Sura
23
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 118
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 23, El-Mu'minûn (Muminun)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
23:1
andolsun
felaha ulaştı
mü'minler
23:2
ki
onlar
namazlarında
saygılıdırlar
23:3
ve
onlar
boş şeylerden
yüz çevirirler
23:4
ve
onlar
zekatı
verirler
23:5
ve
onlar
ırzlarını
korurlar
23:6
ancak hariç
eşleri
yahut
(cariyeler)
sahip oldukları
ellerinin
elbette onlar
değildir
kınanacak
23:7
o halde kim
gitmek isterse
ötesine
bunun
işte
onlar
haddi aşanlardır
23:8
ve
onlar
emanetlerine
ve ahidlerine
özen gösterirler
23:9
ve
onlar
namazlarını
korurlar
23:10
işte
onlardır
varis olacaklar
23:11
onlar ki
varis olacaklar
Firdevs'e
onlar
orada
ebedi kalacaklardır
23:12
ve andolsun
biz yarattık
insanı
süzmesinden
çamurun
23:13
sonra
onu koyduk
bir nutfe (sperm) olarak
bir karar yerine
sağlam
23:14
sonra
çevirdik
nutfeyi
alaka(embriyo)ya
sonra çevirdik
alaka(embriyo)yı
bir çiğnemlik ete
sonre çevirdik
bir çiğnemlik eti
kemiklere
sonre giydirdik
kemiklere
et
sonra
onu yaptık
bir yaratık
bambaşka
ne yücedir
Allah
en güzeli
yaratanların
23:15
sonra
şüphesiz siz
ardından
bunun
öleceksiniz
23:16
sonra
muhakkak siz
günü
kıyamet
diriltileceksiniz
23:17
ve andolsun
yarattık
üstünüzde
yedi
tabaka (gök)
ve
biz değiliz
yaratmaktan
gafil
23:18
ve indirdik
gökten
su
belli ölçüde
ve onu durdurduk
yerde
elbette biz
gidermeğe de
onu
kadiriz
23:19
sonra yetiştirdik
size
onunla (suyla)
bahçeleri
hurma
ve üzüm
sizin için
içlerinde bulunan
meyvalar
birçok
ve onlardan
yiyorsunuz
23:20
ve bir ağaç
çıkan
Tur-i-dan
Tur-i
biten
yağlı olarak
(ekmeklerini) batıracakları
yiyenlerin
23:21
ve şüphesiz
sizin için vardır
hayvanlarda
ibret
size içiriyoruz
içindekinden
karınlarının
ve sizin için
onlarda vardır
faydalar
daha birçok
ve onlardan
yersiniz