Sura
13
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 43
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 13, Er-Rad (Rad)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
13:1
Elif Lam Mim Ra
şunlar
ayetleridir
Kitabın
indirilen
sana
Rabbinden
haktır
ve fakat
çoğu
insanların
inanmazlar
13:2
Allah
odur ki
yükseltti
gökleri
olmadan
bir direk
görebileceğiniz
sonra
istiva etti
üzerine
Arş
ve boyun eğdirdi
güneşi
ve ay'ı
her biri
akıp gitmektedir
bir süre için
belirli
düzenliyor
işi(ni)
açıklıyor
ayerleri
böylece
karşılaşacağınıza
Rabbinizle
kesin olarak inanırsınız
13:3
ve O'dur
ki
uzattı
arzı
ve var etti
orada
sabit dağlar
ve ırmaklar
ve
her
meyvadan
yarattı
orada
çift (erkek-dişi)
iki
örter
geceyi
gündüz(ün üzerine)
şüphesiz
bunda
ayetler vardır
bir toplum için
düşünen
13:4
ve (vardır)
arzda
kıt'alar
birbirine komşu
ve bağlar(ı vardır)
üzüm
ve ekinler
ve hurmalıklar
çatallı
ve olmadan
çatalı
(bunların hepsi) sulanır
su ile
bir
ama üstün yaparız
birbirini
üzerine
diğerinin
ürünlerinde
şüphesiz
bunda
ayetler vardır
bir toplum için
aklını kullanan
13:5
eğer
şaşacaksan
şaşmak lazım
onların şu sözlerine
zaman mı?
biz olduğumuz
toprak
gerçekten biz mi?
içinde (olacağız)
bir yaratılış
yeniden
işte onlar
kimselerdir
inkar eden(lerdir)
Rablerini
ve onlar (bulunanlardır)
halkalar
boyunlarında
ve onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
sürekli kalacaklardır
13:6
ve senden acele istiyorlar
kötülüğü
önce
iyilikten
ve oysa
gelip geçti
onlardan önce
benzerleri
ve şüphesiz
Rabbin
sahibidir
mağfiret
insanlar için
karşı
zulümlerine
ve şüphesiz
Rabbinin
pek çetindir
azabı
13:7
ve diyorlar ki
kimseler
inkar eden(ler)
değil miydi?
indirmeli
ona
bir ayet
Rabbinden
şüphesiz
sen
bir uyarıcısın
ve hepsi için vardır
toplumun
bir yol göstericisi
13:8
Allah
bilir
neyi
yüklendiğini
her
dişinin
ve neyi
eksilttiğini
rahimlerin
ve neyi
artırdığını
ve her
şey
onun yanında
bir ölçü iledir
13:9
(O) bilendir
gizliyi
ve aşikareyi
büyüktür
yücedir
13:10
birdir
aranızdan
kimse
gizleyen
sözü
ve kimse
açık (söyleyen)
onu
ve kimse
o
gizlenendir
geceleyin
ve görünendir
gündüzün
13:11
O(insa)nın vardır
izleyenler
önünden
ve
arkasından
onu korurlar
emrinden
Allah'ın
şüphesiz
Allah
(durumlarını) değiştirmez
bir milet
sürece
değiştirmediği
kendi (durumlarını)
zaman
istediği
Allah
bir kavme
kötülük
artık yoktur
geri çevirecek
onu
zaten yoktur
onların
O'ndan başka
koruyucuları
13:12
O'dur
size gösteren
şimşeği
korku
ve umud içinde
ve yapan
bulutları
ağır (yüklü)
13:13
ve tesbih ederler
gök gürültüsü
onun övgüsüyle
ve melekler
korkusundan
ve gönderir
yıldırımlar
çarpar
onlarla
kimseyi
dilediği
ve onlar
tartışmaktadırlar
hakkında
Allah
ve O'nun
pek çetindir
tuzağı (cezası)
13:14
ancak O'nadır
du'a
gerçek
kimseler ise
du'a ettikleri
O'ndan başka
isteklerini karşılayamazlar
kendilerinin
hiçbir
ancak
uzatan kimse gibidir
avuçlarını
suya
gelsin diye
ağzına
oysa
o
on(un ağzın)a gelmez
ve (işte)
du'ası
kafirlerin
ancak
boşa gider
13:15
ve Allah'a
secde ederler
olanların hepsi
göklerde
ve yerde
gönüllü
(veya) zoraki
ve gölgeleri de
sabah
akşam
13:16
de ki
kimdir?
Rabbi
göklerin
ve yerin
de ki
Allah!
O halde de'
mi edindiniz?
O'ndan başka
veliler
gücü olmayan
kendilerine
bir fayda
ve veremeyen
bir zarar
de ki
bir olur mu?
kör
ve gören
yahut
bir olur mu?
karanlıklar
ve aydınlık
yoksa
buldular da
Allah'a
ortaklar
yaratan
O'nun yarattığı gibi
benzer (mi) göründü
bu yaratma
onlara
de ki
Allah'tır
yaratıcısı
her
şeyin
ve O
tektir
kahredendir
13:17
indirdi
gökten
bir su
çağlayıp aktı
dereler
kendi ölçüsünce
ve taşıdı
sel
köpüğü
üste çıkan
ve vardır
yak(ıp erit)tikleri madenlerden de
onların
ateşte
yapmak için
süs
yahut
eşya
bir köpük
bunun gibi
böyle
benzetme ile anlatır
Allah
hakkı
ve batılı
ne zaman ki
köpük
gider
yok olup
ve
şey ise
yararlı olan
insanlara
kalır
yeryüzünde
işte böyle
örnek verir
Allah
misaller
13:18
için vardır
buyruğuna uyanlar
Rablerinin
en güzel (karşılık)
ve kimseler ise
uymayan(lar)
ona
şayet
kendilerinin olsa
bulunaların
yeryüzünde
hepsi
ve bir misli daha
yanında
fidye verirlerdi
onu
işte
onların
çok kötüdür
hesabı
ve varacakları yer
cehennemdir
ve ne kötü
bir yataktır
13:19
olur mu?
bilen
indirilenin
sana
Rabbinden
hak olduğunu
kimse gibi
o (kendisi)
kör (olan)
ancak
öğüt alır
sahipleri
sağduyu
13:20
onlar ki
yerine getirirler
ahdini
Allah'ın
ve
bozmazlar
andlaşmayı
13:21
ve onlar
bitiştirirler
şeyi
istediği
Allah'ın
kendisiyle
bitiştirilmesini
ve saygılı olur
Rablerine karşı
ve korkarlar
en kötü
hesaptan