Sura
36
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 83
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 36, Yâ Sîn (Yasin)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
36:1
Yâ Sîn
36:2
Kur'an'a andolsun
hikmetli
36:3
kuşkusuz sen
gönderilmiş elçilerdensin
36:4
üzerinde
bir yol
dosdoğru
36:5
indirdiği (üzerindesin)
üstün olanın
çok esirgeyenin
36:6
uyarman için
bir toplumu
uyarılmamış
babaları
bu yüzden onlar
gaflet içindedirler
36:7
andolsun
hak oldu
o söz
üzerine
onların çoğu
artık onlar
inanmazlar
36:8
elbette biz
geçirdik
onların boyunlarına
halkalar
o (halkalar)
çenelere kadar dayanır
bu yüzden onların
kafaları kalkıktır
36:9
ve kıldık (çektik)
önlerinden
önlerinden
bir sed
ve
arkalarından
bir sed
ve onları kapattık
artık onlar
görmezler
36:10
birdir
onlar için
uyarsan (da)
yada
uyarmasan (da)
inanmazlar
36:11
ancak
sen uyarabilirsin
kimseyi
uyan
Zikre
ve korkan
Rahman'dan
görmeden
işte öylesini müjdele
bir mağfiretle
ve bir mükafatla
güzel
36:12
şüphe yokki biz
biz
diriltiriz
ölüleri
ve yazarız
şeyleri (işleri)
öne sürdükleri
ve eserlerini
ve her
şeyi
ayrıntılı kaydettik
bir sicile
apaçık
36:13
ve anlat
onlara
misal olarak
halkını
şu kent
zaman
geldiği
elçiler
36:14
biz gönderdik
onlara
iki (elçi)
onları yalanladılar
biz de destekledik
üçüncüsüyle
dediler ki
biz elbette
size
gönderilen elçileriz
36:15
dediler ki
değilsiniz
siz
başka bir şey
insandan
bizim gibi
ve
indirmemiştir
Rahman
hiçbir
şey
hayır!
siz
sadece
yalan söylüyorsunuz
36:16
dediler ki
Rabbimiz
bilir ki
biz elbette
size
gönderilmiş elçileriz
36:17
ve yoktur
üzerimize düşen
başka bir şey
duyurmaktan
açıkça
36:18
dediler ki
doğrusu biz
uğursuzluğa uğradık
sizin yüzünüzden
eğer
vazgeçmezseniz
sizi mutlaka taşlarız
ve size dokunur
bizden
bir azab
acıklı
36:19
dediler ki
uğursuzluğunuz
sizin kendinizdedir
size öğüt verildiğiiçin mi?
hayır
siz
bir kavimsiniz
aşırı giden
36:20
ve geldi
en uzak yerinden
kentin
bir adam
koşarak
dedi
ey kavmim
uyun
elçilere
36:21
uyun
kimselere
sizden istemeyen
bir ücret
ve onlar
doğru yoldadırlar