Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
görmedin mi?
ileri gelenlerini
oğullarının
İsrail
sonra
Musa'dan
hani
demişlerdi
Peygamberlerine
onlar
gönder
bize
bir hükümdar
(onun önderliğinde) savaşalım
yolunda
Allah
dedi
olurmu ki?
eğer
yazılınca (farz kılınınca)
size
savaş
savaşmazsanız
dediler ki
bizler
neden savaşmayalım
yolunda
Allah
oysa
biz çıkarılıp sürüldük
yurtlarımızdan
ve oğullarımız(ın arasın)dan
fakat
yazılınca
kendilerine
savaş
yüz çevirdiler
hariç
pek azı
içlerinden
Allah
bilir
zalimleri