Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ve dedi ki
onlara
peygamberleri
muhakkak
alameti
onun hükümdarlığının
size gelmesidir
(Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un
onun içinde
bir huzur bulunan
Rabbinizden
ve bir kalıntı
geriye bıraktığından
ailesinin
Musa
ve ailesinin
Harun
taşıdığı
meleklerin
şüphesiz
bunda
kesin bir alamet vardır
sizin için
eğer
iseniz
inanan kimseler