Ziyaretçi
Sura
Sura
13
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 43
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 13, Er-Rad (Rad)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
13:1
Elif Lam Mim Ra
Elif Lam Mim Ra
şunlar
şunlar
ayetleridir
ayetleridir
Kitabın
Kitabın
indirilen
*
indirilen
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
haktır
haktır
ve fakat
ve fakat
çoğu
çoğu
insanların
insanların
inanmazlar
*
inanmazlar

13:2
Allah
Allah
odur ki
odur ki
yükseltti
yükseltti
gökleri
gökleri
olmadan
olmadan
bir direk
bir direk
görebileceğiniz
görebileceğiniz
sonra
sonra
istiva etti
istiva etti
üzerine
üzerine
Arş
Arş
ve boyun eğdirdi
ve boyun eğdirdi
güneşi
güneşi
ve ay'ı
ve ay'ı
her biri
her biri
akıp gitmektedir
akıp gitmektedir
bir süre için
bir süre için
belirli
belirli
düzenliyor
düzenliyor
işi(ni)
işi(ni)
açıklıyor
açıklıyor
ayerleri
ayerleri
böylece
böylece
karşılaşacağınıza
karşılaşacağınıza
Rabbinizle
Rabbinizle
kesin olarak inanırsınız
kesin olarak inanırsınız

13:3
ve O'dur
ve O'dur
ki
ki
uzattı
uzattı
arzı
arzı
ve var etti
ve var etti
orada
orada
sabit dağlar
sabit dağlar
ve ırmaklar
ve ırmaklar
ve
ve
her
her
meyvadan
meyvadan
yarattı
yarattı
orada
orada
çift (erkek-dişi)
çift (erkek-dişi)
iki
iki
örter
örter
geceyi
geceyi
gündüz(ün üzerine)
gündüz(ün üzerine)
şüphesiz
şüphesiz
bunda
*
bunda
ayetler vardır
ayetler vardır
bir toplum için
bir toplum için
düşünen
düşünen

13:4
ve (vardır)
ve (vardır)
arzda
arzda
kıt'alar
kıt'alar
birbirine komşu
birbirine komşu
ve bağlar(ı vardır)
ve bağlar(ı vardır)
üzüm
*
üzüm
ve ekinler
ve ekinler
ve hurmalıklar
ve hurmalıklar
çatallı
çatallı
ve olmadan
ve olmadan
çatalı
çatalı
(bunların hepsi) sulanır
(bunların hepsi) sulanır
su ile
su ile
bir
bir
ama üstün yaparız
ama üstün yaparız
birbirini
birbirini
üzerine
üzerine
diğerinin
diğerinin
ürünlerinde
*
ürünlerinde
şüphesiz
şüphesiz
bunda
*
bunda
ayetler vardır
ayetler vardır
bir toplum için
bir toplum için
aklını kullanan
aklını kullanan

13:5
eğer
eğer
şaşacaksan
şaşacaksan
şaşmak lazım
şaşmak lazım
onların şu sözlerine
onların şu sözlerine
zaman mı?
zaman mı?
biz olduğumuz
biz olduğumuz
toprak
toprak
gerçekten biz mi?
gerçekten biz mi?
içinde (olacağız)
içinde (olacağız)
bir yaratılış
bir yaratılış
yeniden
yeniden
işte onlar
işte onlar
kimselerdir
kimselerdir
inkar eden(lerdir)
inkar eden(lerdir)
Rablerini
Rablerini
ve onlar (bulunanlardır)
ve onlar (bulunanlardır)
halkalar
halkalar
boyunlarında
*
boyunlarında
ve onlar
ve onlar
halkıdır
halkıdır
ateş
ateş
onlar
onlar
orada
orada
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır

13:6
ve senden acele istiyorlar
ve senden acele istiyorlar
kötülüğü
kötülüğü
önce
önce
iyilikten
iyilikten
ve oysa
ve oysa
gelip geçti
gelip geçti
onlardan önce
*
onlardan önce
benzerleri
benzerleri
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Rabbin
Rabbin
sahibidir
sahibidir
mağfiret
mağfiret
insanlar için
insanlar için
karşı
karşı
zulümlerine
zulümlerine
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Rabbinin
Rabbinin
pek çetindir
pek çetindir
azabı
azabı

13:7
ve diyorlar ki
ve diyorlar ki
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
değil miydi?
değil miydi?
indirmeli
indirmeli
ona
ona
bir ayet
bir ayet
Rabbinden
*
Rabbinden
şüphesiz
şüphesiz
sen
sen
bir uyarıcısın
bir uyarıcısın
ve hepsi için vardır
ve hepsi için vardır
toplumun
toplumun
bir yol göstericisi
bir yol göstericisi

13:8
Allah
Allah
bilir
bilir
neyi
neyi
yüklendiğini
yüklendiğini
her
her
dişinin
dişinin
ve neyi
ve neyi
eksilttiğini
eksilttiğini
rahimlerin
rahimlerin
ve neyi
ve neyi
artırdığını
artırdığını
ve her
ve her
şey
şey
onun yanında
onun yanında
bir ölçü iledir
bir ölçü iledir

13:9
(O) bilendir
(O) bilendir
gizliyi
gizliyi
ve aşikareyi
ve aşikareyi
büyüktür
büyüktür
yücedir
yücedir

13:10
birdir
birdir
aranızdan
aranızdan
kimse
kimse
gizleyen
gizleyen
sözü
sözü
ve kimse
ve kimse
açık (söyleyen)
açık (söyleyen)
onu
onu
ve kimse
ve kimse
o
o
gizlenendir
gizlenendir
geceleyin
geceleyin
ve görünendir
ve görünendir
gündüzün
gündüzün

13:11
O(insa)nın vardır
O(insa)nın vardır
izleyenler
izleyenler
önünden
*
*
önünden
ve
ve
arkasından
arkasından
onu korurlar
onu korurlar
emrinden
*
emrinden
Allah'ın
Allah'ın
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
(durumlarını) değiştirmez
*
(durumlarını) değiştirmez
bir milet
*
bir milet
sürece
sürece
değiştirmediği
değiştirmediği
kendi (durumlarını)
*
kendi (durumlarını)
zaman
zaman
istediği
istediği
Allah
Allah
bir kavme
bir kavme
kötülük
kötülük
artık yoktur
artık yoktur
geri çevirecek
geri çevirecek
onu
onu
zaten yoktur
zaten yoktur
onların
onların
O'ndan başka
*
O'ndan başka
koruyucuları
*
koruyucuları

13:12
O'dur
O'dur
size gösteren
*
size gösteren
şimşeği
şimşeği
korku
korku
ve umud içinde
ve umud içinde
ve yapan
ve yapan
bulutları
bulutları
ağır (yüklü)
ağır (yüklü)

13:13
ve tesbih ederler
ve tesbih ederler
gök gürültüsü
gök gürültüsü
onun övgüsüyle
onun övgüsüyle
ve melekler
ve melekler
korkusundan
*
korkusundan
ve gönderir
ve gönderir
yıldırımlar
yıldırımlar
çarpar
çarpar
onlarla
onlarla
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
ve onlar
ve onlar
tartışmaktadırlar
tartışmaktadırlar
hakkında
hakkında
Allah
Allah
ve O'nun
ve O'nun
pek çetindir
pek çetindir
tuzağı (cezası)
tuzağı (cezası)

13:14
ancak O'nadır
ancak O'nadır
du'a
du'a
gerçek
gerçek
kimseler ise
kimseler ise
du'a ettikleri
du'a ettikleri
O'ndan başka
*
O'ndan başka
isteklerini karşılayamazlar
*
isteklerini karşılayamazlar
kendilerinin
kendilerinin
hiçbir
hiçbir
ancak
ancak
uzatan kimse gibidir
uzatan kimse gibidir
avuçlarını
avuçlarını
suya
*
suya
gelsin diye
gelsin diye
ağzına
ağzına
oysa
oysa
o
o
on(un ağzın)a gelmez
on(un ağzın)a gelmez
ve (işte)
ve (işte)
du'ası
du'ası
kafirlerin
kafirlerin
ancak
ancak
boşa gider
*
boşa gider

13:15
ve Allah'a
ve Allah'a
secde ederler
secde ederler
olanların hepsi
olanların hepsi
göklerde
*
göklerde
ve yerde
ve yerde
gönüllü
gönüllü
(veya) zoraki
(veya) zoraki
ve gölgeleri de
ve gölgeleri de
sabah
sabah
akşam
akşam

13:16
de ki
de ki
kimdir?
kimdir?
Rabbi
Rabbi
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
de ki
de ki
Allah!
Allah!
O halde de'
O halde de'
mi edindiniz?
mi edindiniz?
O'ndan başka
*
O'ndan başka
veliler
veliler
gücü olmayan
*
gücü olmayan
kendilerine
kendilerine
bir fayda
bir fayda
ve veremeyen
ve veremeyen
bir zarar
bir zarar
de ki
de ki
bir olur mu?
*
bir olur mu?
kör
kör
ve gören
ve gören
yahut
yahut
bir olur mu?
*
bir olur mu?
karanlıklar
karanlıklar
ve aydınlık
ve aydınlık
yoksa
yoksa
buldular da
buldular da
Allah'a
Allah'a
ortaklar
ortaklar
yaratan
yaratan
O'nun yarattığı gibi
O'nun yarattığı gibi
benzer (mi) göründü
benzer (mi) göründü
bu yaratma
bu yaratma
onlara
onlara
de ki
de ki
Allah'tır
Allah'tır
yaratıcısı
yaratıcısı
her
her
şeyin
şeyin
ve O
ve O
tektir
tektir
kahredendir
kahredendir

13:17
indirdi
indirdi
gökten
*
gökten
bir su
bir su
çağlayıp aktı
çağlayıp aktı
dereler
dereler
kendi ölçüsünce
kendi ölçüsünce
ve taşıdı
ve taşıdı
sel
sel
köpüğü
köpüğü
üste çıkan
üste çıkan
ve vardır
ve vardır
yak(ıp erit)tikleri madenlerden de
yak(ıp erit)tikleri madenlerden de
onların
onların
ateşte
*
ateşte
yapmak için
yapmak için
süs
süs
yahut
yahut
eşya
eşya
bir köpük
bir köpük
bunun gibi
bunun gibi
böyle
böyle
benzetme ile anlatır
benzetme ile anlatır
Allah
Allah
hakkı
hakkı
ve batılı
ve batılı
ne zaman ki
ne zaman ki
köpük
köpük
gider
gider
yok olup
yok olup
ve
ve
şey ise
şey ise
yararlı olan
yararlı olan
insanlara
insanlara
kalır
kalır
yeryüzünde
*
yeryüzünde
işte böyle
işte böyle
örnek verir
örnek verir
Allah
Allah
misaller
misaller

13:18
için vardır
için vardır
buyruğuna uyanlar
buyruğuna uyanlar
Rablerinin
Rablerinin
en güzel (karşılık)
en güzel (karşılık)
ve kimseler ise
ve kimseler ise
uymayan(lar)
*
uymayan(lar)
ona
ona
şayet
şayet
kendilerinin olsa
*
kendilerinin olsa
bulunaların
bulunaların
yeryüzünde
*
yeryüzünde
hepsi
hepsi
ve bir misli daha
ve bir misli daha
yanında
yanında
fidye verirlerdi
fidye verirlerdi
onu
onu
işte
işte
onların
onların
çok kötüdür
çok kötüdür
hesabı
hesabı
ve varacakları yer
ve varacakları yer
cehennemdir
cehennemdir
ve ne kötü
ve ne kötü
bir yataktır
bir yataktır

13:19
olur mu?
olur mu?
bilen
bilen
indirilenin
*
indirilenin
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
hak olduğunu
hak olduğunu
kimse gibi
kimse gibi
o (kendisi)
o (kendisi)
kör (olan)
kör (olan)
ancak
ancak
öğüt alır
öğüt alır
sahipleri
sahipleri
sağduyu
sağduyu

13:20
onlar ki
onlar ki
yerine getirirler
yerine getirirler
ahdini
ahdini
Allah'ın
Allah'ın
ve
ve
bozmazlar
bozmazlar
andlaşmayı
andlaşmayı