından
şeyler
uydurdukları