Sura
33
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 73
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 33, El-Ahzâb (Ahzab)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
33:1
ey
peygamber
kork
Allah'tan
ve asla
ita'at etme
kafirlere
ve münafıklara
şüphesiz
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
33:2
ve uy
şeye
vahyedilen
sana
Rabbinden
muhakkak ki
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır;
33:3
ve dayan
Allah'a
yeter
Allah
vekil olarak
33:4
yaratmadı
Allah
bir adama
iki kalb
(göğüs) boşluğunda
ve
yapmadı
eşlerinizi
zıhar yaptığınız
onlarla
sizin anneleriniz
ve
kılmadı
evlatlıklarınızı
sizin öz oğullarınız
bunlar
sizin sözlerinizdir
ağızlarınıza gelen
Allah
söyler
gerçeği
ve O
iletir
doğru yola
33:5
onları çağırın
babalarına nisbetle
bu
daha adaletlidir
yanında
Allah
eğer
bilmiyorsanız
babalarını
onlar sizin kardeşlerinizdir
dinde
ve dostlarınızdır
ve yoktur
size
bir günah
yaptığınızda
yanılarak
bu konuda
fakat vardır
bile bile yaptığında
kalblerinizin
ve
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
33:6
peygamber
daha yakındır
mü'minlere
canlarından
ve onun eşleri
onların anneleridir
(anne tarafından akrabalar)
(anne tarafından akrabalar)
bir kısmı
daha yakındırlar
diğerine
kitabında
Allah'ın
öteki
mü'minlerden
ve muhacirlerden
ancak hariç
yapmanız
dostlarınıza
bir iyilik
bunlar
Kitapta
yazılmıştır
33:7
ve hani
biz almıştık
peygamberlerden
ahidlerini
ve senden
ve
Nuh'dan
ve İbrahim'den
ve Musa'dan
ve Îsa'dan
oğlu
Meryem
ve almıştık
onlardan
söz
sapasağlam
33:8
sorması için
doğrulara
doğruluklarından
ve hazırlamıştır
kafirler için
bir azab
acıklı
33:9
ey
kimseler
inanan(lar)
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
hani bir zaman
size gelmişti
ordular
ve biz göndermiştik
onların üzerine
bir rüzgar
ve ordular
sizin görmediğiniz
ve idi
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmekte
33:10
hani
onlar gelmişlerdi
üstünüzden
ve
alt tarafınızdan
sizin
ve hani
kaymıştı
gözler
ve dayanmıştı
yürekler
hançerelere
ve zanda bulunuyordunuz
Allah hakında
türlü düşüncelerle
33:11
işte orada
denenmişti
mü'minler
ve sarsılmışlardı
bir sarsıntı ile
şiddetli
33:12
ve hani
diyordu
münafıklar
ve bulunanlar
kalblerinde
hastalık
bize vaadde bulunmadı
Allah
ve Resulü
dışında
boş vaatler
33:13
ve hani
demişti ki
bir grup
onlardan
ey halkı
Yesrib (Medine)
artık yoktur
duracak yer
size
dönün
ve izin istiyordu
bir topluluk
onlardan
peygamberden
diyerek
gerçekten
evlerimiz
(sağlam değil) açıktır
oysa değildi
onlar(ın evleri)
açık
istemiyorlardı
başka bir şey
kaçmak(tan)
33:14
ve eğer
girilseydi
onların üzerine
her yandan
sonra
istenseydi
baskı ve işkence yapmaları
elbette yaparlardı
ve
gecikmezlerdi
bunda
dışında
azıcık
33:15
oysa
idiler
söz vermişler
Allah'a
daha önce
dön(üp kaç)mayacaklarına
arkalarına
ve idiler
verilen sözden
Allah'a
sorumlu
33:16
de ki
size fayda vermez
kaçmak
eğer
kaçıyorsanız
ölümden
veya
öldürülmekten
o zaman bile
yaşatılmazsınız
dışında
pek az
33:17
de ki
kimdir?
şu
kimse ki
sizi koruyacak
Allahdan
eğer
istese
size
bir kötülük
veya
dilese
size
rahmet
bulamazlar
kendilerine
başka
Allah'tan
bir dost
ne de
bir yardımcı
33:18
elbette
biliyor
Allah
alıkoyanları
içinizden
ve diyenleri
kardeşlerine
gelin
bize
onlar gelmezler
savaşa
dışında
pek azı
33:19
cimriler olarak
size karşı
ne zaman ki
gelince
korku
görürsün
baktıklarını
sana
dönerek
gözleri
gibi
baygınlığı
onların üstüne
ölüm
ne zaman ki
gidince
korku
sizi incitirler
dillerle
sivri
düşkünlük göstererek
karşı
hayra
onlar
inanmamışlar
bu yüzden boşa çıkarmıştır
Allah
onların işlerini
ve
bu
göre
Allah'a
kolaydır
33:20
sanıyorlardı
orduların
gitmediklerini
eğer
gelseler
ordular
arzu ederlerdi
keşke
kendileri
çölde bulunmayı
arasında
Araplar
sorup öğrenmeyi
sizin haberleriniz-den
ve şayet
bulunsalardı
içinizde
dövüşmezlerdi
dışında
pek azı
33:21
andolsun
vardır
sizin için
Elçisinde
Allah'ın
bir örnek
en güzel
kimseler için
kavuşmaya inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve anan
Allah'ı
çokça