Sura
28
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 88
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 28, El-Kasas (Kasas)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
28:1
Ta sin mim
28:2
şunlar
ayetleridir
Kitabın
apaçık
28:3
okuyacağız
sana
bir parçayı
haberinden
Musa
ve Fir'avn'ın
gerçek olarak
bir toplum için
inanan
28:4
şüphesiz
Fir'avn
ululandı (zorbalığa kalktı)
yeryüzünde
ve böldü
halkını
çeşitli gruplara
eziyordu
bir zümreyi
onlardan
kesiyordu
oğullarını
ve sağ bırakıyordu
kadınlarını
çünkü o
idi
bozgunculardan
28:5
biz istiyorduk
lutfetmeyi
üzerine
kimseler
ezilen(ler)
o yerde
ve onları yapmayı
önderler
ve onları kılmayı
mirasçı
28:6
ve iktidara getirmeyi
onları
o yerde
ve göstermeyi
Fir'avn'a
ve Haman'a
ve askerlerine
onlardan
şeyi
oldukları
korkmuş
28:7
ve vahyettik
annesine
Musa'nın
diye
O(çocuğu)nu emzir
ne zaman ki
korkarsan
başına bir şey gelmesinden
onu bırak
suya
ve
korkma
ve
üzülme
elbette biz
onu tekrar geri vereceğiz
sana
ve onu yapacağız
elçilerden
28:8
nihayet onu aldı
ailesi
Fir'avn
olsunası için
kendilerine
bir düşman
ve başlarına derd
gerçekten
Fir'avn
ve Haman
ve askerleri
yanılıyorlardı
28:9
ve dedi ki
karısı
Fir'avn'ın
aydınlığı
göz
bana da
ve sana da
onu öldürmeyin
belki
diye
bize yararı dokunur
ya da
onu ediniriz
evlad
ve onlar
anlamıyorlardı
28:10
ve sabahladı
gönlü
annesinin
Musa'nın
bomboştu
neredeyse
açığa vuracaktı
onu
eğer olmasaydık
biz iyice pekiştirmiş
üzerine
onun kalbi
olması için
inananlardan
28:11
ve dedi ki
kızkardeşine
onu takip et
o da gözetledi
onu
uzaktan
ve onlar
farkına varmadan
28:12
ve haram etmiştik
ona
süt anneleri
daha önce
dedi ki
size göstereyimmi?
halkını (aile)
bir ev (aile)
onun bakımını üstlenecek
sizin için
ve onlar
ona
öğüt verecek
28:13
böylece onu geri verdik
annesine
için
aydın olması
gözü
ve
üzülmesin (diye)
ve bilmesi için
şüphesiz ki
va'di
Allah'ın
haktır
ve fakat
çokları
bilmezler
28:14
ne zaman ki
(Musa) erişince
güçlü çağına
ve olgunlaşınca
biz ona verdik
hüküm
ve ilim
işte böyle
mükafatlandırırız
güzel davrananları
28:15
ve girdi
şehre
bir sırada
(kendisinden) habersiz olduğu
halkının
ve buldu
orada
iki adamı
öldüresiye dövüşürlerken
biri
kendi taraftarlarından
ve öbürü de
düşmanlarından
(Musa'dan) yardım istedi
olan kimse
kendi taraftarlarından
karşı
olana
düşmanlarından
bir yumruk indirdi
Musa
işini bitirdi
onun
(sonra) dedi ki
bu
işindendir
şeytanın
o gerçekten
bir düşmandır
şaşırtıcı
apaçık
28:16
dedi
Rabbim
gerçekten ben
zulmettim
nefsime
bağışla
beni
(Allah) bağışladı
onu
çünkü O
O
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
28:17
dedi
Rabbim
hakkı için
lutfettiğin ni'metler
bana
artık bir daha
olmayacağım
arka çıkan
suçlulara
28:18
sabahladı
şehirde
korku içinde
gözetleyerek
bir de baktı ki
kendisinden yardım isteyen
dün
yine feryadediyor
dedi
ona
Musa
gerçekten sen
bir azgınsın
belli ki
28:19
nihayet
isteyince
yakalamak
olanı
o
düşman
ikisine de
dedi ki
ey Musa
beni öldürmekmi istiyorsun?
gibi
öldürdüğün
bir canı
dün
(oysa)
istemiyorsun
dışında bir şey
olmak
bir zorba
yeryüzünde
ve
istemiyorsun
olmak
arabuluculardan
28:20
ve geldi
bir adam
öbür ucundan
şehrin
koşarak
dedi
ey Musa
şüphesiz ki
ileri gelenler
aralarında konuşuyorlar
seni
seni öldürmek için
sen çık (git)
elbette ben
sana
öğüt verenlerden(im)
28:21
(Musa) çıktı
oradan
korka korka
kollayarak
dedi
Rabbim
beni kurtar
kavimden
zalim