Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
boşanmış kadınlar
gözetlerler
kendilerini
üç
kur' (üç adet veya üç temizlik süresi)
helal olmaz
kendilerine
gizlemeleri
yarattığını
Allah'ın
kendi rahimlerinde
eğer
idiyseler
inanıyor
Allah'a
ve gününe
ahiret
kocaları
hak sahibidirler
onları geri almağa
bu arada
eğer
isterlerse
barışmak
(kadınların) vardır
gibi
(erkeklerin) kendileri üzerindeki
(örfe uygun) hakları
erkeklerin (hakları)
onlar (kadınlar) üzerinde
bir derece fazladır
Allah
azizdir
hakimdir