Ziyaretçi
Sura
Sura
16
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 128
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 16, An-Nahl (Nahl)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
16:1
geldi
geldi
emri
emri
Allah'ın
Allah'ın
artık
artık
onu acele istemeyin
onu acele istemeyin
(Allah) uzaktır
(Allah) uzaktır
ve yücedir
ve yücedir
ortak koştuklarından
*
ortak koştuklarından

16:2
indirir
indirir
Melekleri
Melekleri
ruh ile
ruh ile
emrinden (olan)
*
emrinden (olan)
üzerine
üzerine
kimseler
kimseler
dilediği
dilediği
kullarından
*
kullarından
diye
diye
uyarsın
uyarsın
muhakkak
muhakkak
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
benden
benden
benden korkun
benden korkun

16:3
yarattı
yarattı
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
hak ile
hak ile
yücedir
yücedir
ortak koştuklarından
*
ortak koştuklarından

16:4
yarattı
yarattı
insanı
insanı
nutfeden
*
nutfeden
birden
birden
o (insan)
o (insan)
bir hasım (olup çıktı)
bir hasım (olup çıktı)
apaçık
apaçık

16:5
ve hayvanları da
ve hayvanları da
yarattı
yarattı
sizin için vardır
sizin için vardır
onlarda
onlarda
ısınma
ısınma
ve menfaatler
ve menfaatler
ve onlardan
ve onlardan
yersiniz
yersiniz

16:6
ve sizin için vardır
ve sizin için vardır
onlarda
onlarda
bir güzellik
bir güzellik
zaman
zaman
akşamleyin getirdiğiniz
akşamleyin getirdiğiniz
ve zaman
ve zaman
sabahleyin götürdüğünüz
sabahleyin götürdüğünüz

16:7
ve  taşırlar
ve taşırlar
ağırlıklarınızı
ağırlıklarınızı
(uzak)
(uzak)
şehirlere
şehirlere
olmadığınız
*
olmadığınız
varıyor
varıyor
dışında
dışında
zahmetler çekmek
zahmetler çekmek
canlar(ınız)
canlar(ınız)
doğrusu
doğrusu
Rabbiniz
Rabbiniz
çok şefkatlidir
çok şefkatlidir
çok acıyandır
çok acıyandır

16:8
ve atları
ve atları
ve katırları
ve katırları
ve merkepleri
ve merkepleri
binmeniz için
binmeniz için
ve süs için
ve süs için
yaratmaktadır
yaratmaktadır
şeyleri
şeyleri
sizin bilmediklerinizi
*
sizin bilmediklerinizi

16:9
ve aittir
ve aittir
Allah'a
Allah'a
doğru
doğru
yol
yol
fakat onun vardır
fakat onun vardır
eğrisi de
eğrisi de
şayet
şayet
dileseydi
dileseydi
doğru yola iletirdi
doğru yola iletirdi
hepinizi
hepinizi

16:10
O'dur
O'dur
indiren
*
indiren
gökten
*
gökten
bir su
bir su
sizin için
sizin için
ondandır
ondandır
içeceğ(iniz)
içeceğ(iniz)
ve ondandır
ve ondandır
(bitkiler)
(bitkiler)
onda
onda
hayvanları otlattığınız
hayvanları otlattığınız

16:11
bitirmektedir
bitirmektedir
size
size
onunla
onunla
ekinler
ekinler
ve zeytin
ve zeytin
ve hurma
ve hurma
ve üzümler
ve üzümler
ve
ve
her çeşitten
her çeşitten
meyvalar
meyvalar
şüphesiz
şüphesiz
bunda
*
bunda
ibret vardır
ibret vardır
bir toplum için
bir toplum için
düşünen
düşünen

16:12
hizmetinize verdi
hizmetinize verdi
sizin
sizin
geceyi
geceyi
ve gündüzü
ve gündüzü
ve güneşi
ve güneşi
ve ay'ı
ve ay'ı
ve yıldızlar da
ve yıldızlar da
boyun eğdirilmiştir
boyun eğdirilmiştir
O'nun emriyle
O'nun emriyle
şüphesiz
şüphesiz
bunda
*
bunda
ibretler vardır
ibretler vardır
bir toplum için
bir toplum için
aklını kullanan
aklını kullanan

16:13
ve vardır
ve vardır
yarattıklarında
yarattıklarında
sizin için
sizin için
yeryüzünde
*
yeryüzünde
çeşitli
çeşitli
renklerdeki
renklerdeki
şüphesiz
şüphesiz
bunda
*
bunda
ibret vardır
ibret vardır
bir toplum için
bir toplum için
öğüt alan
öğüt alan

16:14
O'dur
O'dur
hizmetinize veren
*
hizmetinize veren
denizi
denizi
yemeniz için
yemeniz için
ondan
ondan
et
et
taptaze
taptaze
ve çıkarmanız için
ve çıkarmanız için
ondan
ondan
süsler
süsler
kuşanacağınız
kuşanacağınız
ve görüyorsun ki
ve görüyorsun ki
gemiler
gemiler
denizi yara yara gitmektedir
denizi yara yara gitmektedir
onun içinde
onun içinde
aramanız için
aramanız için
O'nun lutfunu
*
O'nun lutfunu
ve olur ki
ve olur ki
şükredersiniz
şükredersiniz

16:15
ve attı
ve attı
yeryüzüne
*
yeryüzüne
dağlar
dağlar
diye
diye
sarsmasın
sarsmasın
sizi
sizi
ve ırmaklar
ve ırmaklar
ve yollar
ve yollar
umulur ki
umulur ki
doğru yolu bulursunuz
doğru yolu bulursunuz

16:16
ve (nice) işaretler
ve (nice) işaretler
ve yıldız(lar)la
ve yıldız(lar)la
onlar
onlar
yol bulurlar
yol bulurlar

16:17
midir?
midir?
yaratan
yaratan
kimse gibi
kimse gibi
yaratmayan
*
yaratmayan
düşünmüyor musunuz?
*
düşünmüyor musunuz?

16:18
ve eğer
ve eğer
saysanız
saysanız
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
sayamazsınız
*
sayamazsınız
doğrusu
doğrusu
Allah
Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir;
çok esirgeyendir;

16:19
ve Allah
ve Allah
her şeyi bilir
her şeyi bilir
gizlediğiniz
*
gizlediğiniz
ve
ve
açığa vurduğunuz
açığa vurduğunuz

16:20
kimseler
kimseler
taptıkları
taptıkları
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
yaratamazlar
*
yaratamazlar
hiçbir şey
hiçbir şey
zaten onlar
zaten onlar
yaratılmaktadırlar
yaratılmaktadırlar