Sura
30
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 30, Er-Rûm (Rum)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
30:1
Elif Lâm Mîm
30:2
yenildi
Rum(lar)
30:3
en yakın
bir yerde
ve onlar
sonra
yenilgilerinden
yeneceklerdir
30:4
içinde
birkaç
yıl
Allah'ındır
emir
(bundan) önce
ve
sonra
ve o gün
sevinir(ler)
mü'minler
30:5
yardımıyle
Allah'ın
yardım eder
kimseye
dilediği
ve O
galiptir
esirgeyendir
30:6
va'didir
Allah'ın
caymaz
Allah
va'dinden
fakat
çoğu
insanların
bilmezler
30:7
bilirler
dış yüzünü
hayatının
dünya
ve onlar
ahiretten
onlar
gafildirler
30:8
hiç düşünmediler mi?
içlerinde
kendi
yaratmamıştır
Allah
göklerde
ve yerde
ve bulunanları
bu ikisi arasında
dışında
hak olması
ve bir süre
belirtilmiştir
ve şüphesiz
çoğu
insanlardan
kavuşmayı
Rabblerine
inkar etmektedirler
30:9
gezmediler mi?
yeryüzünde
baksınlar
nasıl
olduğuna
sonunun
kimselerin
kendilerinden önceki
idiler
daha güçlü
kendilerinden
kuvvet bakımından
alt-üst etmişlerdi
toprağı
ve onu imar etmişlerdi
daha çok
bunların imar ettiklerinden
onlara gelmişti
elçiler
delillerle
fakat
değildi
Allah
onlara zulmedecek
fakat
onlar
kendi kendilerine
zulmediyorlardı
30:10
sonra
oldu
sonu
kimselerin
kötülük eden(lerin)
çok kötü
çünkü
yalanladılar
ayetlerini
Allah'ın
ve -idiler
onlarla
30:11
Allah
başlar
yaratmağa
sonra
onu devam ettirir
sonra
O'na
döndürülürsünüz
30:12
ve gün
başladığı
sa'at
susarlar
suçlular
30:13
ve
olmaz
kendilerine
ortaklarından
hiçbir şefa'atçi
o zaman oldular
ortaklarını
inkar eder(ler)
30:14
ve gün
başladığı
sa'at
o gün
ayrılırlar
30:15
ancak
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
onlar
içinde
bir bahçe
neş'elendirilirler
30:16
fakat
kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
ve buluşmasını
ahiret
onlar da
içine
azabın
getirilirler
30:17
öyle ise tesbih edin
Allah'ı
zaman
akşama girdiğiniz
ve zaman
sabaha erdiğiniz
30:18
O'na mahsustur
hamd
göklerde
ve yerde
ve günün sonunda
ve zaman
öğleye erdiğiniz
30:19
çıkarır
diri
ölüden
ve çıkarır
ölü
diriden
ve diriltir
yeri
sonra
ölümünden
işte siz de öyle
çıkarılacaksınız
30:20
O'nun ayetlerinden (biri)
sizi yaratmasıdır
topraktan
sonra
bir de bakarsın ki
siz
insan(lar)
yayılıyorsunuz
30:21
O'nun ayetlerinden (biri de)
yaratmasıdır
sizin için
nefislerinizden
eşler
sakinleşeceğiniz
onunla
ve koymasıdır
aranıza
sevgi
ve acıma
şüphesiz
vardır
bunda
ibretler
bir toplum için
düşünen