Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
sonra yine
katılaştı
kalbleriniz
ardından
bunun
şimdi onlar
taş gibi
hatta
daha da
katıdır
çünkü
öyle taş
var ki
fışkırır
içinden
ırmaklar
ve şüphesiz
öylesi de
var ki
çatlayıverir de
çıkar
ondan
su
ve şüphesiz
ondan
öylesi de var ki
aşağı yuvarlanır
korkusundan
Allah
ve değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan