Sura
38
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 38. Sâd (Sad)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 88
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 38, Sâd (Sad)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
38:1
Sâd
Kur'an'a andolsun
sahibi
şan şeref'
38:2
doğrusu
kimseler
inkar eden(ler)
içindedirler
bir gurur
ve ayrılık
38:3
nicesini
helak ettik
onlardan önceki
nesillerden
feryad ettiler
fakat geçmişti
zamanı
kurtuluş
38:4
ve hayret ettiler
onlara gelmesine
bir uyarıcı (peygamber)
kendilerinden
ve dedi(ler) ki
kafirler
bu
bir sihirbazdır
yalancı
38:5
yaptı mı?
tanrıları
tanrı
bir tek
şüphesiz
bu
bir şeydir
tuhaf
38:6
ve fırladı
bir grup
onlardan
yürüyün
ve bağlı kalın
tanrılarınıza
çünkü
bu
bir şeydir
arzu edilen
38:7
biz işitmedik
bunu
dinde
öteki
değildir
bu
başka bir şey
uydurma(dan)
38:8
indirildi mi?
ona
Zikr
aramızdan
doğrusu
onlar
içindedirler
şüphe
benim Zikr'imden
hayır
onlar henüz tadmadılar
azabımı
38:9
yoksa
onların yanında (mı?)
hazineleri
rahmet
Rabbinin
daima üstün olan
çok lutufta bulunan
38:10
yoksa
onların (mı?)
mülkü
göklerin
ve yerin
ve bulunanların
ikisi arasında
öyleyse yükselsinler
içinde
sebepler (vasıtalar)
38:11
bir ordudur
şurada
bozguna uğratılacak
derme çatma
38:12
yalanlamıştı
onlardan önce
kavmi
Nuh
ve Ad (kavmi)
ve Fir'avn
sahibi
kazıklar
38:13
Semud (kavmi)
ve kavmi
Lut
ve halkı
Eyke
işte onlar
kabilelerdi
38:14
hepsi de
ancak
yalanladılar
elçileri
ve hak ettiler
benim cezamı
38:15
ve
beklemiyorlar
bunlar
başka bir şey
na'ra
bir tek
olmayan
ona
geri dönmesi
38:16
ve dediler ki
Rabbimiz
hemen ver
bize
bizim (azab) payımızı
önce
gününden
hesap
38:17
sabret
şeylere
onların dedikleri
ve an
kulumuz
Davud'u
sahibi
güç
çünkü o
(bize) çok başvururdu
38:18
elbette biz
boyun eğdirmiştik
dağları
onunla beraber
tesbih ederlerdi
akşam
ve sabah
38:19
ve kuşlar
toplanıp gelen
hepsi
ona
katılırdı
38:20
güçlendirmiştik
onun mülkünü
ve kendisine vermiştik
hikmet
ve ayırd edici
konuşma
38:21
sana geldimi?
haberi
davacıların
hani
tırmanmışlardı
mabed(in duvarına)