Sura
4
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 176
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 4, An-Nisâ (Nisa)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
4:1
Ey
insanlar
korkun
Rabbinizden
o ki
sizi yarattı
bir nefisten
bir tek
ve yarattı
ondan
eşini
ve üretti
ikisinden
erkekler
birçok
ve kadınlar
ve sakının
Allah'tan
o ki
birbirinizden dilekte bulunduğunuz
adına
ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan
şüphesiz
Allah
sizin üzerinizde
gözetleyicidir
4:2
ve verin
öksüzlere
mallarını
değiştirmeyin
pis olanı
temiz olanla
yemeyin
onların mallarını
katarak
sizin mallarınıza
çünkü bu
bir günahtır
büyük
4:3
şayet
korkarsanız
adaleti sağlayamıyacağınızdan
hakkında
öksüz(kızlar)
alın
olan
helal
size
kadınlardan
ikişer
ve üçer
ve dörder
yine
korkarsanız
adalet yapamayacağınızdan
bir tane (alın)
yahut
şeyle (yetinin)
sahip olduğu
ellerinizin
budur
en uygun olan
haksızlık etmemeniz için
4:4
ve verin
kadınlara
mehirlerini
bir hak olarak
eğer
bağışlarlarsa
size
bir kısmını
ondan
kendi istekleriyle
onu yeyin
afiyetle
iç huzuruyla
4:5
vermeyin
aklı ermezlere
mallarınızı
ki
yapmıştır
Allah
sizin için
bir geçim kaynağı
ve onları besleyin
onunla
ve giydirin
ve söyleyin
onlara
söz
güzel
4:6
deneyin
öksüzleri
kadar
varıncaya
nikah (çağına)
eğer
görürseniz
onlarda
bir olgunluk
hemen verin
kendilerine
mallarını
yemeğe kalkmayın
israf ile
ve tez elden
büyüyüp (geri alacaklar) diye
ve kimse
olan
zengin
çekinsin
ve kimse de
olan
yoksul
yesin
uygun şekilde
zaman da
geri verdiğiniz
onlara
mallarını
şahid bulundurun
yanlarında
yeter
Allah
hesapçı olarak
4:7
erkeklere vardır
bir pay
şeylerden
geriye bıraktıkları
ana babanın
ve akrabanın
ve kadınlara vardır
bir pay
şeylerden
geriye bıraktıkları
ana babanın
ve akrabanın
olandan
az
ondan
veya
çoğundan
bir hisse
ayrılmıştır
4:8
ne zaman
hazır bulunursa
(miras) taksim(in)de
akrabalar
ve öksüzler
ve yoksullar
onları rızıklandırın
ondan
ve söyleyin
onlara
söz
güzel
4:9
kaygı duyanlar
şayet
bırakırlarsa
arkalarında
çocuklar
güçsüz
çekinsinler
onların durumundan
korksunlar
Allah'tan
ve söylesinler
söz
doğru
4:10
şüphesiz
kimseler
yiyen(ler)
mallarını
öksüzlerin
zulüm ile
doğrusu
yemektedirler
karınlarına
ateş
ve gireceklerdir
çılgın bir ateşe
4:11
size tavsiye eder
Allah
hakkında
çocuklarınız(ın alacağı miras)
erkeğe
kadar
payı
iki kadının
eğer
iseler
kadın
fazla
ikiden
onlarındır
üçte ikisi
ne
bıraktıysa
ve eğer (çocuk)
ise
yalnız bir kadın
onundur
(mirasın) yarısı
ana babasından
her
birinin
vardır
altıda bir hissesi
bıraktığı mirasta
eğer
varsa
onun (ölenin)
çocuğu
eğer
yok da
onun
çocuğu
ve ona varis oluyorsa
ana babası
anasına düşer
üçte bir
eğer
varsa
onun
kardeşleri
anasının payı
altıda birdir
(bu hükümler) sonradır
vasiyyetten
yapacağı
ya da
borcundan
babalarınız
ve oğullarınızdan
bilmezsiniz
hangisinin
daha yakın olduğunu
size
fayda bakımından
bunlar koyulmuş haklardır
tarafından
Allah
şüphesiz
Allah
bilendir
hikmet sahibidir
4:12
sizindir
yarısı
bıraktıkları mirasın
eşlerinizin
eğer
yoksa
onların
çocukları
eğer
onların varsa
çocukları
sizindir
dörtte biri
bıraktıklarının
sonra
vasiyyetten
yapacakları
ondan
veya
borçtan
onlarındır
dörtte biri
bıraktığınızın
eğer
yoksa
sizin de
çocuğunuz
eğer
varsa
sizin
çocuğunuz
onlarındır
sekizde biri
bıraktığınızın
sonra
vasiyyet
yapacağınız
ondan
veya
borçtan
eğer
ise
erkeğin
miras bırakan
evladı ve ana babası olmayıp
veya
kadının
varsa
bir erkek
veya
bir kızkardeşi
her
birine
onlardan
altıda bir düşer
eğer
iseler
fazla
bundan
onlar
ortaktırlar
üçte bire
sonradır
vasiyyetten
yapılan
ondan
veya
borçtan
olmayan
zarar verici
vasiyyettir
Allahtan
Allah
bilendir
halimdir
4:13
bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
kim
ita'at ederse
Allah'a
ve Elçisine
(Allah onu) sokar
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
sürekli kalacakları
içinde
işte budur
başarı
büyük
4:14
ve kim
karşı gelir
Allah'a
ve Elçisi'ne
ve aşarsa
O'nun sınırlarını
(Allah onu) sokar
ateşe
sürekli kalacağı
içinde
ve ona vardır
bir azab
alçaltıcı
4:15
ve kimseler
yapanlar
fuhuş
kadınlarınızdan;
şahid getirin
onlara karşı
dört
içinizden
eğer
onlar şahidlik ederlerse
tutun (dışarı çıkarmayın)
evlerde
kadar
o kadınları alıncaya
ölüm
ya da
gösterinceye
Allah
onların yararına
bir yol
4:16
iki kişi
fuhuş yaparsa
içinizden
onlara eziyet edin
eğer
tevbe eder
ve uslanırlarsa
artık vazgeçin
onlardan
çünkü
Allah
tevbeleri çok kabul edendir
çok esirgeyendir
4:17
şüphesiz
tevbesi makbuldür
göre
Allah'a
şu kimselerin
yaparlar
bir kötülük
cahillikle
sonra
dönerler (tevbe ederler)
hemen ardından
işte
tevbesini kabul eder
Allah
onların
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
4:18
(geçerli) değildir
tevbesi
kimselerin
yapan(ların)
kötülükler
nihayet
zaman
gelip çattığı
kendilerine
ölüm
der
muhakkak ben
tevbe ettim
şimdi
ve (değildir)
kimselerin
ölenlere
olarak
kafir
işte
hazırlamışızdır
onlar için
bir azab
acı
4:19
Ey
kimseler
inanan(lar)
helal değildir
size
miras yoluyla almanız
kadınları
zorla
onları sıkıştırmayın
alıp götürmek için
bir kısmını
şeylerin
onlara verdiğiniz
dışında
yapmaları
edepsizlik
açık bir
ve onlarla geçinin
iyi
eğer
onlardan hoşlanmazsanız
bilinki
sizin hoşlanmadığınız
bir şeye
koymuş olabilir
Allah
ona
hayır
çok
4:20
eğer
almak isterseniz
başka
bir eş
yerine
bir eşin
vermiş olsanız (dahi)
onlardan birine
kantarlarca (mal)
geri almayın
ondan (verdiğinizden)
hiçbir şeyi
verdiğinizi alacak mısınız?
iftira ederek
ve günaha girerek
açıkça
4:21
ve nasıl
onu alırsınız
andolsun
geçmiş(içli dışlı olmuş)ken
bazınız
bazınıza
ve onlar almışlardı
sizden
te'minat
sağlam