Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
3:166
ve şey
ve şey
sizin başınıza gelen
sizin başınıza gelen
gün
gün
karşılaştığı
karşılaştığı
iki topluluğun
iki topluluğun
ancak izniyledir
ancak izniyledir
Allah'ın
Allah'ın
ve bilmesi içindir
ve bilmesi içindir
inananları
inananları