Ziyaretçi
Sura
Sura
25
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 77
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 25, El-Furkân (Furkan)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
25:1
pek kutludur
pek kutludur
indiren
*
indiren
Furkanı
Furkanı
üzerine
üzerine
kulu
kulu
olması için
olması için
alemlere
alemlere
uyarıcı
uyarıcı

25:2
öyle ki
öyle ki
O'nundur
O'nundur
mülkü
mülkü
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
ve
ve
O edinmemiştir
O edinmemiştir
bir çocuk
bir çocuk
ve
ve
yoktur
yoktur
O'nun
O'nun
ortağı
ortağı
mülkünde
*
mülkünde
ve yaratmıştır
ve yaratmıştır
her
her
şeyi
şeyi
ve takdir etmiştir ona
ve takdir etmiştir ona
ölçü biçim ve düzen
ölçü biçim ve düzen

25:3
ve edindiler
ve edindiler
O'ndan ayrı olarak
*
O'ndan ayrı olarak
birtakım tanrılar
birtakım tanrılar
yaratmayan
*
yaratmayan
hiçbir şey
hiçbir şey
ve kendileri
ve kendileri
yaratılan
yaratılan
ve
ve
güçleri yetmeyen
güçleri yetmeyen
kendilerine dahi
kendilerine dahi
zarar vermeye
zarar vermeye
ne de
ne de
yarar vermeye
yarar vermeye
ve
ve
güçleri yetmeyen
güçleri yetmeyen
öldüremeye
öldüremeye
ne de
ne de
yaşatamaya
yaşatamaya
ve ne de
ve ne de
(ölüleri diriltip) kaldıramaya
(ölüleri diriltip) kaldıramaya

25:4
ve dedi ki
ve dedi ki
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
değildir
değildir
bu
bu
başka bir şey
başka bir şey
yalandan
yalandan
onu uydurdu
onu uydurdu
ve yardım etti
ve yardım etti
kendisine
kendisine
bir topluluk
bir topluluk
başka
başka
böylece
böylece
vardılar
vardılar
kesin bir haksızlığa
kesin bir haksızlığa
ve iftiraya
ve iftiraya

25:5
ve dediler
ve dediler
masalları
masalları
evvelkilerin
evvelkilerin
onları yazmış
onları yazmış
onlar
onlar
yazdırılıyor
yazdırılıyor
kendisine
kendisine
sabah
sabah
ve akşam
ve akşam

25:6
de ki
de ki
onu indirdi
onu indirdi
bilen
*
bilen
gizleri
gizleri
göklerdeki
*
göklerdeki
ve yerdeki
ve yerdeki
şüphesiz o
şüphesiz o
çok bağışlayandır
*
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

25:7
ve dediler ki
ve dediler ki
ne oluyor ki?
ne oluyor ki?
bu
bu
elçiye
elçiye
yiyor
yiyor
yemek
yemek
ve geziyor
ve geziyor
çarşılarda
*
çarşılarda
değil mi?
değil mi?
indirilmeli
indirilmeli
ona
ona
bir melek
bir melek
olsun
olsun
kendisiyle beraber
kendisiyle beraber
uyarıcı
uyarıcı

25:8
yahut değil mi?
yahut değil mi?
atılmalı
atılmalı
üstüne
üstüne
bir hazine
bir hazine
yahut
yahut
olmalı değil mi?
olmalı değil mi?
kendisinin
kendisinin
bir bahçesi
bir bahçesi
yiyeceği
yiyeceği
ondan (ürününden)
ondan (ürününden)
ve dediler ki
ve dediler ki
zalimler
zalimler
siz uymuyorsunuz
*
siz uymuyorsunuz
başkasına
başkasına
bir adam(dan)
bir adam(dan)
büyülenmiş
büyülenmiş

25:9
bak
bak
nasıl
nasıl
misal verdiler
misal verdiler
senin için
senin için
benzetmelerle
benzetmelerle
saptılar
saptılar
artık
artık
bulamazlar
bulamazlar
yolu
yolu

25:10
yücedir
yücedir
O ki
O ki
eğer
eğer
dilerse
dilerse
verir
verir
sana
sana
daha hayırlısını
daha hayırlısını
bundan
*
bundan
bahçeler
bahçeler
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
ve yapar
ve yapar
senin için
senin için
saraylar
saraylar

25:11
bilakis
bilakis
onlar yalanladılar
onlar yalanladılar
(duruşma) sa'atini
(duruşma) sa'atini
ve biz hazırlamışızdır
ve biz hazırlamışızdır
kimselere
kimselere
yalanlayan
yalanlayan
sa'ati
sa'ati
alevli bir ateş
alevli bir ateş

25:12
ne zaman ki
ne zaman ki
onları görünce
onları görünce
bir yerden
*
bir yerden
uzak
uzak
onlar işitirler
onlar işitirler
bunun
bunun
öfkesini
öfkesini
ve homurtusunu
ve homurtusunu

25:13
ve zaman
ve zaman
atıldıkları
atıldıkları
onun
onun
bir yerine
bir yerine
dar
dar
bağlı olarak
bağlı olarak
çağırırlar
çağırırlar
orada
orada
helâki
helâki

25:14
çağırmayın
*
çağırmayın
bugün
bugün
helâki
helâki
bir tek
bir tek
çağırın
çağırın
helâki
helâki
birçok
birçok

25:15
de ki
de ki
bu mu?
bu mu?
daha iyi
daha iyi
yoksa
yoksa
cennet (mi?)
cennet (mi?)
ebedi
ebedi
va'dedilen
*
va'dedilen
muttakilere
muttakilere
olan
olan
onlar için
onlar için
mükafat
mükafat
ve varış yeri
ve varış yeri

25:16
onlara vardır
onlara vardır
orada
orada
ne
ne
istiyorlarsa
istiyorlarsa
ve sürekli kalırlar
ve sürekli kalırlar
bu
bu
üzerine
üzerine
Rabbinin
Rabbinin
bir va'didir
bir va'didir
sorumluluk gerektiren
sorumluluk gerektiren

25:17
ve gün
ve gün
onları toplayacağı
onları toplayacağı
şeyleri
şeyleri
taptıkları
taptıkları
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
der ki
der ki
siz mi?
siz mi?
saptırdınız
saptırdınız
kullarımı
kullarımı
bu
bu
yoksa
yoksa
kendileri (mi)
kendileri (mi)
sapıttılar
sapıttılar
yolu
yolu

25:18
derler ki
derler ki
senin şanın yücedir
senin şanın yücedir
değildi
*
değildi
yaraşır
yaraşır
bize
bize
edinmek
*
edinmek
senden başka
*
senden başka
veliler
*
veliler
fakat
fakat
sen onları ni'metlendirdin
sen onları ni'metlendirdin
ve atalarını
ve atalarını
kadar
kadar
unutuncaya
unutuncaya
anmayı
anmayı
ve oldular
ve oldular
bir topluluk
bir topluluk
helaki hak eden
helaki hak eden

25:19
işte
işte
sizi yalanladılar
sizi yalanladılar
şeyler
şeyler
dedikleriniz
dedikleriniz
artık
artık
gücünüz yetmez
gücünüz yetmez
(azabı) geri çevirmeğe
(azabı) geri çevirmeğe
ne de
ne de
yardım bulabilirsiniz
yardım bulabilirsiniz
ve kim
ve kim
zulmederse
zulmederse
sizden
sizden
ona taddırırız
ona taddırırız
bir azab
bir azab
büyük
büyük

25:20
ve
ve
göndermedik
göndermedik
senden önce
senden önce
elçilerden
*
elçilerden
başkasını
başkasını
şüphesiz onlar
şüphesiz onlar
yerlerdi
yerlerdi
yemek
yemek
ve gezerlerdi
ve gezerlerdi
çarşılarda
*
çarşılarda
ve biz yaptık
ve biz yaptık
kiminizi
kiminizi
kiminiz için
kiminiz için
bir sınav
bir sınav
sabrediyor musunuz?
sabrediyor musunuz?
ve
ve
Rabbin
Rabbin
(herşeyi) görendir
(herşeyi) görendir