Ziyaretçi
Sura
Sura
4
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 176
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 4, An-Nisâ (Nisa)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
4:1
Ey
Ey
insanlar
insanlar
korkun
korkun
Rabbinizden
Rabbinizden
o ki
o ki
sizi yarattı
sizi yarattı
bir nefisten
*
bir nefisten
bir tek
bir tek
ve yarattı
ve yarattı
ondan
ondan
eşini
eşini
ve üretti
ve üretti
ikisinden
ikisinden
erkekler
erkekler
birçok
birçok
ve kadınlar
ve kadınlar
ve sakının
ve sakının
Allah'tan
Allah'tan
o ki
o ki
birbirinizden dilekte bulunduğunuz
birbirinizden dilekte bulunduğunuz
adına
adına
ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan
ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
sizin üzerinizde
*
sizin üzerinizde
gözetleyicidir
gözetleyicidir

4:2
ve verin
ve verin
öksüzlere
öksüzlere
mallarını
mallarını
değiştirmeyin
*
değiştirmeyin
pis olanı
pis olanı
temiz olanla
temiz olanla
yemeyin
*
yemeyin
onların mallarını
onların mallarını
katarak
katarak
sizin mallarınıza
sizin mallarınıza
çünkü bu
çünkü bu
bir günahtır
*
bir günahtır
büyük
büyük

4:3
şayet
şayet
korkarsanız
korkarsanız
adaleti sağlayamıyacağınızdan
*
adaleti sağlayamıyacağınızdan
hakkında
hakkında
öksüz(kızlar)
öksüz(kızlar)
alın
alın
olan
olan
helal
helal
size
size
kadınlardan
*
kadınlardan
ikişer
ikişer
ve üçer
ve üçer
ve dörder
ve dörder
yine
yine
korkarsanız
korkarsanız
adalet yapamayacağınızdan
*
adalet yapamayacağınızdan
bir tane (alın)
bir tane (alın)
yahut
yahut
şeyle (yetinin)
şeyle (yetinin)
sahip olduğu
sahip olduğu
ellerinizin
ellerinizin
budur
budur
en uygun olan
en uygun olan
haksızlık etmemeniz için
*
haksızlık etmemeniz için

4:4
ve verin
ve verin
kadınlara
kadınlara
mehirlerini
mehirlerini
bir hak olarak
bir hak olarak
eğer
eğer
bağışlarlarsa
bağışlarlarsa
size
size
bir kısmını
*
bir kısmını
ondan
ondan
kendi istekleriyle
kendi istekleriyle
onu yeyin
onu yeyin
afiyetle
afiyetle
iç huzuruyla
iç huzuruyla

4:5
vermeyin
*
vermeyin
aklı ermezlere
aklı ermezlere
mallarınızı
mallarınızı
ki
ki
yapmıştır
yapmıştır
Allah
Allah
sizin için
sizin için
bir geçim kaynağı
bir geçim kaynağı
ve onları besleyin
ve onları besleyin
onunla
onunla
ve giydirin
ve giydirin
ve söyleyin
ve söyleyin
onlara
onlara
söz
söz
güzel
güzel

4:6
deneyin
deneyin
öksüzleri
öksüzleri
kadar
kadar
varıncaya
*
varıncaya
nikah (çağına)
nikah (çağına)
eğer
eğer
görürseniz
görürseniz
onlarda
onlarda
bir olgunluk
bir olgunluk
hemen verin
hemen verin
kendilerine
kendilerine
mallarını
mallarını
yemeğe kalkmayın
*
yemeğe kalkmayın
israf ile
israf ile
ve tez elden
ve tez elden
büyüyüp (geri alacaklar) diye
*
büyüyüp (geri alacaklar) diye
ve kimse
ve kimse
olan
olan
zengin
zengin
çekinsin
çekinsin
ve kimse de
ve kimse de
olan
olan
yoksul
yoksul
yesin
yesin
uygun şekilde
uygun şekilde
zaman da
zaman da
geri verdiğiniz
geri verdiğiniz
onlara
onlara
mallarını
mallarını
şahid bulundurun
şahid bulundurun
yanlarında
yanlarında
yeter
yeter
Allah
Allah
hesapçı olarak
hesapçı olarak

4:7
erkeklere vardır
erkeklere vardır
bir pay
bir pay
şeylerden
şeylerden
geriye bıraktıkları
geriye bıraktıkları
ana babanın
ana babanın
ve akrabanın
ve akrabanın
ve kadınlara vardır
ve kadınlara vardır
bir pay
bir pay
şeylerden
şeylerden
geriye bıraktıkları
geriye bıraktıkları
ana babanın
ana babanın
ve akrabanın
ve akrabanın
olandan
olandan
az
az
ondan
ondan
veya
veya
çoğundan
çoğundan
bir hisse
bir hisse
ayrılmıştır
ayrılmıştır

4:8
ne zaman
ne zaman
hazır bulunursa
hazır bulunursa
(miras) taksim(in)de
(miras) taksim(in)de
akrabalar
*
akrabalar
ve öksüzler
ve öksüzler
ve yoksullar
ve yoksullar
onları rızıklandırın
onları rızıklandırın
ondan
ondan
ve söyleyin
ve söyleyin
onlara
onlara
söz
söz
güzel
güzel

4:9
kaygı duyanlar
kaygı duyanlar
şayet
*
şayet
bırakırlarsa
bırakırlarsa
arkalarında
*
arkalarında
çocuklar
çocuklar
güçsüz
güçsüz
çekinsinler
çekinsinler
onların durumundan
onların durumundan
korksunlar
korksunlar
Allah'tan
Allah'tan
ve söylesinler
ve söylesinler
söz
söz
doğru
doğru

4:10
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
yiyen(ler)
yiyen(ler)
mallarını
mallarını
öksüzlerin
öksüzlerin
zulüm ile
zulüm ile
doğrusu
doğrusu
yemektedirler
yemektedirler
karınlarına
*
karınlarına
ateş
ateş
ve gireceklerdir
ve gireceklerdir
çılgın bir ateşe
çılgın bir ateşe

4:11
size tavsiye eder
size tavsiye eder
Allah
Allah
hakkında
hakkında
çocuklarınız(ın alacağı miras)
çocuklarınız(ın alacağı miras)
erkeğe
erkeğe
kadar
kadar
payı
payı
iki kadının
iki kadının
eğer
eğer
iseler
iseler
kadın
kadın
fazla
fazla
ikiden
ikiden
onlarındır
onlarındır
üçte ikisi
üçte ikisi
ne
ne
bıraktıysa
bıraktıysa
ve eğer (çocuk)
ve eğer (çocuk)
ise
ise
yalnız bir kadın
yalnız bir kadın
onundur
onundur
(mirasın) yarısı
(mirasın) yarısı
ana babasından
ana babasından
her
her
birinin
birinin
vardır
vardır
altıda bir hissesi
altıda bir hissesi
bıraktığı mirasta
*
bıraktığı mirasta
eğer
eğer
varsa
varsa
onun (ölenin)
onun (ölenin)
çocuğu
çocuğu
eğer
eğer
yok da
*
yok da
onun
onun
çocuğu
çocuğu
ve ona varis oluyorsa
ve ona varis oluyorsa
ana babası
ana babası
anasına düşer
anasına düşer
üçte bir
üçte bir
eğer
eğer
varsa
varsa
onun
onun
kardeşleri
kardeşleri
anasının payı
anasının payı
altıda birdir
altıda birdir
(bu hükümler) sonradır
*
(bu hükümler) sonradır
vasiyyetten
vasiyyetten
yapacağı
yapacağı
ya da
*
ya da
borcundan
borcundan
babalarınız
babalarınız
ve oğullarınızdan
ve oğullarınızdan
bilmezsiniz
*
bilmezsiniz
hangisinin
hangisinin
daha yakın olduğunu
daha yakın olduğunu
size
size
fayda bakımından
fayda bakımından
bunlar koyulmuş haklardır
bunlar koyulmuş haklardır
tarafından
tarafından
Allah
Allah
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilendir
*
bilendir
hikmet sahibidir
hikmet sahibidir

4:12
sizindir
sizindir
yarısı
yarısı
bıraktıkları mirasın
*
bıraktıkları mirasın
eşlerinizin
eşlerinizin
eğer
eğer
yoksa
*
yoksa
onların
onların
çocukları
çocukları
eğer
eğer
onların varsa
*
onların varsa
çocukları
çocukları
sizindir
sizindir
dörtte biri
dörtte biri
bıraktıklarının
*
bıraktıklarının
sonra
*
sonra
vasiyyetten
vasiyyetten
yapacakları
yapacakları
ondan
ondan
veya
veya
borçtan
borçtan
onlarındır
onlarındır
dörtte biri
dörtte biri
bıraktığınızın
*
bıraktığınızın
eğer
eğer
yoksa
*
yoksa
sizin de
sizin de
çocuğunuz
çocuğunuz
eğer
eğer
varsa
varsa
sizin
sizin
çocuğunuz
çocuğunuz
onlarındır
onlarındır
sekizde biri
sekizde biri
bıraktığınızın
*
bıraktığınızın
sonra
*
sonra
vasiyyet
vasiyyet
yapacağınız
yapacağınız
ondan
ondan
veya
veya
borçtan
borçtan
eğer
eğer
ise
ise
erkeğin
erkeğin
miras bırakan
miras bırakan
evladı ve ana babası olmayıp
evladı ve ana babası olmayıp
veya
veya
kadının
kadının
varsa
varsa
bir erkek
bir erkek
veya
veya
bir kızkardeşi
bir kızkardeşi
her
her
birine
birine
onlardan
onlardan
altıda bir düşer
altıda bir düşer
eğer
eğer
iseler
iseler
fazla
fazla
bundan
*
bundan
onlar
onlar
ortaktırlar
ortaktırlar
üçte bire
*
üçte bire
sonradır
*
sonradır
vasiyyetten
vasiyyetten
yapılan
yapılan
ondan
ondan
veya
veya
borçtan
borçtan
olmayan
olmayan
zarar verici
zarar verici
vasiyyettir
vasiyyettir
Allahtan
*
Allahtan
Allah
Allah
bilendir
bilendir
halimdir
halimdir

4:13
bunlar
bunlar
sınırlarıdır
sınırlarıdır
Allah'ın
Allah'ın
kim
kim
ita'at ederse
ita'at ederse
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
(Allah onu) sokar
(Allah onu) sokar
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
sürekli kalacakları
sürekli kalacakları
içinde
içinde
işte budur
işte budur
başarı
başarı
büyük
büyük

4:14
ve kim
ve kim
karşı gelir
karşı gelir
Allah'a
Allah'a
ve Elçisi'ne
ve Elçisi'ne
ve aşarsa
ve aşarsa
O'nun sınırlarını
O'nun sınırlarını
(Allah onu) sokar
(Allah onu) sokar
ateşe
ateşe
sürekli kalacağı
sürekli kalacağı
içinde
içinde
ve ona vardır
ve ona vardır
bir azab
bir azab
alçaltıcı
alçaltıcı

4:15
ve kimseler
ve kimseler
yapanlar
yapanlar
fuhuş
fuhuş
kadınlarınızdan;
*
kadınlarınızdan;
şahid getirin
şahid getirin
onlara karşı
onlara karşı
dört
dört
içinizden
içinizden
eğer
eğer
onlar şahidlik ederlerse
onlar şahidlik ederlerse
tutun (dışarı çıkarmayın)
tutun (dışarı çıkarmayın)
evlerde
*
evlerde
kadar
kadar
o kadınları alıncaya
o kadınları alıncaya
ölüm
ölüm
ya da
ya da
gösterinceye
gösterinceye
Allah
Allah
onların yararına
onların yararına
bir yol
bir yol

4:16
iki kişi
iki kişi
fuhuş yaparsa
fuhuş yaparsa
içinizden
içinizden
onlara eziyet edin
onlara eziyet edin
eğer
eğer
tevbe eder
tevbe eder
ve uslanırlarsa
ve uslanırlarsa
artık vazgeçin
artık vazgeçin
onlardan
onlardan
çünkü
çünkü
Allah
Allah
tevbeleri çok kabul edendir
*
tevbeleri çok kabul edendir
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

4:17
şüphesiz
şüphesiz
tevbesi makbuldür
tevbesi makbuldür
göre
göre
Allah'a
Allah'a
şu kimselerin
şu kimselerin
yaparlar
yaparlar
bir kötülük
bir kötülük
cahillikle
cahillikle
sonra
sonra
dönerler (tevbe ederler)
dönerler (tevbe ederler)
hemen ardından
*
hemen ardından
işte
işte
tevbesini kabul eder
tevbesini kabul eder
Allah
Allah
onların
onların
Allah
*
Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

4:18
(geçerli) değildir
(geçerli) değildir
tevbesi
tevbesi
kimselerin
kimselerin
yapan(ların)
yapan(ların)
kötülükler
kötülükler
nihayet
nihayet
zaman
zaman
gelip çattığı
gelip çattığı
kendilerine
kendilerine
ölüm
ölüm
der
der
muhakkak ben
muhakkak ben
tevbe ettim
tevbe ettim
şimdi
şimdi
ve (değildir)
ve (değildir)
kimselerin
kimselerin
ölenlere
ölenlere
olarak
olarak
kafir
kafir
işte
işte
hazırlamışızdır
hazırlamışızdır
onlar için
onlar için
bir azab
bir azab
acı
acı

4:19
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
helal değildir
*
helal değildir
size
size
miras yoluyla almanız
*
miras yoluyla almanız
kadınları
kadınları
zorla
zorla
onları sıkıştırmayın
*
onları sıkıştırmayın
alıp götürmek için
alıp götürmek için
bir kısmını
bir kısmını
şeylerin
şeylerin
onlara verdiğiniz
onlara verdiğiniz
dışında
dışında
yapmaları
*
yapmaları
edepsizlik
edepsizlik
açık bir
açık bir
ve onlarla geçinin
ve onlarla geçinin
iyi
iyi
eğer
eğer
onlardan hoşlanmazsanız
onlardan hoşlanmazsanız
bilinki
bilinki
sizin hoşlanmadığınız
*
sizin hoşlanmadığınız
bir şeye
bir şeye
koymuş olabilir
koymuş olabilir
Allah
Allah
ona
ona
hayır
hayır
çok
çok

4:20
eğer
eğer
almak isterseniz
almak isterseniz
başka
başka
bir eş
bir eş
yerine
yerine
bir eşin
bir eşin
vermiş olsanız (dahi)
vermiş olsanız (dahi)
onlardan birine
onlardan birine
kantarlarca (mal)
kantarlarca (mal)
geri almayın
*
geri almayın
ondan (verdiğinizden)
ondan (verdiğinizden)
hiçbir şeyi
hiçbir şeyi
verdiğinizi alacak mısınız?
verdiğinizi alacak mısınız?
iftira ederek
iftira ederek
ve günaha girerek
ve günaha girerek
açıkça
açıkça