Sura
29
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 69
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 29, El-Ankebût (Ankebut)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
29:1
Elif lam mim
29:2
insanlar-mı sandılar?
insanlar
bırakılacaklarını
demekle
inandık
onlar
hiç
sınanmadan
29:3
ve andolsun
biz sınadık
kimseleri
onlardan öncekilerden
elbette bilecektir
Allah
kimseleri
doğruları
ve bilecektir
yalancıları
29:4
yoksa
kimseler-mı sandılar?
kimseler
yapan(lar)
kötülükleri
bizi geçeceklerini
ne kötü
hüküm veriyorlar
29:5
kim
ise
umuyor
ile buluşmayı
Allah
şüphesiz
(buluşma) vakti
Allah'ın
gelmektedir
ve O
işitendir
bilendir
29:6
ve kim
cihad ederse
ancak
cihad eder
kendi yararına
elbette
Allah
zengindir
alemlerden
29:7
ve kimseler
inananlar
ve yapanlar
iyi işler
mutlaka örteceğiz
onların
kötülüklerini
ve onları mükafatlandıracağız
en güzeliyle
olduklarının
yapmış
29:8
ve biz tavsiye ettik
insana
ana babasına
iyilik etmeyi
ve eğer
onlar seni zorlarlarsa
ortak koşman için
bana
bir şeyi
olmayan
senin
hakkında
bilgin
asla
onlara ita'at etme
banadır
dönüşünüz
size haber veririm
şeyleri
olduğunuz
yapmış
29:9
ve kimseleri
inananları
ve yapanları
iyi işler
sokarız
arasına
salihler
29:10
ve
insanlardan
kimisi
der
inandık
Allah'a
fakat
eziyet edilince
uğrunda
Allah
sayar
işkencesini
insanların
azabı gibi
Allah'ın
ama
gelse
bir yardım
Rabbinden
andolsun derler ki
elbette biz de
sizinle beraberdik
değil midir?
Allah
daha iyi bilen
bulunanı
göğüslerinde
alemlerin
29:11
ve elbette bilir
Allah
kimseleri
inananları
ve elbette bilir
iki yüzlüleri
29:12
ve dedi(ler)
kimseler
inkar edenler
kimselere
inananlara
siz uyun
bizim yolumuza
ve biz taşırız
sizin hatalarınızı
oysa değillerdir
kendileri
taşıyacak
onların hatalarından
hiçbir
şey
elbette onlar
tamamen yalancıdırlar
29:13
ve onlar taşıyacaklar
kendi yüklerini
ve (başka) yükleri
beraber
kendi yükleriyle
ve elbette sorguya çekileceklerdir
gününde
kıyamet
şeylerden
oldukları
uyduruyor(lar)
29:14
ve andolsun
biz gönderdik
Nuh'u
kavmine
kaldı
onların arasında
bin
seneden
eksik
elli
yıl
sonunda yakaladı
Tufan
haksızlık edenleri
29:15
fakat onu kurtardık
ve halkını
gemi
ve onu yaptık
bir ibret
alemlere
29:16
ve İbrahim(i gönderdik)
hani
dedi ki
kavmine
kulluk edin
Allah'a
ve O'ndan korkun
bu
daha hayırlıdır
sizin için
eğer
iseniz
biliyor(lar)
29:17
ancak
siz tapıyorsunuz
başka
Allah'tan
bir takım putlara
ve uyduruyorsunuz
yalan şeyler
şüphesiz
sizin taptıklarınız
başka
Allah'tan
güçleri yetmez
size
rızık vermeye
siz arayın
yanında
Allah'ın
rızkı
ve O'na tapın
ve şükredin
O'na
O'na
döndürüleceksiniz
29:18
ve eğer
yalanlarsanız
elbette
yalanlamışlardı
ümmetler de
sizden önceki
ve yoktur
düşen
elçiye
başka bir şey
tebliğ etmekten
açıkça
29:19
görmediler mi?
nasıl
başlatıyor
Allah
yaratmayı
sonra
onu iade ediyor
şüphesiz
bu
göre
Allah'a
kolaydır
29:20
de ki
gezin
yeryüzünde
ve bakın
nasıl
başladı
yaratmağa
sonra
Allah
yapacaktır
yaratmayı da
son
çünkü
Allah
üzerine
her
şey
gücü yeter
29:21
azabeder
kimseye
dilediği
ve acır
kimseye
dilediği
ve hepiniz O'na
çevrilirsiniz