Ziyaretçi
Sura
Sura
19
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 98
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 19, Meryem (Meryem)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
19:1
Kaf ha ya 'ayn sad
Kaf ha ya 'ayn sad

19:2
bu anmasıdır'
bu anmasıdır'
rahmetini
rahmetini
Rabbinin
Rabbinin
kulu
kulu
Zekeriyya'ya
Zekeriyya'ya

19:3
hani
hani
yalvarmıştı
yalvarmıştı
Rabbine
Rabbine
bir seslenişle
bir seslenişle
gizli
gizli

19:4
dedi
dedi
Rabbim
Rabbim
şüphesiz ben
şüphesiz ben
gevşedi
gevşedi
kemik(lerim)
kemik(lerim)
benim
benim
ve tutuştu
ve tutuştu
başım
başım
ihtiyarlık aleviyle
ihtiyarlık aleviyle
ve
ve
olmadım
olmadım
sana du'a ile
sana du'a ile
Rabbim
Rabbim
bahtsız
bahtsız

19:5
doğrusu ben
doğrusu ben
korktum
korktum
yerime geçecek yakınlarımdan
yerime geçecek yakınlarımdan
arkamdan
*
arkamdan
ve
ve
karım da
karım da
kısırdır
kısırdır
(Ne olur) lutfet
(Ne olur) lutfet
bana
bana
katından
*
katından
bir veli(aht)
bir veli(aht)

19:6
bana mirasçı olsun
bana mirasçı olsun
ve mirasçı olsun
ve mirasçı olsun
oğullarına
*
oğullarına
Ya'kub
Ya'kub
ve onu yap
ve onu yap
Rabbim
Rabbim
razı olduklarından
razı olduklarından

19:7
Ey Zekeriyya
Ey Zekeriyya
şüphesiz biz
şüphesiz biz
sana müjdeleriz
sana müjdeleriz
bir oğul
bir oğul
onun adı
onun adı
Yahya'dır
Yahya'dır
yapmadık
*
yapmadık
ona
ona
daha önce
*
daha önce
adaş
adaş

19:8
dedi ki
dedi ki
Rabbim
Rabbim
nasıl olur?
nasıl olur?
benim
*
benim
oğlum
oğlum
ve
ve
karım da
karım da
kısırdır
kısırdır
ve gerçekten
ve gerçekten
ben ulaştım
ben ulaştım
ihtiyarlığın
*
ihtiyarlığın
son sınırına
son sınırına

19:9
dedi ki
dedi ki
öyledir
öyledir
dedi;
dedi;
senin Rabbin
senin Rabbin
O
O
bana
bana
kolaydır
kolaydır
ve gerçekten
ve gerçekten
seni de yaratmıştım
seni de yaratmıştım
daha önce
*
daha önce
ve değilken
ve değilken
sen
sen
hiçbir şey
hiçbir şey

19:10
dedi
dedi
Rabbim
Rabbim
(öyle ise) ver
(öyle ise) ver
bana
bana
bir işaret
bir işaret
dedi
dedi
senin işaretin
senin işaretin
konuşamamandır
*
konuşamamandır
insanlarla
insanlarla
üç
üç
gece
gece
sapasağlam olduğun halde
sapasağlam olduğun halde

19:11
çıkıp
çıkıp
karşısına
karşısına
kavminin
kavminin
ma'bedden
*
ma'bedden
işaret etti
işaret etti
onlara
onlara
diye
diye
tesbih edin
tesbih edin
sabah
sabah
ve akşam
ve akşam

19:12
Ey Yahya
Ey Yahya
tut
tut
Kitabı
Kitabı
kuvvetle
kuvvetle
ve ona verdik
ve ona verdik
hikmet
hikmet
çocuk iken
çocuk iken

19:13
ve bir rahmet
ve bir rahmet
katımızdan
*
katımızdan
ve temizlik
ve temizlik
ve oldu
ve oldu
sakınan (bir kimse)
sakınan (bir kimse)

19:14
ve iyilik ediciydi
ve iyilik ediciydi
ana babasına
ana babasına
ve
ve
değildi
değildi
baş kaldıran
baş kaldıran
bir zorba
bir zorba

19:15
selam olsun!
selam olsun!
ona
ona
gün
gün
doğduğu
doğduğu
ve gün
ve gün
öleceği
öleceği
ve gün
ve gün
kaldırılacağı
kaldırılacağı
diri olarak
diri olarak

19:16
an (hatırla)
an (hatırla)
Kitapta
*
Kitapta
Meryem'i
Meryem'i
bir zaman
bir zaman
o ayrılıp çekilmişti
o ayrılıp çekilmişti
ailesinden
*
ailesinden
bir yere
bir yere
doğu yönünde
doğu yönünde

19:17
çekmişti
çekmişti
onlarla arasına
*
onlarla arasına
bir perde
bir perde
biz de gönderdik
biz de gönderdik
ona
ona
ruhumuzu (Cebrail'i)
ruhumuzu (Cebrail'i)
göründü
göründü
ona
ona
bir insan şeklinde
bir insan şeklinde
düzgün
düzgün

19:18
(Meryem) dedi ki
(Meryem) dedi ki
şüphesiz ben
şüphesiz ben
sığınırım
sığınırım
Rahman'a
Rahman'a
senden
senden
eğer
eğer
isen
isen
korkuyor
korkuyor

19:19
dedi ki
dedi ki
sadece
sadece
ben
ben
elçisiyim
elçisiyim
Rabbinin
Rabbinin
hediye edeyim diye
hediye edeyim diye
sana
sana
bir erkek çocuğu
bir erkek çocuğu
tertemiz
tertemiz

19:20
dedi
dedi
nasıl
nasıl
olur
olur
benim
benim
oğlum
oğlum
bana dokunmadı
*
bana dokunmadı
bir insan
bir insan
ve
ve
ben değilim
ben değilim
iffetsiz
iffetsiz