Sura
27
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 27. En-Naml (Naml)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 93
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 27, En-Naml (Naml)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
27:1
Ta sin
şunlar
ayetleridir
Kur'an'ın
ve bir Kitabın
apaçık
27:2
yol göstericidir
ve müjdedir
inananlara
27:3
onlar ki
kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve onlar
ahirete
onlar
kesin olarak inanırlar
27:4
şüphesiz
kimselerin
inanmayan
ahirete
süslemişizdir
kendilerine
işlerini
onlar
körü körüne bocalarlar
27:5
onlar
öyle kimselerdir ki
kendilerinindir
en kötü
azab
ve onlar
ahirette
onlar
ziyana uğrayanlardır
27:6
ve şüphesiz
sana verilmektedir
Kur'an
katından
hüküm ve hikmet sahibi
(herşeyi) bilen
27:7
hani
demişti
Musa
ailesine
şüphesiz ben
gördüm
bir ateş
size getireyim
ondan
bir haber
yahut
size getireyim
bir ateş
koru
belki
ısınırsınız
27:8
ne zaman ki
oraya geldi
seslenildi
diye
mübarek kılındı
bulunan kimse
içinde
ateşin
ve olan kimse
çevresinde
eksikliklerden münezzehtir
Allah
Rabbi
alemlerin
27:9
ey Musa
gerçek şu ki
ben
Allah'ım
güçlü
hüküm ve hikmet sahibi
27:10
ve at
asanı
ne zaman ki
görünce
titreştiğini
gibi
bir yılan
dön(üp kaç)dı
arkaya
ve
geri dönmedi
ey Musa
korkma
çünkü ben
korkmaz(lar)
benim huzurumda
elçiler
27:11
ancak
kim
zulmeder
sonra da
değiştirirse
iyilikle
sonra
(yaptığı) kötülükten
şüphesiz ben
bağışlayıcıyım
esirgeyiciyim
27:12
ve sok
elini
koynuna
çıksın
bembeyaz
olmaksızın
kusur
içinde
dokuz
mu'cize
Fir'avn'a (git)
ve onun kavmine
çünkü onlar
oldular
bir kavim
fasık
27:13
ne zaman ki
onlara gelince
ayetlerimiz
açıkça görünen
dediler
bu
bir büyüdür
apaçık
27:14
ve inkar ettiler
onları
kanaat getirdiği halde
vicdanları
haksızlıkları yüzünden
ve böbürlenmeleri yüzünden
bak işte
nasıl
oldu
sonu
bozguncuların
27:15
ve andolsun
biz verdik
Davud'a
ve Süleyman'a
bir ilim
ve dediler
hamdolsun
Allah'a
ki
bizi üstün kıldı
üzerine
birçoğu
kullarından
inanan
27:16
ve mirasçı oldu
Süleyman
Davud'a
ve dedi ki
ey
insanlar
bize öğretildi
dili
kuşların
ve bize verildi
(bir pay)
her
şeyden
şüphesiz
bu
elbette o
bir lutuftur
açık
27:17
ve toplandı
Süleyman'a
orduları
cinlerden
ve insanlar(dan)
ve kuşlar(dan)
onlar
sevk ediliyordu
27:18
nihayet
zaman
geldikleri
üzerine
vadisi
karınca
dedi
bir karınca
ey
karıncalar
girin
yuvalarınıza
sizi ezmesinler
Süleyman
ve orduları
ve onlar
farkında olmayarak
27:19
tebessüm etti
gülümseyerek
onun sözüne
ve dedi
Rabbim
gönlüme ilham eyle
diye
şükredeyim
ni'metine
lutfettiğin
bana
ve
anama babama
ve diye
yapayım
faydalı bir iş
senin beğeneceğin
ve beni sok
rahmetinle
arasına
kullarının
iyi
27:20
ve teftiş etti
kuşları
dedi ki
neden
ben
göremiyorum
hüdhüdü
yoksa
(mı) oldu?
kayıplardan-
27:21
ona azabedeceğim
bir azapla
çetin
ya da
onu keseceğim
yahut da
bana getirecek
bir delil
açık