Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
helal kılındı
size
gecesi
oruç
yaklaşmak
kadınlarınıza
onlar
elbisenizdir
sizin
ve siz de
elbisesisiniz
onların
bildi
Allah
gerçekten siz
olduğunuzu
yazık ediyorsunuz
kendinize
tevbenizi kabul etti
sizden
ve affetti
sizi
artık şimdi
onlara yaklaşın
ve arayın
şeyleri
yaz(ıp takdir etmiş ol)duğu
Allah'ın
sizin için
ve yiyin
ve için
kadar
ayırdelinceye
sizce
iplik
beyaz
iplikten
siyah
şafağın
sonra
tamamlayın
orucu
dek
gece (oluncaya)
(kadınlara) yaklaşmayın
siz
ibadete çekilmiş iken
mescidlerde
bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
bunlara yaklaşmayın
işte böyle
açıklar ki
Allah
ayetlerini
insanlara
umulur ki
korunup sakınırlar