Sura
18
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 110
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 18, El-Kehf (Kehf)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
18:1
hamdolsun
Allah'a
ki
indirdi
kuluna
Kitabı
ve
koymadı
ona
hiçbir eğrilik
18:2
dosdoğru olarak
uyarması için
azaba karşı
şiddetli
katından (indirdi)
ve müjdelemesi için
mü'minlere
yapan
iyi işler
kendileri için bulunduğunu
mükafat
güzel
18:3
kalacaklardır
onun içinde
sürekli olarak
18:4
ve uyarması için
diyenleri
edindi
Allah
çocuk
18:5
yoktur
onların
bu hususta
hiçbir
bilgisi
ve yoktur
atalarının
ne büyük (küstahça)
söz
çıkıyor
ağızlarından
onlar söylemiyorlar
başka bir şey
yalandan
18:6
herhalde sen
helak edeceksin
kendini
peşlerinde
diye
inanmıyorlar
bu
söze
üzüntüden
18:7
şüphesiz biz
yarattık
şeyleri
üzerindeki
yer
süs olsun diye
kendisine
onları denemek için
hangisinin
daha güzel
iş yaptığını
18:8
biz elbette
yaparız
şeyleri
(yerin) üzerindeki
bir toprak
kupkuru
18:9
yoksa
(mi) sandın?
sadece
sahiplerinin
Kehf
ve Rakim
olduklarını
bizim ayetlerimizden
şaşılacak
18:10
zaman
sığındıkları
o gençler
mağaraya
dediler
Rabbimiz
bize ver
katından
bir rahmet
ve hazırla
bize
şu işimizden
bir çıkış yolu
18:11
biz de vurduk
(ağırlık)
kulaklarına
mağarada
yıllar
nice
18:12
sonra
onları uyandırdık
bilmek için
hangisinin
iki zümreden
daha iyi hesabedeceğini
(onların) kaldıkları
süreyi
18:13
biz
anlatıyoruz
sana
onların haberlerini
gerçek olarak
muhakkak onlar
gençlerdi
inanmış
Rablerine
biz de onların artırmıştık
hidayetlerini
18:14
ve metanet bağlamıştık
üstüne
kalblerinin
kalktılar
ve dediler ki
Rabbimiz
Rabbidir
göklerin
ve yerin
biz asla demeyiz
O'ndan başkasına
Tanrı
yoksa
konuşmuş oluruz
o zaman
saçma sapan
18:15
şunlar
şu kavmimiz
edindiler
O'ndan başka
tanrılar
gerekmez mi?
getirmeleri
onların
bir delil
açık
kim olabilir?
daha zalim
uydurandan
karşı
Allah'a
yalan
18:16
madem ki
siz onlardan ayrıldınız
ve şeylerden
taptıkları
başka
Allah'tan
o halde sığının
mağaraya
yaysın (bollaştırsın)
size
Rabbiniz
rahmetini
ve hazırlasın
size
(şu) işinizden
yararlı bir şey
18:17
ve görürsün
güneşi
zaman
doğduğu
eğiliyor
mağaralarından
sağa doğru
ve zaman
battığı
onları makaslayıp geçiyor
sola doğru
ve onlar
içindedirler
bir dehlizin
onun (mağaranın)
bu (durum)
ayetlerindendir
Allah'ın
kime
hidayet verirse
Allah
o
yolu bulmuştur
ve kimi de
sapıklıkta bırakırsa
artık
bulamazsın
onun için
bir dost
yol gösteren
18:18
sen onları sanırsın
uyanıklar
onlar
uyudukları halde
ve onları (uykuda) çeviririz
sağlarına
ve
sollarına
ve köpekleri de
uzatmış vaziyettedir
ön ayaklarını
girişte
eğer
görseydin
onların durumunu
mutlaka dönüp
onlardan
kaçardın
ve içine dolardı
onlardan
korku
18:19
yine böyle
onları dirilttik
sormaları için
kendi aralarında
dedi ki
konuşan biri
içlerinden
ne kadar?
kaldınız
dediler
kaldık
bir gün
ya da
bir parçası (kadar)
günün
dediler
Rabbiniz
daha iyi bilir
ne kadar
kaldığınızı;
gönderin
birinizi
gümüş (para) ile
şu
şehre
baksın
hangi
daha temiz ise
yiyecek
size getirsin
bir azık
ondan
ve dikkatli davransın
sakın
sezdirmesin
sizi
birisine
18:20
çünkü onlar
eğer
ellerine geçirirlerse
sizi
taşlayarak öldürürler
yahut
döndürürler
kendi dinlerine
ve asla
iflah olamazsınız
o takdirde
asla
18:21
ve böylece
buldurduk
onları
bilsinler diye
şüphesiz
va'dinin
Allah'ın
gerçek olduğunu
ve şüphesiz
saatin(geleceğinde)
asla olmadığını
şüphe
onda
o sırada
tartışıyorlardı
kendi aralarında
onların durumlarını
dediler
bina edin
onların üstüne
bir bina
Rableri
daha iyi bilir
onları
dediler ki
gâlip gelenler
onların işine
mutlaka yapacağız
onların üstüne
bir mescid