Ziyaretçi
Sura
Sura
27
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 93
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 27, En-Naml (Naml)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
27:1
Ta sin
Ta sin
şunlar
şunlar
ayetleridir
ayetleridir
Kur'an'ın
Kur'an'ın
ve bir Kitabın
ve bir Kitabın
apaçık
apaçık

27:2
yol göstericidir
yol göstericidir
ve müjdedir
ve müjdedir
inananlara
inananlara

27:3
onlar ki
onlar ki
kılarlar
kılarlar
namazı
namazı
ve verirler
ve verirler
zekatı
zekatı
ve onlar
ve onlar
ahirete
ahirete
onlar
onlar
kesin olarak inanırlar
kesin olarak inanırlar

27:4
şüphesiz
şüphesiz
kimselerin
kimselerin
inanmayan
*
inanmayan
ahirete
ahirete
süslemişizdir
süslemişizdir
kendilerine
kendilerine
işlerini
işlerini
onlar
onlar
körü körüne bocalarlar
körü körüne bocalarlar

27:5
onlar
onlar
öyle kimselerdir ki
öyle kimselerdir ki
kendilerinindir
kendilerinindir
en kötü
en kötü
azab
azab
ve onlar
ve onlar
ahirette
*
ahirette
onlar
onlar
ziyana uğrayanlardır
ziyana uğrayanlardır

27:6
ve şüphesiz
ve şüphesiz
sana verilmektedir
sana verilmektedir
Kur'an
Kur'an
katından
*
katından
hüküm ve hikmet sahibi
hüküm ve hikmet sahibi
(herşeyi) bilen
(herşeyi) bilen

27:7
hani
hani
demişti
demişti
Musa
Musa
ailesine
ailesine
şüphesiz ben
şüphesiz ben
gördüm
gördüm
bir ateş
bir ateş
size getireyim
size getireyim
ondan
ondan
bir haber
bir haber
yahut
yahut
size getireyim
size getireyim
bir ateş
bir ateş
koru
koru
belki
belki
ısınırsınız
ısınırsınız

27:8
ne zaman ki
ne zaman ki
oraya geldi
oraya geldi
seslenildi
seslenildi
diye
diye
mübarek kılındı
mübarek kılındı
bulunan kimse
bulunan kimse
içinde
içinde
ateşin
ateşin
ve olan kimse
ve olan kimse
çevresinde
çevresinde
eksikliklerden münezzehtir
eksikliklerden münezzehtir
Allah
Allah
Rabbi
Rabbi
alemlerin
alemlerin

27:9
ey Musa
ey Musa
gerçek şu ki
gerçek şu ki
ben
ben
Allah'ım
Allah'ım
güçlü
güçlü
hüküm ve hikmet sahibi
hüküm ve hikmet sahibi

27:10
ve at
ve at
asanı
asanı
ne zaman ki
ne zaman ki
görünce
görünce
titreştiğini
titreştiğini
gibi
gibi
bir yılan
bir yılan
dön(üp kaç)dı
dön(üp kaç)dı
arkaya
arkaya
ve
ve
geri dönmedi
geri dönmedi
ey Musa
ey Musa
korkma
*
korkma
çünkü ben
çünkü ben
korkmaz(lar)
*
korkmaz(lar)
benim huzurumda
benim huzurumda
elçiler
elçiler

27:11
ancak
ancak
kim
kim
zulmeder
zulmeder
sonra da
sonra da
değiştirirse
değiştirirse
iyilikle
iyilikle
sonra
sonra
(yaptığı) kötülükten
(yaptığı) kötülükten
şüphesiz ben
şüphesiz ben
bağışlayıcıyım
bağışlayıcıyım
esirgeyiciyim
esirgeyiciyim

27:12
ve sok
ve sok
elini
elini
koynuna
*
koynuna
çıksın
çıksın
bembeyaz
bembeyaz
olmaksızın
*
olmaksızın
kusur
kusur
içinde
içinde
dokuz
dokuz
mu'cize
mu'cize
Fir'avn'a (git)
*
Fir'avn'a (git)
ve onun kavmine
ve onun kavmine
çünkü onlar
çünkü onlar
oldular
oldular
bir kavim
bir kavim
fasık
fasık

27:13
ne zaman ki
ne zaman ki
onlara gelince
onlara gelince
ayetlerimiz
ayetlerimiz
açıkça görünen
açıkça görünen
dediler
dediler
bu
bu
bir büyüdür
bir büyüdür
apaçık
apaçık

27:14
ve inkar ettiler
ve inkar ettiler
onları
onları
kanaat getirdiği halde
kanaat getirdiği halde
vicdanları
vicdanları
haksızlıkları yüzünden
haksızlıkları yüzünden
ve böbürlenmeleri yüzünden
ve böbürlenmeleri yüzünden
bak işte
bak işte
nasıl
nasıl
oldu
oldu
sonu
sonu
bozguncuların
bozguncuların

27:15
ve andolsun
ve andolsun
biz verdik
biz verdik
Davud'a
Davud'a
ve Süleyman'a
ve Süleyman'a
bir ilim
bir ilim
ve dediler
ve dediler
hamdolsun
hamdolsun
Allah'a
Allah'a
ki
ki
bizi üstün kıldı
bizi üstün kıldı
üzerine
üzerine
birçoğu
birçoğu
kullarından
*
kullarından
inanan
inanan

27:16
ve mirasçı oldu
ve mirasçı oldu
Süleyman
Süleyman
Davud'a
Davud'a
ve dedi ki
ve dedi ki
ey
ey
insanlar
insanlar
bize öğretildi
bize öğretildi
dili
dili
kuşların
kuşların
ve bize verildi
ve bize verildi
(bir pay)
(bir pay)
her
her
şeyden
şeyden
şüphesiz
şüphesiz
bu
bu
elbette o
elbette o
bir lutuftur
bir lutuftur
açık
açık

27:17
ve toplandı
ve toplandı
Süleyman'a
Süleyman'a
orduları
orduları
cinlerden
*
cinlerden
ve insanlar(dan)
ve insanlar(dan)
ve kuşlar(dan)
ve kuşlar(dan)
onlar
onlar
sevk ediliyordu
sevk ediliyordu

27:18
nihayet
nihayet
zaman
zaman
geldikleri
geldikleri
üzerine
üzerine
vadisi
vadisi
karınca
karınca
dedi
dedi
bir karınca
bir karınca
ey
ey
karıncalar
karıncalar
girin
girin
yuvalarınıza
yuvalarınıza
sizi ezmesinler
*
sizi ezmesinler
Süleyman
Süleyman
ve orduları
ve orduları
ve onlar
ve onlar
farkında olmayarak
*
farkında olmayarak

27:19
tebessüm etti
tebessüm etti
gülümseyerek
gülümseyerek
onun sözüne
*
onun sözüne
ve dedi
ve dedi
Rabbim
Rabbim
gönlüme ilham eyle
gönlüme ilham eyle
diye
diye
şükredeyim
şükredeyim
ni'metine
ni'metine
lutfettiğin
*
lutfettiğin
bana
bana
ve
ve
anama babama
anama babama
ve diye
ve diye
yapayım
yapayım
faydalı bir iş
faydalı bir iş
senin beğeneceğin
senin beğeneceğin
ve beni sok
ve beni sok
rahmetinle
rahmetinle
arasına
arasına
kullarının
kullarının
iyi
iyi

27:20
ve teftiş etti
ve teftiş etti
kuşları
kuşları
dedi ki
dedi ki
neden
neden
ben
ben
göremiyorum
*
göremiyorum
hüdhüdü
hüdhüdü
yoksa
yoksa
(mı) oldu?
(mı) oldu?
kayıplardan-
*
kayıplardan-