Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
daima diridir
koruyup yöneticidir
O'nu tutmaz
ne bir uyuklama
ve ne de
bir uyku
O'nundur
ne
varsa
göklerde
ve ne
varsa
yerde
kimdir
ki
şefaat edebilir
kendisinin katında
dışında
O'nun izni
bilir
olanı
onların önünde
ve olanı
arkalarında
kavrayamazlar
hiçbir şey
O'nun ilminden
dışında
şeyler
dilediği
kaplamıştır
O'nun Kürsüsü
gökleri
ve yeri
O'na ağır gelmez
onları koru(yup gözet)mek
O
yücedir
büyüktür