Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
değildir
iyilik
çevirmeniz
yüzlerinizi
tarafına
doğu
ve batı
fakat
iyilik
kişinin
inanmasıdır
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve meleklere
ve Kitaba
ve peygamberlere
ve vermesidir
malını
sevdiği
yakınlara
ve yetimlere
ve yoksullara
ve
yolda kalmışlara
ve dilencilere
ve
kölelere
ve kılmasıdır
namazı
ve vermesidir
zekatı
yerine getirmeleridir
andlaşmalarını
zaman
andlaşma yaptıkları
ve sabrederler
sıkıntıda
ve hastalıkta
ve zamanında
savaş
işte onlar
kimselerdir
doğru olan
ve işte onlar
onlardır
muttakiler