Sura
34
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 34. Sebê (Sebe)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 54
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 34, Sebê (Sebe)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
34:1
hamd
Allah'a mahsustur
öyle ki
onundur
ne varsa
göklerde
ve ne varsa
yerde
ve O'na mahsustur
hamd
ahirette
ve O
hüküm ve hikmet sahibidir
haber alandır
34:2
bilir
ne ki
giriyor
içine
yerin
ve ne ki
çıkıyor
ondan
ve ne ki
iniyor
gökten
ve ne ki
çıkıyor
oraya
ve O
çok esirgeyendir
çok bağışlayandır
34:3
ve dediler ki
kimseler
inkar eden(ler)
bize gelmez
sa'at
de ki
hayır
Rabbim hakkı için
o mutlaka size gelecektir
bilen
gaybı
gizli kalmaz
O'ndan
ağırlığınca
zerre
olan
göklerde
ne de
olan
yerde
ve yoktur
küçük
bundan
ve yoktur
büyük
ki olmasın
bir Kitapta
apaçık
34:4
mükafatlandırması için
kimseleri
inanan(ları)
ve yapanları
iyi işler
işte
onlar için vardır
mağfiret
ve rızık
güzel
34:5
kimseler ise
çalışan(lar)
hakkında
ayetlerimiz
aciz bırakmağa
işte
onlar için vardır
bir azab
pislikten
acı
34:6
ve görürler
kimseler
kendilerine verilen(ler)
bilgi
indirilenin
sana
Rabbinden
gerçek olduğunu
ve ilettiğini
yoluna;
mutlak galib
ve hamde layık olanın
34:7
ve dediler ki
kimseler
inkar eden(ler)
mi?
size gösterelim
bir adam
size haber veren
zaman
siz parçalandığınız
tamamen
dağılıp
sizin
içinde olacağınızı
bir yaratılış
yeni
34:8
uydurdu mu?
karşı
Allah'a
bir yalan
yoksa
kendisinde -mi var?
hayır
kimseler
inanmayanlar
ahirete
içindedirler
azab
ve bir sapıklık
uzak
34:9
görmüyorlar mı?
bulunanı
arasında (önlerinde)
elleri (önlerinde)
ve bulunanı
arkalarında
gökten
ve yerden
eğer
dilesek
batırırız
onları
yere
ya da
düşürürüz
üzerlerine
parçalar
gökten
şüphesiz
vardır
bunda
bir ibret
hepsi için
kul(ların)
yönelen
34:10
ve andolsun ki
verdik
Davud'a
tarafımızdan
bir üstünlük
ey dağlar
tesbih edin
onunla beraber
ve (ey) kuşlar
ve yumuşattık
ona
demiri
34:11
yap
geniş zırhlar
ölçülü yap
dokumasını
ve (hepiniz) yapın
iyi işler
çünkü ben
yaptıklarınızı
görmekteyim
34:12
ve Süleyman'a
rüzgarı
sabah gidişi
bir ay(lık mesafe)
ve akşam dönüşü
bir ay(lık mesafe)
ve akıttık
onun için
kaynağını
katran
ve bir kısmı
cinlerin
ki
çalışırdı
onun önünde
onun önünde
izniyle
Rabbinin
ve kim
sapsa
onlardan
buyruğumuzdan
ona taddırırdık
azabı
alevli
34:13
yaparlardı
ona
ne
diliyorsa
kalelerden
ve heykeller(den)
ve leğenler(den)
havuzlar kadar (geniş)
ve kazanlar(dan)
sabit
yapın
(ey) ailesi
Davud
şükredin
ve azdır
kullarımdan
şükreden
34:14
zaman
hükmettiğimiz
onun
ölümüne
göstermedi
onun öldüğünü
başkası
bir kurdundan
yer (ağaç)
yiyen
değneğini
ne zaman ki
yıkıldı
anlaşıldı ki
cinler
eğer
idi
bilseler
gaybı
kalmazlardı
içinde
azab
küçük düşürücü
34:15
andolsun
vardır
Sebe (oğulların)ın
yerlerde
oturdukları
bir ibret
iki bahçe
sağdan
ve soldan
yeyin
rızkından
Rabbinizin
ve şükredin
O'na
(bir) ülke
hoş
ve Rabbin
çok bağışlayandır
34:16
ama yüz çevirdiler
bu yüzden gönderdik
üzerlerine
selini
Arim
ve çevirdik
onların iki bahçesini
iki bahçeye
bulunan
yemişli
buruk
ve acı meyvalı
ve içinde
sedir ağacı
biraz
34:17
böyle
onları cezalandırdık
ötürü
inkarlarından
biz cezalandırır mıyız?
başkasını
inkar edenden
34:18
ve var ettik
onların arasında
ve arasında
kentler
bereketlendirdiğimiz
içinde
kentler
açıkça görünen
ve takdir ettik
bunlar arasında
yürümeyi
yürüyün
oralarda
geceleri
ve gündüzleri
güven içinde
34:19
dediler
Rabbimiz
uzaklaştır
arasını
seferlerimizin
ve zulmettiler
kendilerine
biz de onları çevirdik
efsanelere
onları darmadağın ettik
hepsini
parçalayarak
şüphesiz
vardır
bunda
ibretler
herkes için
sabreden
şükreden
34:20
ve andolsun
doğru çıkardı
onlar hakkındaki
İblis
zannını
(hepsi) ona uydular
dışındakiler
bir bölümü
inananlardan
34:21
ve
yoktu
onun
onlar üzerinde
zorlayıcı bir gücü
ancak
(ayırd edip) bilelim diye
kimseyi
inanan
ahirete
kimseden
o
ondan
içinde
kuşku
Rabbin
her
şeyi
korumaktadır