Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
durumu
kimselerin
infak edenler(in)
mallarını
yolunda
Allah
durumu gibidir
bir tohumun
veren
yedi
başak
her
başağında
yüz
tohum
Allah
kat kat verir
kimseye
dilediği
Allah(ın)
(lutfu) geniştir
(O) bilendir