Ziyaretçi
Sura
Sura
33
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 73
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 33, El-Ahzâb (Ahzab)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
33:1
ey
ey
peygamber
peygamber
kork
kork
Allah'tan
Allah'tan
ve asla
ve asla
ita'at etme
ita'at etme
kafirlere
kafirlere
ve münafıklara
ve münafıklara
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilendir
*
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

33:2
ve uy
ve uy
şeye
şeye
vahyedilen
vahyedilen
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah
Allah
şeyleri
*
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
haber almaktadır;
haber almaktadır;

33:3
ve dayan
ve dayan
Allah'a
*
Allah'a
yeter
yeter
Allah
Allah
vekil olarak
vekil olarak

33:4
yaratmadı
*
yaratmadı
Allah
Allah
bir adama
bir adama
iki kalb
*
iki kalb
(göğüs) boşluğunda
*
(göğüs) boşluğunda
ve
ve
yapmadı
yapmadı
eşlerinizi
eşlerinizi
zıhar yaptığınız
*
zıhar yaptığınız
onlarla
onlarla
sizin anneleriniz
sizin anneleriniz
ve
ve
kılmadı
kılmadı
evlatlıklarınızı
evlatlıklarınızı
sizin öz oğullarınız
sizin öz oğullarınız
bunlar
bunlar
sizin sözlerinizdir
sizin sözlerinizdir
ağızlarınıza gelen
ağızlarınıza gelen
Allah
Allah
söyler
söyler
gerçeği
gerçeği
ve O
ve O
iletir
iletir
doğru yola
doğru yola

33:5
onları çağırın
onları çağırın
babalarına nisbetle
babalarına nisbetle
bu
bu
daha adaletlidir
daha adaletlidir
yanında
yanında
Allah
Allah
eğer
eğer
bilmiyorsanız
*
bilmiyorsanız
babalarını
babalarını
onlar sizin kardeşlerinizdir
onlar sizin kardeşlerinizdir
dinde
*
dinde
ve dostlarınızdır
ve dostlarınızdır
ve yoktur
ve yoktur
size
size
bir günah
bir günah
yaptığınızda
yaptığınızda
yanılarak
yanılarak
bu konuda
bu konuda
fakat vardır
fakat vardır
bile bile yaptığında
*
bile bile yaptığında
kalblerinizin
kalblerinizin
ve
ve
Allah
Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

33:6
peygamber
peygamber
daha yakındır
daha yakındır
mü'minlere
mü'minlere
canlarından
*
canlarından
ve onun eşleri
ve onun eşleri
onların anneleridir
onların anneleridir
(anne tarafından akrabalar)
(anne tarafından akrabalar)
(anne tarafından akrabalar)
(anne tarafından akrabalar)
bir kısmı
bir kısmı
daha yakındırlar
daha yakındırlar
diğerine
diğerine
kitabında
*
kitabında
Allah'ın
Allah'ın
öteki
öteki
mü'minlerden
mü'minlerden
ve muhacirlerden
ve muhacirlerden
ancak hariç
ancak hariç
yapmanız
*
yapmanız
dostlarınıza
*
dostlarınıza
bir iyilik
bir iyilik
bunlar
*
bunlar
Kitapta
*
Kitapta
yazılmıştır
yazılmıştır

33:7
ve hani
ve hani
biz almıştık
biz almıştık
peygamberlerden
*
peygamberlerden
ahidlerini
ahidlerini
ve senden
ve senden
ve
ve
Nuh'dan
Nuh'dan
ve İbrahim'den
ve İbrahim'den
ve Musa'dan
ve Musa'dan
ve Îsa'dan
ve Îsa'dan
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
ve almıştık
ve almıştık
onlardan
onlardan
söz
söz
sapasağlam
sapasağlam

33:8
sorması için
sorması için
doğrulara
doğrulara
doğruluklarından
*
doğruluklarından
ve hazırlamıştır
ve hazırlamıştır
kafirler için
kafirler için
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı

33:9
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
hatırlayın
hatırlayın
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
size olan
size olan
hani bir zaman
hani bir zaman
size gelmişti
size gelmişti
ordular
ordular
ve biz göndermiştik
ve biz göndermiştik
onların üzerine
onların üzerine
bir rüzgar
bir rüzgar
ve ordular
ve ordular
sizin görmediğiniz
*
sizin görmediğiniz
ve idi
ve idi
Allah
Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
görmekte
görmekte

33:10
hani
hani
onlar gelmişlerdi
onlar gelmişlerdi
üstünüzden
*
üstünüzden
ve
ve
alt tarafınızdan
alt tarafınızdan
sizin
sizin
ve hani
ve hani
kaymıştı
kaymıştı
gözler
gözler
ve dayanmıştı
ve dayanmıştı
yürekler
yürekler
hançerelere
hançerelere
ve zanda bulunuyordunuz
ve zanda bulunuyordunuz
Allah hakında
Allah hakında
türlü düşüncelerle
türlü düşüncelerle

33:11
işte orada
işte orada
denenmişti
denenmişti
mü'minler
mü'minler
ve sarsılmışlardı
ve sarsılmışlardı
bir sarsıntı ile
bir sarsıntı ile
şiddetli
şiddetli

33:12
ve hani
ve hani
diyordu
diyordu
münafıklar
münafıklar
ve bulunanlar
ve bulunanlar
kalblerinde
*
kalblerinde
hastalık
hastalık
bize vaadde bulunmadı
*
bize vaadde bulunmadı
Allah
Allah
ve Resulü
ve Resulü
dışında
dışında
boş vaatler
boş vaatler

33:13
ve hani
ve hani
demişti ki
demişti ki
bir grup
bir grup
onlardan
onlardan
ey halkı
ey halkı
Yesrib (Medine)
Yesrib (Medine)
artık yoktur
artık yoktur
duracak yer
duracak yer
size
size
dönün
dönün
ve izin istiyordu
ve izin istiyordu
bir topluluk
bir topluluk
onlardan
onlardan
peygamberden
peygamberden
diyerek
diyerek
gerçekten
gerçekten
evlerimiz
evlerimiz
(sağlam değil) açıktır
(sağlam değil) açıktır
oysa değildi
oysa değildi
onlar(ın evleri)
onlar(ın evleri)
açık
açık
istemiyorlardı
*
istemiyorlardı
başka bir şey
başka bir şey
kaçmak(tan)
kaçmak(tan)

33:14
ve eğer
ve eğer
girilseydi
girilseydi
onların üzerine
onların üzerine
her yandan
*
her yandan
sonra
sonra
istenseydi
istenseydi
baskı ve işkence yapmaları
baskı ve işkence yapmaları
elbette yaparlardı
elbette yaparlardı
ve
ve
gecikmezlerdi
gecikmezlerdi
bunda
bunda
dışında
dışında
azıcık
azıcık

33:15
oysa
oysa
idiler
idiler
söz vermişler
söz vermişler
Allah'a
Allah'a
daha önce
*
daha önce
dön(üp kaç)mayacaklarına
*
dön(üp kaç)mayacaklarına
arkalarına
arkalarına
ve idiler
ve idiler
verilen sözden
verilen sözden
Allah'a
Allah'a
sorumlu
sorumlu

33:16
de ki
de ki
size fayda vermez
*
size fayda vermez
kaçmak
kaçmak
eğer
eğer
kaçıyorsanız
kaçıyorsanız
ölümden
*
ölümden
veya
veya
öldürülmekten
öldürülmekten
o zaman bile
o zaman bile
yaşatılmazsınız
*
yaşatılmazsınız
dışında
dışında
pek az
pek az

33:17
de ki
de ki
kimdir?
kimdir?
şu
şu
kimse ki
kimse ki
sizi koruyacak
sizi koruyacak
Allahdan
*
Allahdan
eğer
eğer
istese
istese
size
size
bir kötülük
bir kötülük
veya
veya
dilese
dilese
size
size
rahmet
rahmet
bulamazlar
*
bulamazlar
kendilerine
kendilerine
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
bir dost
bir dost
ne de
ne de
bir yardımcı
bir yardımcı

33:18
elbette
elbette
biliyor
biliyor
Allah
Allah
alıkoyanları
alıkoyanları
içinizden
içinizden
ve diyenleri
ve diyenleri
kardeşlerine
kardeşlerine
gelin
gelin
bize
bize
onlar gelmezler
*
onlar gelmezler
savaşa
savaşa
dışında
dışında
pek azı
pek azı

33:19
cimriler olarak
cimriler olarak
size karşı
size karşı
ne zaman ki
ne zaman ki
gelince
gelince
korku
korku
görürsün
görürsün
baktıklarını
baktıklarını
sana
sana
dönerek
dönerek
gözleri
gözleri
gibi
gibi
baygınlığı
baygınlığı
onların üstüne
onların üstüne
ölüm
*
ölüm
ne zaman ki
ne zaman ki
gidince
gidince
korku
korku
sizi incitirler
sizi incitirler
dillerle
dillerle
sivri
sivri
düşkünlük göstererek
düşkünlük göstererek
karşı
karşı
hayra
hayra
onlar
onlar
inanmamışlar
*
inanmamışlar
bu yüzden boşa çıkarmıştır
bu yüzden boşa çıkarmıştır
Allah
Allah
onların işlerini
onların işlerini
ve
ve
bu
bu
göre
göre
Allah'a
Allah'a
kolaydır
kolaydır

33:20
sanıyorlardı
sanıyorlardı
orduların
orduların
gitmediklerini
*
gitmediklerini
eğer
eğer
gelseler
gelseler
ordular
ordular
arzu ederlerdi
arzu ederlerdi
keşke
keşke
kendileri
kendileri
çölde bulunmayı
çölde bulunmayı
arasında
arasında
Araplar
Araplar
sorup öğrenmeyi
sorup öğrenmeyi
sizin haberleriniz-den
*
sizin haberleriniz-den
ve şayet
ve şayet
bulunsalardı
bulunsalardı
içinizde
içinizde
dövüşmezlerdi
*
dövüşmezlerdi
dışında
dışında
pek azı
pek azı