Sura
31
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 34
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 31, Lukmân (Lukman)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
31:1
Elif Lâm Mîm
31:2
şunlar
ayetleridir
Kitabın
hikmetli
31:3
yol göstericidir
ve rahmettir
güzel davrananlara
31:4
onlar ki
kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve onlar
ahirete
onlar
kesin olarak inanırlar
31:5
işte onlar
üzerindedirler
doğru bir yol
tarafından
Rableri
ve işte
onlar
umduklarına ereceklerdir
31:6
ve
insanlardan
kimi
satın alır
boş
hadisi (sözü)
saptırmak için
yolundan
Allah'ın
olmaksızın
bilgisi
ve onu edinmek için
alay konusu
işte
onlara vardır
bir azab
küçük düşürücü
31:7
ve zaman
okunduğu
ona
ayetlerimiz
sırtını döner
büyüklük taslayarak
sanki
onları hiç işitmemiş
sanki
kulaklarında
ağırlık varmış
ona müjdele
bir azabı
acıklı
31:8
elbette
kimselere
inanan(lara)
ve yapanlara
iyi işler
onlara vardır
cennetler
ni'meti bol
31:9
ebedi kalacaklardır
orada
va'didir
Allah'ın
gerçek
ve O
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
31:10
yarattı
gökleri
olmadan
bir direk
görebildiğiniz
ve attı
yere
sağlam ve yüksek dağlar
diye
sarsar
sizi
ve yaydı
orada
her çeşit
canlıyı
ve indirdik
gökten
bir su
ve bitirdik
orada
her-ten
her
güzel (bitkiler)
31:11
işte bunlar
yarattıklarıdır
Allah'ın
gösterin bana
ne?
yarattı
kimseler
O'ndan başka
doğrusu
o zalimler
içindedirler
bir sapıklık
açık
31:12
ve andolsun
biz verdik
Lokman'a
hikmet
için
şükretmesi
Allah'a
ve kim
şükrederse
şüphesiz
şükreder
kendisi için
ve kim
inkar ederse
şüphesiz
Allah
zengindir
övülmüştür
31:13
ve hani
demişti ki
Lokman
oğluna
O
öğüt vererek
ey yavrum
asla
ortak koşma
Allah'a
çünkü
ortak koşmak
bir zulümdür
büyük
31:14
ve biz tavsiye ettik
insana
ana babasını
onu taşımıştır
anası
zayıflık
üstüne
zayıflıkla
ve onun sütten kesilmesi
içindedir
iki yıl
ki
şükret
bana
ve anana-babana
banadır
dönüş
31:15
ve eğer
seni zorlarlarsa
için
ortak koşman
bana
bir şeyi
olmayan
senin
hakkında
bilgin
asla
onlara ita'at etme
ve onlarla geçin
dünyada
iyilikle
ve uy
yoluna
kimsenin
yönelen
bana
sonra
banadır
dönüşünüz
size haber vereceğim
şeyleri
olduklarnız
yapıyor(lar)
31:16
ey yavrum
onlar
eğer
bir şey olsa
ağırlığınca
danesi
hardal
ve bulunsa
bir kayanın içinde
veya
göklerde
veya
yerde
mutlaka getirir
onu
Allah
çünkü
Allah
latiftir
haber alır
31:17
ey yavrum
kıl
namazı
ve emret
iyiliği
ve vazgeçir
kötülükten
ve sabret
başına
ne
geldiyse
çünkü
bunlar
yapılması gereken
işlerdendir
31:18
asla
çevirne
yüzünü
insanlardan
ve
yürüme
yeryüzünde
böbürlenerek
zira
Allah
sevmez
hepsini
kendini beğenenleri
övünenleri
31:19
ve tutumlu ol
yürüyüşünde
ve kıs
sesini
çünkü
en çirkini
seslerin
sesidir
eşeklerin
31:20
görmediniz mi?
elbette
Allah
boyun eğdirdi
size
bulunanları
göklerde
ve bulunanları
ve yerde
ve bol bol verdi
size
ni'metlerini
görünür
ve gizli
ve
insanlardan
kimi var ki
tartışır (durur)
hakkında
Allah
olmadan
bilgisi
ve olmadan
yol göstereni
ve olmadan
bir Kitabı
aydınlatıcı
31:21
ne zaman ki
dense
onlara
uyun
indirdiğine
Allah'ın
derler
hayır
biz uyarız
şeye
bulduğumuz
üzerinde
babalarımızı
şayet
olsa da mı?
şeytan
onları çağırmış
azabına
alevli ateşin