Sura
25
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 77
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 25, El-Furkân (Furkan)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
25:1
pek kutludur
indiren
Furkanı
üzerine
kulu
olması için
alemlere
uyarıcı
25:2
öyle ki
O'nundur
mülkü
göklerin
ve yerin
ve
O edinmemiştir
bir çocuk
ve
yoktur
O'nun
ortağı
mülkünde
ve yaratmıştır
her
şeyi
ve takdir etmiştir ona
ölçü biçim ve düzen
25:3
ve edindiler
O'ndan ayrı olarak
birtakım tanrılar
yaratmayan
hiçbir şey
ve kendileri
yaratılan
ve
güçleri yetmeyen
kendilerine dahi
zarar vermeye
ne de
yarar vermeye
ve
güçleri yetmeyen
öldüremeye
ne de
yaşatamaya
ve ne de
(ölüleri diriltip) kaldıramaya
25:4
ve dedi ki
kimseler
inkar eden(ler)
değildir
bu
başka bir şey
yalandan
onu uydurdu
ve yardım etti
kendisine
bir topluluk
başka
böylece
vardılar
kesin bir haksızlığa
ve iftiraya
25:5
ve dediler
masalları
evvelkilerin
onları yazmış
onlar
yazdırılıyor
kendisine
sabah
ve akşam
25:6
de ki
onu indirdi
bilen
gizleri
göklerdeki
ve yerdeki
şüphesiz o
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
25:7
ve dediler ki
ne oluyor ki?
bu
elçiye
yiyor
yemek
ve geziyor
çarşılarda
değil mi?
indirilmeli
ona
bir melek
olsun
kendisiyle beraber
uyarıcı
25:8
yahut değil mi?
atılmalı
üstüne
bir hazine
yahut
olmalı değil mi?
kendisinin
bir bahçesi
yiyeceği
ondan (ürününden)
ve dediler ki
zalimler
siz uymuyorsunuz
başkasına
bir adam(dan)
büyülenmiş
25:9
bak
nasıl
misal verdiler
senin için
benzetmelerle
saptılar
artık
bulamazlar
yolu
25:10
yücedir
O ki
eğer
dilerse
verir
sana
daha hayırlısını
bundan
bahçeler
akan
altlarından
ırmaklar
ve yapar
senin için
saraylar
25:11
bilakis
onlar yalanladılar
(duruşma) sa'atini
ve biz hazırlamışızdır
kimselere
yalanlayan
sa'ati
alevli bir ateş
25:12
ne zaman ki
onları görünce
bir yerden
uzak
onlar işitirler
bunun
öfkesini
ve homurtusunu
25:13
ve zaman
atıldıkları
onun
bir yerine
dar
bağlı olarak
çağırırlar
orada
helâki
25:14
çağırmayın
bugün
helâki
bir tek
çağırın
helâki
birçok
25:15
de ki
bu mu?
daha iyi
yoksa
cennet (mi?)
ebedi
va'dedilen
muttakilere
olan
onlar için
mükafat
ve varış yeri
25:16
onlara vardır
orada
ne
istiyorlarsa
ve sürekli kalırlar
bu
üzerine
Rabbinin
bir va'didir
sorumluluk gerektiren
25:17
ve gün
onları toplayacağı
şeyleri
taptıkları
başka
Allah'tan
der ki
siz mi?
saptırdınız
kullarımı
bu
yoksa
kendileri (mi)
sapıttılar
yolu
25:18
derler ki
senin şanın yücedir
değildi
yaraşır
bize
edinmek
senden başka
veliler
fakat
sen onları ni'metlendirdin
ve atalarını
kadar
unutuncaya
anmayı
ve oldular
bir topluluk
helaki hak eden
25:19
işte
sizi yalanladılar
şeyler
dedikleriniz
artık
gücünüz yetmez
(azabı) geri çevirmeğe
ne de
yardım bulabilirsiniz
ve kim
zulmederse
sizden
ona taddırırız
bir azab
büyük
25:20
ve
göndermedik
senden önce
elçilerden
başkasını
şüphesiz onlar
yerlerdi
yemek
ve gezerlerdi
çarşılarda
ve biz yaptık
kiminizi
kiminiz için
bir sınav
sabrediyor musunuz?
ve
Rabbin
(herşeyi) görendir
25:21
ve dedi(ler)
kimseler
ummayan(lar)
bizimle karşılaşmayı
değil mi?
indirilmeli
bize
melekler
yahut
görmeliydik
Rabbimizi
andolsun ki
onlar büyüklük tasladılar
içlerinde
kendi
ve haddi aştılar
bir azgınlıkla
büyük