Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
3:1
Elif Lâm Mîm
3:2
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
daima diridir
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir
3:3
indirdi
sana
Kitabı
hak ile
doğrulayıcı olarak
kendinden öncekini
ve indirmişti
Tevrat
ve İncil'i de
3:4
daha önce
yol gösterici olarak
insanlara
ve indirdi
Furkan'ı da
muhakkak ki
kimselere
inkar eden
ayetlerini
Allah'ın
onlara vardır
bir azab
çetin
Allah
daima üstündür
öc alandır
3:5
şüphesiz
Allah'a
gizli kalmaz
ona
hiçbir şey
yerde
ve gökte
3:6
O'dur
sizi şekillendiren
rahimlerde
gibi
dilediği
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
azizdir
hüküm ve hikmet sahibidir
3:7
O
indirdi
sana
Kitabı
Onun
(bazı) ayetleri
muhkemdir (ki)
onlar
anasıdır
Kitabın
ve diğerleri de
müteşabihdir
olanlar
kalblerinde
eğrilik
ardına düşerler
olanlarının
müteşabih
onun
çıkarmak için
fitne
ve bulmak için
onun te'vilini
oysa
bilmez
onun te'vilini
başka kimse
Allah'tan
ileri gidenler
ilimde
derler
inandık
Ona
hepsi
katındandır
Rabbimiz
düşünüp öğüt almaz
başkası
sahiplerinden
sağduyu
3:8
Rabbimiz
eğriltme
kalblerimizi
sonra
bizi doğru yola ilettikten
ve ver
bize
katından
bir rahmet
kuşkusuz sen
yalnız sen
çok bağış yapansın
3:9
Rabbimiz
sen mutlaka
toplayacaksın
insanları
bir günde
asla şüphe olmayan
kendisinde
şüphesiz
Allah
dönmez
sözünden
3:10
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
yarar sağlamaz
onlara
malları
ne de
çocukları
karşı
Allah'a
hiçbir
işte
onlar
yakıtıdırlar
ateşin
3:11
durumu gibi
ailesinin
Fir'avn
ve kimselerin
onlardan önceki
onlar da yalanladılar
ayetlerimizi
onları yakaladı
Allah
günahlarıyla
Allah'ın
çetindir
cezası
3:12
söyle
kimselere
inkar edenlere
yenileceksiniz
ve sürüleceksiniz
cehenneme
(orası) ne kötü
bir döşektir
3:13
muhakak
sizin için vardır
bir ibret
şu iki toplulukta
karşılaşan
bir topluluk
çarpışıyordu
yolunda
Allah
öteki de
nankördü
onları görüyorlardı
kendilerinin iki katı
görüşüyle
gözlerinin
Allah
destekler
yardımıyle
kimseyi
dilediği
elbette
bunda
bir ibret vardır
olanlar için
gözleri
3:14
süslü (cazip) gösterildi
insanlara
aşırı düşkünlük
zevklere
kadınlardan
ve oğullardan
ve kantarlarca
yığılmış
altından
ve gümüşten
ve atlardan
salma
davarlardan
ve ekinlerden (gelen)
bunlar (sadece)
geçimidir
hayatının
dünya
Allah'ın
yanındadır
güzel
varılacak yer
3:15
de ki
size söyleyeyim mi?
daha iyisini
bunlardan
korunanlar için vardır
katında
Rableri
cennetler
akan
altlarından
ırmaklar
sürekli kalacakları
içinde
ve eşler
tertemiz
ve rızası
Allah'ın
Allah
görür
kullarını
3:16
(onlar ki)
derler
Rabbimiz
gerçekten biz
inandık
bağışla
bizden
günahlarımızı
ve bizi koru
azabından
ateş
3:17
sabredenler
ve sadık olanlar
ve gönülden itaat edenler
ve infak edenler
ve istiğfar edenler
seherlerde
3:18
şahiddir (ki)
Allah
şüphesiz
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
ve melekler
ve sahipleri
ilim
gözeten
adaletle
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
azizdir
hakimdir
3:19
şüphesiz
din
katında
Allah
İslamdır
ayrılığa düşmediler
kimseler
verilmiş olan
Kitap
başka (bir sebeple)
sonra
geldikten
ilim
aşırılıkları
aralarındaki;
ve kim
inkar ederse
ayetlerini
Allah'ın
(bilsin ki) şüphesiz
Allah
çabuk görendir
hesabı
3:20
eğer
seninle tartışmaya girişirlerse
de ki
ben teslim ettim
özümü
Allah'a
ve kimseler
bana uyan
ve de ki
kendilerine
verilenlere
Kitap
ve ümmilere
Siz de İslam (teslim) oldunuz mu?
eğer
İslam olurlarsa
muhakkak
doğru yolu bulmuşlardır
yok eğer
dönerlerse
artık
sana düşen
sadece duyurmaktır
Allah
görmektedir
kulları(nın yaptıkları)nı
3:21
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
ayetlerini
Allah'ın
ve öldürenler
peygamberleri
olmaksızın
hak
ve öldürenler (var ya)
kimseleri
emreden
adaletle
arasında
insanlar
onlara müjdele
bir azabı
acı