Sura
39
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 75
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 39, Ez-Zumer (Zümer)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
39:1
indirilmesi
Kitabını
tarafındandır
Allah
aziz
hüküm ve hikmet sahibi
39:2
elbette biz
indirdik
sana
bu Kitabı
hak ile
sen kulluk et
Allah'a
halis kılarak
yalnız O'na
dini
39:3
iyi bil ki
yalnız Allah'ındır
din
halis
ve kimseler
edinen
O'ndan başka
dostlar
biz bunlara tapmıyoruz
dışıda (bir sebeple)
bizi yaklaştırmaları
Allah'a
daha yakın
şüphesiz ki
Allah
hükmünü verecektir
onlar arasında
ne ki
onlar
onun hakkında
ayrılığa düşüyorlar
şüphesiz ki
Allah
doğru yola iletmez
olanı
o
yalancı
nankör
39:4
eğer
isteseydi
Allah
edinmek
çocuk
elbette seçerdi
yarattıklarından
ne
diliyorsa
O (bundan münezzehtir) yücedir
O
Allah'tır
tek
kahredici
39:5
yarattı
gökleri
ve yeri
hak ile
örter
geceyi
üzerine
gündüzün
ve örter
gündüzü
üzerine
gecenin
ve buyruğu altına almıştır
güneşi
ve ayı
her biri
akıp gitmektedir
süreye kadar
belli bir
iyi bil ki
O
azizdir
ve çok bağışlayandır
39:6
sizi yarattı
candan
bir tek
sonra
meydana getirdi
ondan
eşini
ve indirdi
sizin için
davarlardan
sekiz
çift
ve sizi yaratmaktadır
karınlarında
annelerinizin
yaratılışla
sonra
bir yaratılıştan
içinde
karanlık(lar)
üç
işte budur
Allah
Rabbiniz
O'nundur
mülk
yoktur
tanrı
dışında
O'nun
nasıl?
çevriliyorsunuz
39:7
eğer
inkar ederseniz
şüphesiz
Allah
zengindir
sizden
fakat
razı olmaz
kulları için
küfre
ve eğer
şükrederseniz
ona razı olur
sizin için
(günahını) çekmez
hiçbir günahkar
günahını
diğerinin
sonra
Rabbinizedir
dönüşünüz
size haber verir
şeyleri
olduğunuz
yapıyorlar
çünkü O
bilir
özünü
göğüslerin
39:8
zaman
dokunduğu
insana
bir zarar
hemen du'a eder
Rabbine
içtenlikle yönelerek
O'na
sonra
zaman
ona verdiği
bir ni'met
kendisinden
unutur
olduğunu
yalvarmakta
O'na
önceden
ve koşar
Allah'a
eşler
saptırmak için
O'nun yolundan
de ki
yaşa
küfrünle
azıcık
şüphesiz sen
halkından(sın)
ateş
39:9
yoksa gibi midir?
o
ibadet eden
sa'atlerinde
gece
secde ederek
ve ayakta durarak
korkan
ahiretten
ve uman
rahmetini
Rabbinin
de ki
eşitmidir?
kimselerle
bilen(lerle)
ve kimseler
bilmeyen(ler)
doğrusu ancak
öğüt alır
sahipleri
sağduyu
39:10
de ki
ey kullarım
inanan
korkun
Rabbinizden
kimselere vardır
güzel davranan(lara)
bu
dünyada
güzellik
ve yeri
Allah'ın
geniştir
ancak
ödenecektir
sabredenlere
ödülleri
olmaksızın
hesabı
39:11
de ki
muhakkak bana
emredildi
kulluk etmem
Allah'a
halis kılarak
yalnız O'na
dini
39:12
ve bana emredildi
olmam
ilki
müslümanların
39:13
de ki
elbette ben
korkarım
eğer
isyan edersem
Rabbime
azabından;
bir günün
büyük
39:14
de ki
Allah'a
kulluk ediyorum
halis kılarak
yalnız O'na
dinimi
39:15
siz de kulluk edin
dilediğinize
O'ndan başka
de ki
şüphesiz
ziyan edenlerdir
ziyana uğrayanlar
kendilerini
ve ailelerini
günü
kıyamet
dikkat edin
işte
bu
bir ziyandır
apaçık
39:16
onların vardır
üstlerinden
gölgeler
ateşten
ve
altlarından
(ateşten) gölgeler
işte
korkutur
Allah
bu durumdan
kullarını
ey kullarım
benden korkun
39:17
kimselere
kaçınan(lara)
Tağut'a
kulluk etmekten
ve yönelenlere
Allah'a
onlar için vardır
müjde
müjdele
kullarımı
39:18
onlar ki
dinlerler
sözü
ve uyarlar
onun en güzeline
işte onlar
kimselerdir
doğru yola ilettikleri
Allah'ın
ve işte
onlar
sahipleridir
sağduyu
39:19
kimse mi?
hak olan
üzerine
kararı
azab
sen mi?
kurtaracaksın
bulunanı
ateşte
39:20
fakat
onlar ki
korkarlar
Rablerinden
onlara vardır
odalar
üstüste
odalar
yapılmış
akmaktadır
altından
ırmaklar
(bu) va'didir
Allah'ın
caymaz
Allah
va'dinden
39:21
görmedin mi?
şüphesiz
Allah
indirdi
gökten
bir su
sonra onu geçirdi
kaynaklara
içindeki
yerin
sonra
çıkarıyor
onunla
ekin
çeşitli
renklerde
sonra
(ekin) kurur
ve onu görürsün
sararmış
sonra
onu yapar
bir çöp
şüphesiz
vardır
bunda
bir ibret
sahipleri için
sağduyu