Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
zaman
boşadığınız
kadınları
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
ya onları tutun
iyilikle
ya da
bırakın
iyilikle
onları (yanınızda) tutmayın
zarar vermek için
haklarına tecavüz edip
kim
yaparsa
bunu
muhakkak
zulmetmiştir
kendine
edinmeyin
ayetlerini
Allah'ın
eğlence
düşünün
ni'metini
Allah'ın
size olan
indirdiklerini
size
Kitaptan
ve Hikmet(ten)
size öğüt vermek için
onunla
ve korkun
Allah'tan
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
her
şeyi
bilir