Ziyaretçi
Sura
Sura
39
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 75
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 39, Ez-Zumer (Zümer)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
39:1
indirilmesi
indirilmesi
Kitabını
Kitabını
tarafındandır
tarafındandır
Allah
Allah
aziz
aziz
hüküm ve hikmet sahibi
hüküm ve hikmet sahibi

39:2
elbette biz
elbette biz
indirdik
indirdik
sana
sana
bu Kitabı
bu Kitabı
hak ile
hak ile
sen kulluk et
sen kulluk et
Allah'a
Allah'a
halis kılarak
halis kılarak
yalnız O'na
yalnız O'na
dini
dini

39:3
iyi bil ki
iyi bil ki
yalnız Allah'ındır
yalnız Allah'ındır
din
din
halis
halis
ve kimseler
ve kimseler
edinen
edinen
O'ndan başka
*
O'ndan başka
dostlar
dostlar
biz bunlara tapmıyoruz
*
biz bunlara tapmıyoruz
dışıda (bir sebeple)
dışıda (bir sebeple)
bizi yaklaştırmaları
bizi yaklaştırmaları
Allah'a
*
Allah'a
daha yakın
daha yakın
şüphesiz ki
şüphesiz ki
Allah
Allah
hükmünü verecektir
hükmünü verecektir
onlar arasında
onlar arasında
ne ki
*
ne ki
onlar
onlar
onun hakkında
onun hakkında
ayrılığa düşüyorlar
ayrılığa düşüyorlar
şüphesiz ki
şüphesiz ki
Allah
Allah
doğru yola iletmez
*
doğru yola iletmez
olanı
olanı
o
o
yalancı
yalancı
nankör
nankör

39:4
eğer
eğer
isteseydi
isteseydi
Allah
Allah
edinmek
*
edinmek
çocuk
çocuk
elbette seçerdi
elbette seçerdi
yarattıklarından
*
yarattıklarından
ne
ne
diliyorsa
diliyorsa
O (bundan münezzehtir) yücedir
O (bundan münezzehtir) yücedir
O
O
Allah'tır
Allah'tır
tek
tek
kahredici
kahredici

39:5
yarattı
yarattı
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
hak ile
hak ile
örter
örter
geceyi
geceyi
üzerine
üzerine
gündüzün
gündüzün
ve örter
ve örter
gündüzü
gündüzü
üzerine
üzerine
gecenin
gecenin
ve buyruğu altına almıştır
ve buyruğu altına almıştır
güneşi
güneşi
ve ayı
ve ayı
her biri
her biri
akıp gitmektedir
akıp gitmektedir
süreye kadar
süreye kadar
belli bir
belli bir
iyi bil ki
iyi bil ki
O
O
azizdir
azizdir
ve çok bağışlayandır
ve çok bağışlayandır

39:6
sizi yarattı
sizi yarattı
candan
*
candan
bir tek
bir tek
sonra
sonra
meydana getirdi
meydana getirdi
ondan
ondan
eşini
eşini
ve indirdi
ve indirdi
sizin için
sizin için
davarlardan
*
davarlardan
sekiz
sekiz
çift
çift
ve sizi yaratmaktadır
ve sizi yaratmaktadır
karınlarında
*
karınlarında
annelerinizin
annelerinizin
yaratılışla
yaratılışla
sonra
*
sonra
bir yaratılıştan
bir yaratılıştan
içinde
içinde
karanlık(lar)
karanlık(lar)
üç
üç
işte budur
işte budur
Allah
Allah
Rabbiniz
Rabbiniz
O'nundur
O'nundur
mülk
mülk
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
dışında
dışında
O'nun
O'nun
nasıl?
nasıl?
çevriliyorsunuz
çevriliyorsunuz

39:7
eğer
eğer
inkar ederseniz
inkar ederseniz
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
zengindir
zengindir
sizden
sizden
fakat
fakat
razı olmaz
razı olmaz
kulları için
kulları için
küfre
küfre
ve eğer
ve eğer
şükrederseniz
şükrederseniz
ona razı olur
ona razı olur
sizin için
sizin için
(günahını) çekmez
*
(günahını) çekmez
hiçbir günahkar
hiçbir günahkar
günahını
günahını
diğerinin
diğerinin
sonra
sonra
Rabbinizedir
*
Rabbinizedir
dönüşünüz
dönüşünüz
size haber verir
size haber verir
şeyleri
şeyleri
olduğunuz
olduğunuz
yapıyorlar
yapıyorlar
çünkü O
çünkü O
bilir
bilir
özünü
özünü
göğüslerin
göğüslerin

39:8
zaman
zaman
dokunduğu
dokunduğu
insana
insana
bir zarar
bir zarar
hemen du'a eder
hemen du'a eder
Rabbine
Rabbine
içtenlikle yönelerek
içtenlikle yönelerek
O'na
O'na
sonra
sonra
zaman
zaman
ona verdiği
ona verdiği
bir ni'met
bir ni'met
kendisinden
kendisinden
unutur
unutur
olduğunu
*
olduğunu
yalvarmakta
yalvarmakta
O'na
O'na
önceden
*
önceden
ve koşar
ve koşar
Allah'a
Allah'a
eşler
eşler
saptırmak için
saptırmak için
O'nun yolundan
*
O'nun yolundan
de ki
de ki
yaşa
yaşa
küfrünle
küfrünle
azıcık
azıcık
şüphesiz sen
şüphesiz sen
halkından(sın)
*
halkından(sın)
ateş
ateş

39:9
yoksa gibi midir?
yoksa gibi midir?
o
o
ibadet eden
ibadet eden
sa'atlerinde
sa'atlerinde
gece
gece
secde ederek
secde ederek
ve ayakta durarak
ve ayakta durarak
korkan
korkan
ahiretten
ahiretten
ve uman
ve uman
rahmetini
rahmetini
Rabbinin
Rabbinin
de ki
de ki
eşitmidir?
*
eşitmidir?
kimselerle
kimselerle
bilen(lerle)
bilen(lerle)
ve kimseler
ve kimseler
bilmeyen(ler)
*
bilmeyen(ler)
doğrusu ancak
doğrusu ancak
öğüt alır
öğüt alır
sahipleri
sahipleri
sağduyu
sağduyu

39:10
de ki
de ki
ey kullarım
ey kullarım
inanan
*
inanan
korkun
korkun
Rabbinizden
Rabbinizden
kimselere vardır
kimselere vardır
güzel davranan(lara)
güzel davranan(lara)
bu
*
bu
dünyada
dünyada
güzellik
güzellik
ve yeri
ve yeri
Allah'ın
Allah'ın
geniştir
geniştir
ancak
ancak
ödenecektir
ödenecektir
sabredenlere
sabredenlere
ödülleri
ödülleri
olmaksızın
olmaksızın
hesabı
hesabı

39:11
de ki
de ki
muhakkak bana
muhakkak bana
emredildi
emredildi
kulluk etmem
*
kulluk etmem
Allah'a
Allah'a
halis kılarak
halis kılarak
yalnız O'na
yalnız O'na
dini
dini

39:12
ve bana emredildi
ve bana emredildi
olmam
*
olmam
ilki
ilki
müslümanların
müslümanların

39:13
de ki
de ki
elbette ben
elbette ben
korkarım
korkarım
eğer
eğer
isyan edersem
isyan edersem
Rabbime
Rabbime
azabından;
azabından;
bir günün
bir günün
büyük
büyük

39:14
de ki
de ki
Allah'a
Allah'a
kulluk ediyorum
kulluk ediyorum
halis kılarak
halis kılarak
yalnız O'na
yalnız O'na
dinimi
dinimi

39:15
siz de kulluk edin
siz de kulluk edin
dilediğinize
*
dilediğinize
O'ndan başka
*
O'ndan başka
de ki
de ki
şüphesiz
şüphesiz
ziyan edenlerdir
ziyan edenlerdir
ziyana uğrayanlar
*
ziyana uğrayanlar
kendilerini
kendilerini
ve ailelerini
ve ailelerini
günü
günü
kıyamet
kıyamet
dikkat edin
dikkat edin
işte
işte
bu
bu
bir ziyandır
bir ziyandır
apaçık
apaçık

39:16
onların vardır
onların vardır
üstlerinden
*
üstlerinden
gölgeler
gölgeler
ateşten
*
ateşten
ve
ve
altlarından
altlarından
(ateşten) gölgeler
(ateşten) gölgeler
işte
işte
korkutur
korkutur
Allah
Allah
bu durumdan
bu durumdan
kullarını
kullarını
ey kullarım
ey kullarım
benden korkun
benden korkun

39:17
kimselere
kimselere
kaçınan(lara)
kaçınan(lara)
Tağut'a
Tağut'a
kulluk etmekten
*
kulluk etmekten
ve yönelenlere
ve yönelenlere
Allah'a
*
Allah'a
onlar için vardır
onlar için vardır
müjde
müjde
müjdele
müjdele
kullarımı
kullarımı

39:18
onlar ki
onlar ki
dinlerler
dinlerler
sözü
sözü
ve uyarlar
ve uyarlar
onun en güzeline
onun en güzeline
işte onlar
işte onlar
kimselerdir
kimselerdir
doğru yola ilettikleri
doğru yola ilettikleri
Allah'ın
Allah'ın
ve işte
ve işte
onlar
onlar
sahipleridir
sahipleridir
sağduyu
sağduyu

39:19
kimse mi?
kimse mi?
hak olan
hak olan
üzerine
üzerine
kararı
kararı
azab
azab
sen mi?
sen mi?
kurtaracaksın
kurtaracaksın
bulunanı
bulunanı
ateşte
*
ateşte

39:20
fakat
fakat
onlar ki
onlar ki
korkarlar
korkarlar
Rablerinden
Rablerinden
onlara vardır
onlara vardır
odalar
odalar
üstüste
*
üstüste
odalar
odalar
yapılmış
yapılmış
akmaktadır
akmaktadır
altından
*
altından
ırmaklar
ırmaklar
(bu) va'didir
(bu) va'didir
Allah'ın
Allah'ın
caymaz
*
caymaz
Allah
Allah
va'dinden
va'dinden