Ziyaretçi
Sura
Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
3:1
Elif Lâm Mîm
Elif Lâm Mîm

3:2
Allah (ki)
Allah (ki)
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
daima diridir
daima diridir
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir

3:3
indirdi
indirdi
sana
sana
Kitabı
Kitabı
hak ile
hak ile
doğrulayıcı olarak
doğrulayıcı olarak
kendinden öncekini
*
*
kendinden öncekini
ve indirmişti
ve indirmişti
Tevrat
Tevrat
ve İncil'i de
ve İncil'i de

3:4
daha önce
*
daha önce
yol gösterici olarak
yol gösterici olarak
insanlara
insanlara
ve indirdi
ve indirdi
Furkan'ı da
Furkan'ı da
muhakkak ki
muhakkak ki
kimselere
kimselere
inkar eden
inkar eden
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
onlara vardır
onlara vardır
bir azab
bir azab
çetin
çetin
Allah
Allah
daima üstündür
daima üstündür
öc alandır
*
öc alandır

3:5
şüphesiz
şüphesiz
Allah'a
Allah'a
gizli kalmaz
*
gizli kalmaz
ona
ona
hiçbir şey
hiçbir şey
yerde
*
yerde
ve gökte
*
*
ve gökte

3:6
O'dur
O'dur
sizi şekillendiren
*
sizi şekillendiren
rahimlerde
*
rahimlerde
gibi
gibi
dilediği
dilediği
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
azizdir
azizdir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

3:7
O
O
indirdi
*
indirdi
sana
sana
Kitabı
Kitabı
Onun
Onun
(bazı) ayetleri
(bazı) ayetleri
muhkemdir (ki)
muhkemdir (ki)
onlar
onlar
anasıdır
anasıdır
Kitabın
Kitabın
ve diğerleri de
ve diğerleri de
müteşabihdir
müteşabihdir
olanlar
olanlar
kalblerinde
*
*
kalblerinde
eğrilik
eğrilik
ardına düşerler
ardına düşerler
olanlarının
olanlarının
müteşabih
müteşabih
onun
onun
çıkarmak için
çıkarmak için
fitne
fitne
ve bulmak için
ve bulmak için
onun te'vilini
onun te'vilini
oysa
oysa
bilmez
bilmez
onun te'vilini
onun te'vilini
başka kimse
başka kimse
Allah'tan
Allah'tan
ileri gidenler
ileri gidenler
ilimde
*
ilimde
derler
derler
inandık
inandık
Ona
Ona
hepsi
hepsi
katındandır
*
katındandır
Rabbimiz
Rabbimiz
düşünüp öğüt almaz
*
düşünüp öğüt almaz
başkası
başkası
sahiplerinden
sahiplerinden
sağduyu
sağduyu

3:8
Rabbimiz
Rabbimiz
eğriltme
*
eğriltme
kalblerimizi
kalblerimizi
sonra
sonra
bizi doğru yola ilettikten
*
bizi doğru yola ilettikten
ve ver
ve ver
bize
bize
katından
*
katından
bir rahmet
bir rahmet
kuşkusuz sen
kuşkusuz sen
yalnız sen
yalnız sen
çok bağış yapansın
çok bağış yapansın

3:9
Rabbimiz
Rabbimiz
sen mutlaka
sen mutlaka
toplayacaksın
toplayacaksın
insanları
insanları
bir günde
bir günde
asla şüphe olmayan
*
asla şüphe olmayan
kendisinde
kendisinde
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
dönmez
*
dönmez
sözünden
sözünden

3:10
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
yarar sağlamaz
*
yarar sağlamaz
onlara
onlara
malları
malları
ne de
ne de
çocukları
çocukları
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
hiçbir
hiçbir
işte
işte
onlar
onlar
yakıtıdırlar
yakıtıdırlar
ateşin
ateşin

3:11
durumu gibi
durumu gibi
ailesinin
ailesinin
Fir'avn
Fir'avn
ve kimselerin
ve kimselerin
onlardan önceki
*
onlardan önceki
onlar da yalanladılar
onlar da yalanladılar
ayetlerimizi
ayetlerimizi
onları yakaladı
onları yakaladı
Allah
Allah
günahlarıyla
günahlarıyla
Allah'ın
Allah'ın
çetindir
çetindir
cezası
cezası

3:12
söyle
söyle
kimselere
kimselere
inkar edenlere
inkar edenlere
yenileceksiniz
yenileceksiniz
ve sürüleceksiniz
ve sürüleceksiniz
cehenneme
*
cehenneme
(orası) ne kötü
(orası) ne kötü
bir döşektir
bir döşektir

3:13
muhakak
muhakak
sizin için vardır
*
sizin için vardır
bir ibret
bir ibret
şu iki toplulukta
*
şu iki toplulukta
karşılaşan
karşılaşan
bir topluluk
bir topluluk
çarpışıyordu
çarpışıyordu
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
öteki de
öteki de
nankördü
nankördü
onları görüyorlardı
onları görüyorlardı
kendilerinin iki katı
kendilerinin iki katı
görüşüyle
görüşüyle
gözlerinin
gözlerinin
Allah
Allah
destekler
destekler
yardımıyle
yardımıyle
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
elbette
elbette
bunda
*
bunda
bir ibret vardır
bir ibret vardır
olanlar için
olanlar için
gözleri
gözleri

3:14
süslü (cazip) gösterildi
süslü (cazip) gösterildi
insanlara
insanlara
aşırı düşkünlük
aşırı düşkünlük
zevklere
zevklere
kadınlardan
*
kadınlardan
ve oğullardan
ve oğullardan
ve kantarlarca
ve kantarlarca
yığılmış
yığılmış
altından
*
altından
ve gümüşten
ve gümüşten
ve atlardan
ve atlardan
salma
salma
davarlardan
davarlardan
ve ekinlerden (gelen)
ve ekinlerden (gelen)
bunlar (sadece)
bunlar (sadece)
geçimidir
geçimidir
hayatının
hayatının
dünya
dünya
Allah'ın
Allah'ın
yanındadır
yanındadır
güzel
güzel
varılacak yer
varılacak yer

3:15
de ki
de ki
size söyleyeyim mi?
size söyleyeyim mi?
daha iyisini
daha iyisini
bunlardan
*
bunlardan
korunanlar için vardır
*
korunanlar için vardır
katında
katında
Rableri
Rableri
cennetler
cennetler
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
sürekli kalacakları
sürekli kalacakları
içinde
içinde
ve eşler
ve eşler
tertemiz
tertemiz
ve rızası
ve rızası
Allah'ın
*
Allah'ın
Allah
Allah
görür
görür
kullarını
kullarını

3:16
(onlar ki)
(onlar ki)
derler
derler
Rabbimiz
Rabbimiz
gerçekten biz
gerçekten biz
inandık
inandık
bağışla
bağışla
bizden
bizden
günahlarımızı
günahlarımızı
ve bizi koru
ve bizi koru
azabından
azabından
ateş
ateş

3:17
sabredenler
sabredenler
ve sadık olanlar
ve sadık olanlar
ve gönülden itaat edenler
ve gönülden itaat edenler
ve infak edenler
ve infak edenler
ve istiğfar edenler
ve istiğfar edenler
seherlerde
seherlerde

3:18
şahiddir (ki)
şahiddir (ki)
Allah
Allah
şüphesiz
şüphesiz
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
ve melekler
ve melekler
ve sahipleri
ve sahipleri
ilim
ilim
gözeten
gözeten
adaletle
adaletle
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
azizdir
azizdir
hakimdir
hakimdir

3:19
şüphesiz
şüphesiz
din
din
katında
katında
Allah
Allah
İslamdır
İslamdır
ayrılığa düşmediler
*
ayrılığa düşmediler
kimseler
kimseler
verilmiş olan
verilmiş olan
Kitap
Kitap
başka (bir sebeple)
başka (bir sebeple)
sonra
*
sonra
geldikten
*
geldikten
ilim
ilim
aşırılıkları
aşırılıkları
aralarındaki;
aralarındaki;
ve kim
ve kim
inkar ederse
inkar ederse
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
(bilsin ki) şüphesiz
(bilsin ki) şüphesiz
Allah
Allah
çabuk görendir
çabuk görendir
hesabı
hesabı

3:20
eğer
eğer
seninle tartışmaya girişirlerse
seninle tartışmaya girişirlerse
de ki
de ki
ben teslim ettim
ben teslim ettim
özümü
özümü
Allah'a
Allah'a
ve kimseler
ve kimseler
bana uyan
bana uyan
ve de ki
ve de ki
kendilerine
kendilerine
verilenlere
verilenlere
Kitap
Kitap
ve ümmilere
ve ümmilere
Siz de İslam (teslim) oldunuz mu?
Siz de İslam (teslim) oldunuz mu?
eğer
eğer
İslam olurlarsa
İslam olurlarsa
muhakkak
muhakkak
doğru yolu bulmuşlardır
doğru yolu bulmuşlardır
yok eğer
yok eğer
dönerlerse
dönerlerse
artık
artık
sana düşen
sana düşen
sadece duyurmaktır
sadece duyurmaktır
Allah
Allah
görmektedir
görmektedir
kulları(nın yaptıkları)nı
kulları(nın yaptıkları)nı