Sura
15
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 99
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 15, El-Hicr (El-Hicr)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
15:1
Elif Lam Ra
şunlar
ayetleridir
Kitabın
ve Kur'an'ın
apaçık
15:2
bir zaman gelir ki
arzu ederler
kimseler
inkar eden(ler)
keşke
olsaydılar (diye)
müslüman
15:3
bırak onları
yesinler
ve eğlensinler
ve onları oyalasın
arzu
yakında
bileceklerdir
15:4
biz yok etmedik
hiçbir
kenti
dışında
olanların
bir yazısı
bilinen
15:5
ne
geçebilir
hiçbir
millet
süresini
ne de
geri kalır
15:6
dediler ki
Ey
kimse
indirilmiş olan
kendisine
Zikir (Kitap)
sen mutlaka
delisin
15:7
neden
bize getirmiyorsun
melekleri
eğer
isen
salihlerden
15:8
biz indirmeyiz
melekleri
olmaksızın
hak ile
ve olmaz
onların
o zaman da
mühletleri
15:9
şüphesiz
biz
indirdik
O Zikri (Kitap)ı
ve elbette biziz
O'nun
koruyucuları
15:10
ve andolsun
elçiler gönderdik
senden önceki
içine
milletlerin
geçmiş
15:11
onlara gelmezdi
hiçbir
elçi
olmadıkları
onunla
alay ediyor
15:12
işte böyle
onu sokarız
içine
kalbleri
suçluların
15:13
inanmazlar
ona
elbette
geçtiği halde
sünneti
öncekilerin
15:14
şayet
açsak da
onlara
bir kapı
gökten
olsalardı
oraya
çıkacak
15:15
derlerdi
herhalde
döndürüldü
gözlerimiz
doğrusu
biz
bir topluluğuz
büyülenmiş
15:16
ve andolsun
biz yaptık
gökte
burçlar
ve onu süsledik
bakanlar için
15:17
ve onu koruduk
her
şeytandan
recim (taşlanmış)
15:18
ancak hariçtir
kimse
hırsızlığı eden
kulak
onu kovalar
bir alev
parlak
15:19
ve arzı
yaydık
ve attık
oraya
sağlam dağlar
ve bitirdik
orada
her
şey(den)
ölçülü mütenasib
15:20
ve var ettik
sizin için
orada
geçimlikler
ve canlılar için
olmadığınız
onları
rızıklandırıcı
15:21
ve yoktur
hiçbir
şey
sadece
bizim yanımızdadır
hazineleri
ve
biz indirmeyiz
dışında
bir miktar
bilinen