Sura
24
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 64
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 24, En-Nûr (Nur)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
24:1
bir suredir
bu indirdiğimiz
ve farz kıldığımız
ve indirdik
onda
ayetler
açık açık
belki
düşünüp öğüt alırsınız
24:2
zina eden kadına
ve zina eden erkeğe
vurun
her
birine
onlardan
yüz
değnek
ve asla
sizi tutmasın
onlara karşı
acıma duygusu
dininde (cezasını uygulamada)
Allah'ın
eğer
iseniz
inananlar
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve şahid olsun
onlara yapılan azaba
bir grup
mü'minlerden
24:3
zina eden erkek
evlenmez
başkasıyla
zina eden kadından
veya
müşrik kadından
ve zina eden kadın
evlenmez
başkasıyla
zina eden erkekten
veya
müşrik erkekten
haram kılınmıştır
bu
üzerine
mü'minler
24:4
zina ile suçlayan
namuslu kadınları
sonra
getirmeyenlere
dört
şahid
vurun onlara
seksen
değnek
ve artık
kabul etmeyin
onların
şahidliğini
asla
ve işte
onlar
yoldan çıkmış kimselerdir
24:5
ancak hariçtir
kimseler
tevbe eden(ler)
sonra
bundan
ve uslananlar
çünkü
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
24:6
kimseler
zina ile suçlayan
eşlerini
ve
bulunmayanlar
onların
şahidleri
başka
kendilerinden
(o halde) şahidliği
onlardan her birinin
dört defa
şahid tutmasıdır
Allah'ı
kendisinin mutlaka
doğru söyleyenlerden olduğuna
24:7
beşinci defasında
kuşkusuz
la'netinin
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
eğer
ise
yalan söyleyenlerden
24:8
ve kaldırır
kendisinden
azabı
kadının şahidlik etmesi
dört defa
şahid tutup
Allah'ı
onun (kocasının)
yalan söyleyenlerden olduğuna
24:9
beşinci defa da
kuşkusuz
gazabının
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
eğer
(kocası) ise
doğrulardan
24:10
ya olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
ve şüphesiz
Allah
tevbeleri çok kabul edendir
hikmet sahibidir
24:11
kuşkusuz
getirenler
iftirayı
bir topluluktur
içinizden
onu sanmayın
şer
sizin için
bilakis
o
hayırdır
sizin için
her (karşılığını görecektir)
kişi
onlardan
ne
işledi (ise)
günahının
kimseye
yüklenen
en büyüğünü
onlardan
onun (yalanın)
bir azab (vardır)
büyük
24:12
gerekmez miydi?
zaman
onu işittiğiniz
zanda bulunup
inanan erkeklerin
ve inanan kadınların
kendiliklerinden
güzel
ve demeleri
bu
bir iftiradır
apaçık
24:13
gerekmez miydi?
getirmeleri
ona
dört
şahid
madem ki
getirmediler
şahidleri
o halde onlar
yanında
Allah
onlar
yalancılardır
24:14
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
dünyada
ve ahirette
size mutlaka dokunurdu
hakkında
şey (iftira)
daldığınız
içine
bir azab
büyük
24:15
çünkü
siz onu alıveriyorsunuz
dillerinizle
ve söylüyorsunuz
ağızlarınızla
bir şeyi
hiç olmayan
sizin
hakkında
bilgi(niz)
ve onu sanıyorsunuz
önemsiz bir iş
oysa o
yanında
Allah
büyüktür
24:16
gerekmez miydi?
zaman
onu işittiğiniz
demeniz
yakışmaz
bize
konuşmamız
bunu
Seni tenzih ederiz
bu
bir iftiradır
büyük
24:17
size öğüt veriyor
Allah
dönmemeniz için
böyle bir şeye
bir daha asla
eğer
iseniz
inananlar
24:18
ve açıklıyor
Allah
size
ayetleri(ni)
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
24:19
şüphesiz
kimselere
isteyenlere
yayılmasını
edepsizliğin
içinde
inananlar
vardır
bir azab
acıklı
dünyada
ve ahirette
ve Allah
bilir
ancak siz
bilmezsiniz
24:20
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
ve kuşkusuz
Allah
çok şefkatlidir
merhametlidir
24:21
ey
kimseler
inanan(lar)
izlemeyin
adımlarını
şeytanın
ve kim
izlerse
adımlarını
şeytanın
muhakkak o
(ona) emreder
edepsizliği
ve kötülüğü
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
temizlemezdi
sizden
hiç
birinizi
asla
fakat
Allah
arındırır
kimseyi
dilediği
ve Allah
işitendir
bilendir