Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 240
241 - 260
261 - 280
281 - 286
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
2:1
Elif Lâm Mîm
2:2
işte o
Kitap
yoktur
hiç şüphe
kendisinde
yol göstericidir
müttakiler için
2:3
onlar ki
inanırlar
gaybde(gizlide)
ve kılarlar
namazlarını
ve şeyden
kendilerini rızıklandırdığımız
infak ederler
2:4
ve onlar ki
iman ederler
şeye
indirilen
sana
ve şeye
indirilen
senden önce
ve ahirete de
onlar
kesinlikle inanırlar
2:5
işte onlar
üzeredirler
bir hidayet
Rablerinden
ve işte
onlardır
umduklarına erenler
2:6
elbette
ki
inkar edenler
eşittir
onlara
onları uyarman
yada
uyarmasan da
inanmazlar
2:7
mühürlemiştir
Allah
üzerini
kalblerinin
ve üzerini
kulaklarının
ve üzerine
gözlerinin
perde inmiştir
Onlar için vardır
bir azab
büyük
2:8
ve
insanlardan
öyleleri de
derler
inandık
Allaha
ve gününe
ahiret
olmadıkları halde
onlar
inanıyor
2:9
aldatmağa çalışırlar
Allah'ı
ve kimseleri
inanan
aldatamazlar
başkasını
kendilerinden
değiller
farkında
2:10
onların kablerinde
hastalık vardır
artırmıştır
Allah
hastalıklarını
onlara vardır
bir azab
acı
ötürü
olduklarından
yalancı
2:11
zaman
denildiği
onlara
yapmayın
bozgunculuk
yeryüzünde
derler
sadece
biz
düzelticileriz
2:12
İyi bilin ki
muhakkak
onlar
bozgunculardır
fakat
değildir
anlayanlardan
2:13
zaman
denildiği
onlara
iman edin
gibi
inandıkları
insanların
derler
inanır mıyız?
gibi
inandığı
beyinsizlerin
iyi bilin ki
doğrusu onlardır
onlar
asıl beyinsizler
fakat
değildir
bilenlerden
2:14
zaman
rastladıkları
kimselere
inanan
derler
inandık
ve zaman
yalnız kaldıkları
ile
şeytanları
derler
şüphesiz biz
sizinle beraberiz
elbette sadece
biz
(onlarla) alay ediyoruz
2:15
Allah
alay eder
kendileriyle
ve onları bırakır
içinde
taşkınları
bocalayıp dururlar
2:16
işte onlar
satın aldılar
sapıklığı
hidayet karşılığında
etmedi
kâr
ticaretleri
ve değildir
olanlardan
doğru yolu bulan
2:17
Onların durumu
durumu gibidir
kişinin
yakan
ateş
ne zaman ki
aydınlatır
çevresini
giderdi
Allah
onların nurunu
ve onları bıraktı
içinde
karanlıklar
değildir
görenlerden
2:18
sağırdırlar
dilsizdirler
kördürler
onlar
değildir
dönecek
2:19
ya da (onlar)
boşanan yağmur gibi
gökten
içinde
karanlıklar
ve gök gürlemesi
ve şimşek (ler)
tıkarlar
parmaklarını
içine
kulakları
yıldırım seslerinden
korkusuyla
ölüm
oysa Allah
tamamen kuşatmıştır
inkarcıları
2:20
neredeyse
şimşek
kapıverecek
gözlerini
zaman
aydınlattığı
onları
yürürler
o(nun ışığı)nda
zaman
karanlık çöktüğü
üzerlerine
dikilip kalırlar
eğer
dileseydi
Allah
elbette götürürdü
işitmelerini
ve görmelerini
Şüphesiz
Allah'ın
üzerine
her
şey
gücü yeter
2:21
Ey!
insanlar
kulluk edin
Rabbinize
o ki;
sizi yarattı
ve o ki;
sizden öncekileri
belki
korunursunuz