Ziyaretçi
Sura
Sura
24
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 64
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 24, En-Nûr (Nur)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
24:1
bir suredir
bir suredir
bu indirdiğimiz
bu indirdiğimiz
ve farz kıldığımız
ve farz kıldığımız
ve indirdik
ve indirdik
onda
onda
ayetler
ayetler
açık açık
açık açık
belki
belki
düşünüp öğüt alırsınız
düşünüp öğüt alırsınız

24:2
zina eden kadına
zina eden kadına
ve zina eden erkeğe
ve zina eden erkeğe
vurun
vurun
her
her
birine
birine
onlardan
onlardan
yüz
yüz
değnek
değnek
ve asla
ve asla
sizi tutmasın
sizi tutmasın
onlara karşı
onlara karşı
acıma duygusu
acıma duygusu
dininde (cezasını uygulamada)
*
dininde (cezasını uygulamada)
Allah'ın
Allah'ın
eğer
eğer
iseniz
iseniz
inananlar
inananlar
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve şahid olsun
ve şahid olsun
onlara yapılan azaba
onlara yapılan azaba
bir grup
bir grup
mü'minlerden
*
mü'minlerden

24:3
zina eden erkek
zina eden erkek
evlenmez
*
evlenmez
başkasıyla
başkasıyla
zina eden kadından
zina eden kadından
veya
veya
müşrik kadından
müşrik kadından
ve zina eden kadın
ve zina eden kadın
evlenmez
*
evlenmez
başkasıyla
başkasıyla
zina eden erkekten
zina eden erkekten
veya
veya
müşrik erkekten
müşrik erkekten
haram kılınmıştır
haram kılınmıştır
bu
bu
üzerine
üzerine
mü'minler
mü'minler

24:4
zina ile suçlayan
*
zina ile suçlayan
namuslu kadınları
namuslu kadınları
sonra
sonra
getirmeyenlere
*
getirmeyenlere
dört
dört
şahid
şahid
vurun onlara
vurun onlara
seksen
seksen
değnek
değnek
ve artık
ve artık
kabul etmeyin
kabul etmeyin
onların
onların
şahidliğini
şahidliğini
asla
asla
ve işte
ve işte
onlar
onlar
yoldan çıkmış kimselerdir
yoldan çıkmış kimselerdir

24:5
ancak hariçtir
ancak hariçtir
kimseler
kimseler
tevbe eden(ler)
tevbe eden(ler)
sonra
*
sonra
bundan
bundan
ve uslananlar
ve uslananlar
çünkü
çünkü
Allah
Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

24:6
kimseler
kimseler
zina ile suçlayan
zina ile suçlayan
eşlerini
eşlerini
ve
ve
bulunmayanlar
bulunmayanlar
onların
onların
şahidleri
şahidleri
başka
başka
kendilerinden
kendilerinden
(o halde) şahidliği
(o halde) şahidliği
onlardan her birinin
onlardan her birinin
dört defa
dört defa
şahid tutmasıdır
şahid tutmasıdır
Allah'ı
Allah'ı
kendisinin mutlaka
kendisinin mutlaka
doğru söyleyenlerden olduğuna
*
doğru söyleyenlerden olduğuna

24:7
beşinci defasında
beşinci defasında
kuşkusuz
kuşkusuz
la'netinin
la'netinin
Allah'ın
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
kendi üzerine olmasını diler
eğer
eğer
ise
ise
yalan söyleyenlerden
*
yalan söyleyenlerden

24:8
ve kaldırır
ve kaldırır
kendisinden
kendisinden
azabı
azabı
kadının şahidlik etmesi
*
kadının şahidlik etmesi
dört defa
dört defa
şahid tutup
şahid tutup
Allah'ı
Allah'ı
onun (kocasının)
onun (kocasının)
yalan söyleyenlerden olduğuna
*
yalan söyleyenlerden olduğuna

24:9
beşinci defa da
beşinci defa da
kuşkusuz
kuşkusuz
gazabının
gazabının
Allah'ın
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
kendi üzerine olmasını diler
eğer
eğer
(kocası) ise
(kocası) ise
doğrulardan
*
doğrulardan

24:10
ya olmasaydı
ya olmasaydı
lutfu
lutfu
Allah'ın
Allah'ın
size
size
ve rahmeti
ve rahmeti
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Allah
Allah
tevbeleri çok kabul edendir
tevbeleri çok kabul edendir
hikmet sahibidir
hikmet sahibidir

24:11
kuşkusuz
kuşkusuz
getirenler
*
getirenler
iftirayı
iftirayı
bir topluluktur
bir topluluktur
içinizden
içinizden
onu sanmayın
*
onu sanmayın
şer
şer
sizin için
sizin için
bilakis
bilakis
o
o
hayırdır
hayırdır
sizin için
sizin için
her (karşılığını görecektir)
her (karşılığını görecektir)
kişi
kişi
onlardan
onlardan
ne
ne
işledi (ise)
işledi (ise)
günahının
*
günahının
kimseye
kimseye
yüklenen
yüklenen
en büyüğünü
en büyüğünü
onlardan
onlardan
onun (yalanın)
onun (yalanın)
bir azab (vardır)
bir azab (vardır)
büyük
büyük

24:12
gerekmez miydi?
gerekmez miydi?
zaman
zaman
onu işittiğiniz
onu işittiğiniz
zanda bulunup
zanda bulunup
inanan erkeklerin
inanan erkeklerin
ve inanan kadınların
ve inanan kadınların
kendiliklerinden
kendiliklerinden
güzel
güzel
ve demeleri
ve demeleri
bu
bu
bir iftiradır
bir iftiradır
apaçık
apaçık

24:13
gerekmez miydi?
gerekmez miydi?
getirmeleri
getirmeleri
ona
ona
dört
dört
şahid
şahid
madem ki
madem ki
getirmediler
*
getirmediler
şahidleri
şahidleri
o halde onlar
o halde onlar
yanında
yanında
Allah
Allah
onlar
onlar
yalancılardır
yalancılardır

24:14
ve eğer olmasaydı
ve eğer olmasaydı
lutfu
lutfu
Allah'ın
Allah'ın
size
size
ve rahmeti
ve rahmeti
dünyada
*
dünyada
ve ahirette
ve ahirette
size mutlaka dokunurdu
size mutlaka dokunurdu
hakkında
hakkında
şey (iftira)
şey (iftira)
daldığınız
daldığınız
içine
içine
bir azab
bir azab
büyük
büyük

24:15
çünkü
çünkü
siz onu alıveriyorsunuz
siz onu alıveriyorsunuz
dillerinizle
dillerinizle
ve söylüyorsunuz
ve söylüyorsunuz
ağızlarınızla
ağızlarınızla
bir şeyi
bir şeyi
hiç olmayan
hiç olmayan
sizin
sizin
hakkında
hakkında
bilgi(niz)
bilgi(niz)
ve onu sanıyorsunuz
ve onu sanıyorsunuz
önemsiz bir iş
önemsiz bir iş
oysa o
oysa o
yanında
yanında
Allah
Allah
büyüktür
büyüktür

24:16
gerekmez miydi?
gerekmez miydi?
zaman
zaman
onu işittiğiniz
onu işittiğiniz
demeniz
demeniz
yakışmaz
*
yakışmaz
bize
bize
konuşmamız
*
konuşmamız
bunu
bunu
Seni tenzih ederiz
Seni tenzih ederiz
bu
bu
bir iftiradır
bir iftiradır
büyük
büyük

24:17
size öğüt veriyor
size öğüt veriyor
Allah
Allah
dönmemeniz için
*
dönmemeniz için
böyle bir şeye
böyle bir şeye
bir daha asla
bir daha asla
eğer
eğer
iseniz
iseniz
inananlar
inananlar

24:18
ve açıklıyor
ve açıklıyor
Allah
Allah
size
size
ayetleri(ni)
ayetleri(ni)
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

24:19
şüphesiz
şüphesiz
kimselere
kimselere
isteyenlere
isteyenlere
yayılmasını
*
yayılmasını
edepsizliğin
edepsizliğin
içinde
içinde
inananlar
*
inananlar
vardır
vardır
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı
dünyada
*
dünyada
ve ahirette
ve ahirette
ve Allah
ve Allah
bilir
bilir
ancak siz
ancak siz
bilmezsiniz
*
bilmezsiniz

24:20
ve eğer olmasaydı
ve eğer olmasaydı
lutfu
lutfu
Allah'ın
Allah'ın
size
size
ve rahmeti
ve rahmeti
ve kuşkusuz
ve kuşkusuz
Allah
Allah
çok şefkatlidir
çok şefkatlidir
merhametlidir
merhametlidir