Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
durumu da
kimselerin
infak eden
mallarını
kazanmak
rızasını
Allah'ın
ve kökleştirmek için
kendilerindekini (imanı)
benzer
bir bahçeye
tepe üzerinde bulunan
değince
bol yağmur
veren
ürününü
iki kat
eğer
değmese bile
yağmur
çisinti olur
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir