Sura
35
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 45
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 35, Fâtır (Fatır)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
35:1
hamd olsun
Allah'a
yoktan var eden
gökleri
ve yeri
yapan
melekleri
elçiler
sahibi
kanatlar
ikişer
ve üçer
ve dörder
artırır
yaratmada
ne kadar
dilerse
şüphesiz
Allah
her
şeyi
yapabilendir
35:2
ne ki
(Allah) açar
Allah
insanlar için
rahmetten
olamaz
tutan
onu
ve ne ki
(Allah) tutar
olmaz
salıverecek
onu
O'ndan sonra
ve O
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
35:3
ey
insanlar
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
var mı?
hiç
yaratıcı
Allahtan başka
size rızık verecek
gökten
ve yerden
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
nasıl oluyor da?
çevriliyorsunuz
35:4
ve eğer
seni yalanlıyorlarsa
elbette
yalanlanmıştır
elçiler (de)
senden önceki
ve
Allah'a
döndürülecektir
bütün işler
35:5
ey
insanlar
elbette
va'di
Allah'ın
gerçektir
asla
sizi aldatmasın
hayatı
dünya
ve
sizi aldatmasın
Allah ile
o aldatıcı
35:6
şüphesiz
şeytan
size
düşmandır
siz de onu edinin
düşman
şüphesiz o
çağırır
taraftarlarını
olmağa
halkından
alevli ateşin
35:7
kimseler
inkar eden(ler)
onlar için vardır
bir azab
çetin
kimseler ise
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
onlara vardır
mağfiret
ve bir mükafat
büyük
35:8
kimse (de) mi?
süslendirilen
kendisine
kötü
işi
ve onu gören
güzel
şüphesiz
Allah
sapıklık içinde bırakır
kimseyi
dilediği
ve yola iletir
kimseyi
dilediği
asla
gitmesin
canın
onlar için
hasretlere
şüphesiz
Allah
biliyor
şeyleri
onların yaptıkları
35:9
Allah'tır ki
gönderir
rüzgarları
ve kaldırır
bir bulut
böylece onu süreriz
bir ülkeye
ölü
ve diriltiriz
onunla
yeri
sonra
öldükten
işte böyledir
diriltme
35:10
kim
ise
istiyor
şeref
Allah'ındır
şeref
tamamen
O'na
çıkar
söz
güzel
ve amel
iyi
onu yükseltir
(gelince)
tuzak kuranlara
kötü şeyleri
onlar için vardır
bir azab
çetin
ve tuzağı
onların
o
bozulacaktır
35:11
ve Allah
sizi yarattı
topraktan
sonra
nutfe(sperm)den
sonra
sizi yaptı
çift çift
gebe kalamaz
hiçbir
dişi
ve
doğuramaz
dışında
O'nun bilgisi
ve verilmez
ömür
hiçbir
canlıya
ve
azaltılmaz
onun ömründen
(yazılmadıkça)
Kitapta
şüphesiz
bu
göre
Allah'a
kolaydır
35:12
ve olmaz
eşit
iki deniz
şu
tatlıdır
susuzluğu keser
(boğazdan) kayar
içimi
şu da
tuzludur
acıdır
ve
hepsinden
yersiniz
et
taze
ve çıkarırsınız
süs
takındığınız
ve görürsün
gemilerin
orada
(denizi) yarıp gittiğini
payınızı aramanız için
lutfundan
ve umulur ki
şükredersiniz
35:13
sokar
geceyi
içine
gündüzün
ve sokar
gündüzü
içine
gecenin
ve buyruğu altına almıştır
güneşi
ve ayı
her biri
akıp gider
bir süreye kadar
belirtilmiş
işte budur
Allah
Rabbiniz
O'nundur
mülk
yalvardıklarınız
O'ndan başka
değillerdir
sahip
bir çekirdek zarına bile
35:14
eğer
onları çağırsanız
işitmezler
sizin çağırmanızı
şayet
işitseler bile
cevap veremezler
size
ve günü
kıyamet
inkar ederler
sizin ortak koşmanızı
ve
hiç kimse sana haber veremez
gibi
herşeyi bilen
35:15
ey
insanlar
siz
muhtaçsınız
Allah'a
Allah ise
O'dur
zengin olan
ve hamde layık olan
35:16
eğer
dilese
sizi götürür
ve getirir
bir halk
yeni
35:17
ve değildir'
bu
üzerine
Allah
zorlu
35:18
ve
çekmez
hiçbir günahkar
günahını
başkasının
ve eğer
(başkalarını) çağırsa
yükü ağır gelen kimse
onu taşımak için
taşınmaz
ondan (yükünden)
hiçbir şey
ve şayet
(dahi) olsa
akrabası
akrabası
sen ancak
uyarırsın
korkanları
Rablerinden
görmeden
ve kılanları
namazı
ve kim
ma'nen arınıp yücelirse
şüphesiz
arınmış olur
kendi yararına
ve
Allah'adır
dönüş
35:19
ve değildir
eşit
körle
gören
35:20
ve değildir
karanlıklar
ve ne de
aydınlık
35:21
ve değildir
gölge (ile)
ve ne de
sıcaklık