Sura
32
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 30
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 32, Es-Secde (Secde)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
32:1
Elif Lâm Mîm
32:2
indirilişi
Kitabın
yoktur
şüphe
onda
Rabbindendir
alemlerin
32:3
yoksa?
onu uydurdu
hayır
o
gerçektir
tarafından
Rabbin
uyarman için
bir kavmi
kendilerine gelmeyen
hiçbir
uyarıcı
senden önce
umuduyla
doğru yola gelirler
32:4
Allah
ki
yarattı
gökleri
ve yeri
ve
bunlar arasındakileri
altı
günde
sonra
istiva etti
üzerine
Arş
yoktur
sizin
O'ndan başka
hiçbir
dostunuz
ve yoktur
şefa'atçiniz
düşünüp öğüt almıyor musunuz?
32:5
tedbir eder (indirir)
emri
gökten
yere
sonra
çıkar
O'na
içinde
bir gün
onun süresi
bin
yıldır
sizin hesabınızca
32:6
işte O'dur
bilen
görünmeyeni
ve görüneni
güçlü
ve esirgeyici
32:7
O'dur ki
güzel yaptı
her
şeyi
yarattığı
ve başladı
yaratmağa
insanı
çamurdan
32:8
sonra
yaptı
onun neslini
bir özünden
bir suyun
hakir
32:9
sonra
ona biçim verdi
ve üfledi
ona
kendi ruhundan
ve yarattı
sizin için
kulak(lar)
ve gözler
ve gönüller
ne kadar az
şükrediyorsunuz
32:10
ve dediler
sonra mı?
biz kaybolduktan
toprakta
biz mi?
içinde olacağız
bir yaratılış
yeni
doğrusu
onlar
kavuşmayı
Rablerine
inkar edenlerdir
32:11
de ki
canınızı alır
meleği
ölüm
vekil edilen
üzerinize
sonra
Rabbinize
döndürülürsünüz
32:12
ve eğer
bir görsen
(demekte) iken
suçluları
öne eğmiş
başlarını
huzurunda
Rablerinin
Rabbimiz
gördük
ve işittik
bizi geri döndür
yapalım
iyi iş
artık biz
kesin olarak inandık
32:13
ve şayet
dileseydik
verirdik
her
nefse
hidayetini
fakat
hak oldu
söz
benden
mutlaka dolduracağım
cehennemi
bir kısmiyle
cinlerden
ve insanlardan
tamamen
32:14
o halde tadın
karşılığını (cezasını)
unutmanızın
karşılaşmayı
gününüzle
bu
biz de
sizi unuttuk
ve tadın
azabı
ebedi
ötürü
oluklarınızdan
yapıyor(lar)
32:15
ancak
inanırlar
bizim ayetlerimize
o kimseler ki
zaman
öğüt verildiği
kendilerine
derhal kapanırlar
secdeye
ve tesbih ederler
överek
Rablerini
ve onlar
asla
büyüklük taslamazlar
32:16
uzaklaşır
yanları
yataklardan
du'a ederler
Rablerine
korkarak
ve umarak
ve şeylerden
rızıklandırdığımız
hayır için harcarlar
32:17
ve asla
bilemez
hiç kimse
ne
saklandığını
onlar için
aydınlatıcı
gözler
karşılık olarak
şeylere
oldukları
yapıyor(lar)
32:18
hiç olur mu?
inanan kişi
kimse gibi
olan
fasık
elbette
bir olmazlar
32:19
fakat
inananlar
ve yapanlar
iyi işler
onlar
cennetlerde
durulmağa değer
ağırlanırlar
karşılık
olduklarına
yapıyor(lar)
32:20
ve fakat
yoldan çıkanların
barınacakları yer
ateştir
her
istediklerinde
çıkmak
oradan
yine geri çevrilirler
oraya
ve denilir
onlara
tadın
azabını
ateş
olduğunuz
onu
yalanlamakta
32:21
mutlaka onlara taddıracağız
azabdan
daha yakın
ayrı olarak
azabdan
büyük
belki
dönerler