Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
2:102
ve uydular
şeye
uydurduğu
şeytanların
hakkında
mülkü
Süleyman'ın
küfre girmedi
Süleyman
fakat
şeytanlar
küfre girdiler
öğreterek
insanlara
sihri
ve şeyi
indirilen
iki meleğe
Babil'de
Harut
ve Marut (isimli)
onlar öğretmezlerdi
hiç kimseye
demedikçe
şüphesiz
biz
fitneyiz
sakın küfre girmeyin
fakat öğreniyorlardı
bunlardan
şeyi
ayıran
onunla
arasını
eşi
ve karısının
ve değildir
ama onlar
zarar veriyor
onunla
hiç kimseye
başka
izninden
Allah'ın
onlar öğreniyorlardı
şeyi
zarar veren
değil
yarar vereni
andolsun
gayet iyi biliyorlardı ki
kimsenin
onu satın alan
yoktur
onun
ahirette
bir nasibi
ve ne kötüdür
şey
sattıkları
onunla
kendilerini
keşke
(bunu) bilselerdi!