Sura
19
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 19. Meryem (Meryem)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 98
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 19, Meryem (Meryem)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
19:1
Kaf ha ya 'ayn sad
19:2
bu anmasıdır'
rahmetini
Rabbinin
kulu
Zekeriyya'ya
19:3
hani
yalvarmıştı
Rabbine
bir seslenişle
gizli
19:4
dedi
Rabbim
şüphesiz ben
gevşedi
kemik(lerim)
benim
ve tutuştu
başım
ihtiyarlık aleviyle
ve
olmadım
sana du'a ile
Rabbim
bahtsız
19:5
doğrusu ben
korktum
yerime geçecek yakınlarımdan
arkamdan
ve
karım da
kısırdır
(Ne olur) lutfet
bana
katından
bir veli(aht)
19:6
bana mirasçı olsun
ve mirasçı olsun
oğullarına
Ya'kub
ve onu yap
Rabbim
razı olduklarından
19:7
Ey Zekeriyya
şüphesiz biz
sana müjdeleriz
bir oğul
onun adı
Yahya'dır
yapmadık
ona
daha önce
adaş
19:8
dedi ki
Rabbim
nasıl olur?
benim
oğlum
ve
karım da
kısırdır
ve gerçekten
ben ulaştım
ihtiyarlığın
son sınırına
19:9
dedi ki
öyledir
dedi;
senin Rabbin
O
bana
kolaydır
ve gerçekten
seni de yaratmıştım
daha önce
ve değilken
sen
hiçbir şey
19:10
dedi
Rabbim
(öyle ise) ver
bana
bir işaret
dedi
senin işaretin
konuşamamandır
insanlarla
üç
gece
sapasağlam olduğun halde
19:11
çıkıp
karşısına
kavminin
ma'bedden
işaret etti
onlara
diye
tesbih edin
sabah
ve akşam
19:12
Ey Yahya
tut
Kitabı
kuvvetle
ve ona verdik
hikmet
çocuk iken
19:13
ve bir rahmet
katımızdan
ve temizlik
ve oldu
sakınan (bir kimse)
19:14
ve iyilik ediciydi
ana babasına
ve
değildi
baş kaldıran
bir zorba
19:15
selam olsun!
ona
gün
doğduğu
ve gün
öleceği
ve gün
kaldırılacağı
diri olarak
19:16
an (hatırla)
Kitapta
Meryem'i
bir zaman
o ayrılıp çekilmişti
ailesinden
bir yere
doğu yönünde
19:17
çekmişti
onlarla arasına
bir perde
biz de gönderdik
ona
ruhumuzu (Cebrail'i)
göründü
ona
bir insan şeklinde
düzgün
19:18
(Meryem) dedi ki
şüphesiz ben
sığınırım
Rahman'a
senden
eğer
isen
korkuyor
19:19
dedi ki
sadece
ben
elçisiyim
Rabbinin
hediye edeyim diye
sana
bir erkek çocuğu
tertemiz
19:20
dedi
nasıl
olur
benim
oğlum
bana dokunmadı
bir insan
ve
ben değilim
iffetsiz
19:21
dedi
öyledir
dedi
Rabbin
O
bana
kolaydır
onu kılmak için
bir mu'cize
insanlara
ve bir rahmet
bizden
ve olup
karara bağlanarak