Sura
26
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 227
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 26, Eş-Şuara (Şuara)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
26:1
Ta sin mim
26:2
şunlar
ayetleridir
Kitabın
apaçık
26:3
sen neredeyse
helak edeceksin
kendini
diye
etmiyorlar
iman
26:4
eğer
dilesek
indiririz
onların üzerine
gökten
bir mu'cize
ve oluverir
boyunları
ona
eğilip kalmış
26:5
ve
onlara gelmez
hiçbir
Zikir (uyarı)
Rahmandan
yeni
olmadıkları
ondan
yüz çevirici
26:6
şüphesiz
yalanladılar
ama kendilerine gelecektir
haberleri
şeyin
oldukları
onunla
alay edip duruyor(lar)
26:7
bakmadılar mı?
yeryüzüne
kaç
bitirmişizdir
orada
çeşitten
her
çifti
güzel
26:8
şüphesiz
vardır
bunda
bir ibret
ama yine
değillerdir
çokları
inanıcı
26:9
ve şüphesiz
Rabbin
işte O
üstündür
merhamet edendir
26:10
hani
seslenmişti
Rabbin
Musa'ya
diye
git
kavmine
zalimler
26:11
kavmine
Fir'avn'ın
onlar korunmayacaklar mı?
26:12
(Musa) dedi
Rabbim
şüphesiz ben
korkuyorum
diye
beni yalanlayacaklar
26:13
ve daralıyor
göğsüm
ve
açılmıyor
dilim
onun için elçilik ver
Harun'a da
26:14
ve onların var
bana yükledikleri
bir suç
korkuyorum
diye
beni öldürecekler
26:15
(Allah) dedi
hayır
ikiniz de gidin
ayetlerimizle
şüphesiz biz
sizinle beraberiz
dinliyoruz
26:16
gidin ikiniz
Fir'avn'e
ve deyin ki
gerçekten biz
elçisiyiz
Rabbinin
alemlerin
26:17
gönder
bizimle beraber
oğullarını
İsrail
26:18
(Fir'avn) dedi ki
biz seni yetiştirmedik mi?
içimizden
bir çocuk olarak
ve kalmadın mı?
aramızda
ömründen
nice yıllar
26:19
ve yaptın
yaptığın
o (kötü) işi
ve sen
nankörlerden(sin)
26:20
(Musa) dedi
onu yaptığım
zaman
ben
dalalette idim
26:21
kaçtım
aranızdan
sizden korkunca
sonra verdi
bana
Rabbim
hükümdarlık
ve beni yaptı
elçilerden