Sura
17
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 17. El-İsra (İsra)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 111
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 17, El-İsra (İsra)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
17:1
eksiklikten uzaktır
O (Allah) ki
yürüttü
kulunu
gecenin bir vaktinde
Mescid-i
Haram'dan
Mescid-i
Aksa'ya
öyle ki
bereketli kıldığımız
çevresini
kendisine göstermemiz için
bir bölümünü
ayetlerimizden
gerçekten
O
işitendir
görendir
17:2
ve biz verdik
Musa'ya
Kitabı
ve onu yaptık
bir kılavuz
oğullarına
İsrail
diye
edinmeyin
benden başka
bir vekil
17:3
çocukları
kimselerin
taşıdığımız
ile beraber
Nuh
doğrusu o
idi
bir kul
çok şükreden
17:4
ve şu hükmü verdik
oğullarına
İsrail
Kitapta
bozgunculuk yapacaksınız
o ülkede
iki kez
ve çok böbürleneceksiniz
büyüklenme ile
kibirli
17:5
ne zaman ki
gelince
zamanı
birincisinin
gönderdik
üzerinize
kullarımızı
bizim
çok güçlü
çok güçlü
çok güçlü
(sizi) araştırdılar
aralarına girip
evlerin
idi
bir va'd
yapılması gereken
17:6
sonra
verdik
size
tekrar
onları yenme imkanı
ve sizi destekledik
mallarla
ve oğullarla
ve yaptık sizi
daha çok
savaşçılarınızı
17:7
eğer
iyilik ederseniz
iyilik etmiş olursunuz
kendinize
ve eğer
kötülük ederseniz
o da aleyhinizedir
ne zaman ki
gelince
zamanı
sonuncusunun
kötü duruma soksunlar diye
yüzlerinizi
ve girsinler diye
Mescid'e (Kudüs'e)
gibi
girdikleri
ilk
kez
ve mahvetsinler diye
şeyleri
ele geçirdikleri
helak ederek
17:8
belki
Rabbiniz
size acır
ve eğer
siz dönerseniz
biz de döneriz
ve yapmışızdır
cehennemi
kafirler için
kuşatıcı
17:9
gerçekten
bu
Kur'an
yola iletir
ki
o
en doğru olana
ve müjdeler
mü'minlere
yapan
iyi işler
şüphesiz
kendileri için vardır
bir ecir
büyük
17:10
ve şüphesiz
kimselere
inanmayan(lara)
Ahirete
hazırlamışızdır
onlara
bir azab
acıklı
17:11
ve du'a etmektedir
insan
şerre
du'a eder (gibi)
hayra
ve
insan
pek acelecidir
17:12
ve biz yaptık
geceyi
ve gündüzü
iki ayet
(sonra) sildik
ayetini
gecenin
ve yaptık
ayetini
gündüz
aydınlatıcı
aramanız için
lutfunu
Rabbinizin
ve bilmeniz için
sayısını
yılların
ve hesabı
her
şeyi
anlattık
açık açık
17:13
her
insanın
bağladık
kuşunu (kaderini)
boynuna
ve çıkarırız
onun için
günü
kıyamet
bir Kitap
bulacağı
açılmış olarak
17:14
oku
Kitabını
yeter
kendi nefsin
bugün
sana
hesapçı olarak
17:15
kim
hihayeti seçerse
şüphesiz
seçmiş olur
kendisi için
ve kim
saparsa
şüphesiz
sapar
kendi aleyhine
ve
taşımaz
hiçbir günahkar
günah yükünü
başkasının
ve
değiliz
biz azab edecek
sürece
göndermedikçe
elçi
17:16
ve zaman
biz istediğimiz
helak etmek
bir kenti
emrederiz
onun varlıklılarına
kötü işler yaparlar
orada
böylece gerekli olur
onlara
(azab) karar(ı)
biz de orayı yıkarız
darmadağın
17:17
ve nice
helak ettik
kuşakları
sonra
Nuh'dan
ve yeter
Rabbin
günahlarını
kullarının
haber alıcı
görücü olarak
17:18
kim
ise
istiyor (dünyayı)
acele olanı
çabucak veririz
ona
orada
kadar
dilediğimiz
kimseye
istediğimiz
sonra
(yerini) yaparız
ona
cehennem
oraya girer
kınanmış olarak
ve kovulmuş olarak
17:19
ve kim de
isterse
ahireti
ve çalışırsa
ona
yaraşır biçimde
ve o
inanarak
öylelerinin
çalışmalarının
karşılığı verilir
17:20
hepsine
uzatırız
onlara da
ve onlara da
mükafatından
Rabbinin
ve
değildir
hediyesi
Rabbinin
kısıtlanmış
17:21
bak
nasıl
üstün yaptık
onların kimini
üzerine
kimi
elbette ahiret
daha büyüktür
dereceler bakımından
ve daha büyüktür
üstünlük bakımından