Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ey
kimseler
iman eden(ler)
zaman
birbirinize verdiğiniz
borç
kadar
süreye
belirli bir
onu yazın
ve yazsın
aranızda
bir yazıcı
adaletle
kaçınmasın (yazsın)
yazıcı
yazmaktan
şekilde
kendisine öğrettiği
Allah'ın
yazdırsın
yazdırsın
kimse
üzerinde
hak olan (borçlu)
korksun
Allah'tan
Rabbi olan
eksik etmesin
ondan (borcundan)
hiçbir şeyi
eğer
ise
kimse
borçlu olan
aklı ermez
yahut
zayıf
ya da
güç yetiremiyecek
kendisi yazdırmaya
o
yazdırsın
onun velisi
adaletle
şahid tutun
iki şahidi
erkeklerinizden
eğer
yoksa
iki erkek
(o zaman) bir erkek
iki kadın
kimse
razı olduğunuz
şahidlerden
ta ki
şaşırırsa
kadınlardan biri
hatırlatması için
biri
diğerine
kaçınmasınlar
şahidler
zaman
bir şeye
çağrıldıkları
üşenmeyin
yazmaktan
az olsun
veya
çok olsun
kadar
onu süresine
bu
daha adaletli
katında
Allah
ve daha sağlam
şahidlik için
ve daha elverişlidir
kuşkulanmamanız için
ancak
olursa
ticaret
peşin
hemen alıp vereceğiniz
aranızda
yoktur
üzerinize
bir günah
ötürü
onu yazmamanızdan
ve şahid tutun
zaman da
alışveriş yaptığınız
asla zarar verilmesin
yazana da
ve
şahide de
eğer
(bir zarar) yaparsanız
şüphesiz
kötülük olur
kendinize
korkun
Allah'tan
ve size öğretiyor
Allah
Allah
her
şeyi
bilir