Sura
16
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 128
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 16, An-Nahl (Nahl)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
16:1
geldi
emri
Allah'ın
artık
onu acele istemeyin
(Allah) uzaktır
ve yücedir
ortak koştuklarından
16:2
indirir
Melekleri
ruh ile
emrinden (olan)
üzerine
kimseler
dilediği
kullarından
diye
uyarsın
muhakkak
yoktur
tanrı
başka
benden
benden korkun
16:3
yarattı
gökleri
ve yeri
hak ile
yücedir
ortak koştuklarından
16:4
yarattı
insanı
nutfeden
birden
o (insan)
bir hasım (olup çıktı)
apaçık
16:5
ve hayvanları da
yarattı
sizin için vardır
onlarda
ısınma
ve menfaatler
ve onlardan
yersiniz
16:6
ve sizin için vardır
onlarda
bir güzellik
zaman
akşamleyin getirdiğiniz
ve zaman
sabahleyin götürdüğünüz
16:7
ve taşırlar
ağırlıklarınızı
(uzak)
şehirlere
olmadığınız
varıyor
dışında
zahmetler çekmek
canlar(ınız)
doğrusu
Rabbiniz
çok şefkatlidir
çok acıyandır
16:8
ve atları
ve katırları
ve merkepleri
binmeniz için
ve süs için
yaratmaktadır
şeyleri
sizin bilmediklerinizi
16:9
ve aittir
Allah'a
doğru
yol
fakat onun vardır
eğrisi de
şayet
dileseydi
doğru yola iletirdi
hepinizi
16:10
O'dur
indiren
gökten
bir su
sizin için
ondandır
içeceğ(iniz)
ve ondandır
(bitkiler)
onda
hayvanları otlattığınız
16:11
bitirmektedir
size
onunla
ekinler
ve zeytin
ve hurma
ve üzümler
ve
her çeşitten
meyvalar
şüphesiz
bunda
ibret vardır
bir toplum için
düşünen
16:12
hizmetinize verdi
sizin
geceyi
ve gündüzü
ve güneşi
ve ay'ı
ve yıldızlar da
boyun eğdirilmiştir
O'nun emriyle
şüphesiz
bunda
ibretler vardır
bir toplum için
aklını kullanan
16:13
ve vardır
yarattıklarında
sizin için
yeryüzünde
çeşitli
renklerdeki
şüphesiz
bunda
ibret vardır
bir toplum için
öğüt alan
16:14
O'dur
hizmetinize veren
denizi
yemeniz için
ondan
et
taptaze
ve çıkarmanız için
ondan
süsler
kuşanacağınız
ve görüyorsun ki
gemiler
denizi yara yara gitmektedir
onun içinde
aramanız için
O'nun lutfunu
ve olur ki
şükredersiniz
16:15
ve attı
yeryüzüne
dağlar
diye
sarsmasın
sizi
ve ırmaklar
ve yollar
umulur ki
doğru yolu bulursunuz
16:16
ve (nice) işaretler
ve yıldız(lar)la
onlar
yol bulurlar
16:17
midir?
yaratan
kimse gibi
yaratmayan
düşünmüyor musunuz?
16:18
ve eğer
saysanız
ni'metini
Allah'ın
sayamazsınız
doğrusu
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir;
16:19
ve Allah
her şeyi bilir
gizlediğiniz
ve
açığa vurduğunuz
16:20
kimseler
taptıkları
başka
Allah'tan
yaratamazlar
hiçbir şey
zaten onlar
yaratılmaktadırlar
16:21
onlar ölüdürler
değildirler
diri
(fakat)
bilmezler
ne zaman
dirileceklerini