Ziyaretçi
Sura
Sura
38
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 88
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 38, Sad (Sad)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
38:1
Sâd
Sâd
Kur'an'a andolsun
Kur'an'a andolsun
sahibi
sahibi
şan şeref'
şan şeref'

38:2
doğrusu
doğrusu
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
içindedirler
içindedirler
bir gurur
bir gurur
ve ayrılık
ve ayrılık

38:3
nicesini
nicesini
helak ettik
helak ettik
onlardan önceki
*
onlardan önceki
nesillerden
*
nesillerden
feryad ettiler
feryad ettiler
fakat geçmişti
fakat geçmişti
zamanı
zamanı
kurtuluş
kurtuluş

38:4
ve hayret ettiler
ve hayret ettiler
onlara gelmesine
*
onlara gelmesine
bir uyarıcı (peygamber)
bir uyarıcı (peygamber)
kendilerinden
kendilerinden
ve dedi(ler) ki
ve dedi(ler) ki
kafirler
kafirler
bu
bu
bir sihirbazdır
bir sihirbazdır
yalancı
yalancı

38:5
yaptı mı?
yaptı mı?
tanrıları
tanrıları
tanrı
tanrı
bir tek
bir tek
şüphesiz
şüphesiz
bu
bu
bir şeydir
bir şeydir
tuhaf
tuhaf

38:6
ve fırladı
ve fırladı
bir grup
bir grup
onlardan
onlardan
yürüyün
*
yürüyün
ve bağlı kalın
ve bağlı kalın
tanrılarınıza
*
tanrılarınıza
çünkü
çünkü
bu
bu
bir şeydir
bir şeydir
arzu edilen
arzu edilen

38:7
biz işitmedik
*
biz işitmedik
bunu
bunu
dinde
*
dinde
öteki
öteki
değildir
değildir
bu
bu
başka bir şey
başka bir şey
uydurma(dan)
uydurma(dan)

38:8
indirildi mi?
indirildi mi?
ona
ona
Zikr
Zikr
aramızdan
*
aramızdan
doğrusu
doğrusu
onlar
onlar
içindedirler
içindedirler
şüphe
şüphe
benim Zikr'imden
*
benim Zikr'imden
hayır
hayır
onlar henüz tadmadılar
*
onlar henüz tadmadılar
azabımı
azabımı

38:9
yoksa
yoksa
onların yanında (mı?)
onların yanında (mı?)
hazineleri
hazineleri
rahmet
rahmet
Rabbinin
Rabbinin
daima üstün olan
daima üstün olan
çok lutufta bulunan
çok lutufta bulunan

38:10
yoksa
yoksa
onların (mı?)
onların (mı?)
mülkü
mülkü
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
ve bulunanların
ve bulunanların
ikisi arasında
ikisi arasında
öyleyse yükselsinler
öyleyse yükselsinler
içinde
içinde
sebepler (vasıtalar)
sebepler (vasıtalar)

38:11
bir ordudur
bir ordudur
şurada
*
şurada
bozguna uğratılacak
bozguna uğratılacak
derme çatma
*
derme çatma

38:12
yalanlamıştı
yalanlamıştı
onlardan önce
onlardan önce
kavmi
kavmi
Nuh
Nuh
ve Ad (kavmi)
ve Ad (kavmi)
ve Fir'avn
ve Fir'avn
sahibi
sahibi
kazıklar
kazıklar

38:13
Semud (kavmi)
Semud (kavmi)
ve kavmi
ve kavmi
Lut
Lut
ve halkı
ve halkı
Eyke
Eyke
işte onlar
işte onlar
kabilelerdi
kabilelerdi

38:14
hepsi de
*
hepsi de
ancak
ancak
yalanladılar
yalanladılar
elçileri
elçileri
ve hak ettiler
ve hak ettiler
benim cezamı
benim cezamı

38:15
ve
ve
beklemiyorlar
beklemiyorlar
bunlar
bunlar
başka bir şey
başka bir şey
na'ra
na'ra
bir tek
bir tek
olmayan
olmayan
ona
ona
geri dönmesi
*
geri dönmesi

38:16
ve dediler ki
ve dediler ki
Rabbimiz
Rabbimiz
hemen ver
hemen ver
bize
bize
bizim (azab) payımızı
bizim (azab) payımızı
önce
önce
gününden
gününden
hesap
hesap

38:17
sabret
sabret
şeylere
*
şeylere
onların dedikleri
onların dedikleri
ve an
ve an
kulumuz
kulumuz
Davud'u
Davud'u
sahibi
sahibi
güç
güç
çünkü o
çünkü o
(bize) çok başvururdu
(bize) çok başvururdu

38:18
elbette biz
elbette biz
boyun eğdirmiştik
boyun eğdirmiştik
dağları
dağları
onunla beraber
onunla beraber
tesbih ederlerdi
tesbih ederlerdi
akşam
akşam
ve sabah
ve sabah

38:19
ve kuşlar
ve kuşlar
toplanıp gelen
toplanıp gelen
hepsi
hepsi
ona
ona
katılırdı
katılırdı

38:20
güçlendirmiştik
güçlendirmiştik
onun mülkünü
onun mülkünü
ve kendisine vermiştik
ve kendisine vermiştik
hikmet
hikmet
ve ayırd edici
ve ayırd edici
konuşma
konuşma