Sura
40
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 85
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 40, Gāfir (Gafir)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
40:1
Hâ Mîm
40:2
indirilişi
Kitabın
tarafındandır
Allah
aziz (daima galib)
alim (herşeyi en iyi bilen)
40:3
bağışlayandır
günahı
ve kabul edendir
tevbeyi
çetin olandır
azabı
sahibidir
lutuf
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
O'nadır
dönüş
40:4
mücadele etmez
hakkında
ayetleri
Allah'ın
başkası
kimselerden
inkar eden(lerden)
o halde
seni aldatmasın
onların dolaşmaları
şehirlede
40:5
yalanladı
onlardan önce
kavmi
Nuh
ve kollar
onlardan sonraki
ve yeltendi
her
millet
elçisini
yakalamağa
ve tartıştılar
boş şeyler ileri sürerek
gidermek için
onunla
hakkı
bu yüzden onları yakaladım
nasıl
oldu
azabım
40:6
ve böylece
yerini buldu
sözü
Rabbinin
hakkındaki
kimseler
inkar eden(ler)
onlar ki;
halkıdır
ateş
40:7
kimseler
taşıyan(lar)
Arş'ı
ve bulunanlar
onun çevresinde
tesbih ederler
hamd ile (överek)
Rablerini
ve inanırlar
O'na
ve mağfiret dilerler
kimseler için
inanan(lar)
Rabbimiz
sen kapladın
her
şeyi
rahmet ile
ve bilgi ile
bağışla
kimseleri
tevbe eden(leri)
ve uyanları
senin yoluna
ve onları koru
azabından
cehennem
40:8
Rabbimiz
ve onları sok
cennetlerine
Adn
onlara söz verdiğin
ve kimseleri
iyi olan
babalarından
ve eşleri(nden)
ve çocukları(ndan)
şüphesiz sen
sensin
üstün olan
hüküm ve hikmet sahibi olan
40:9
ve onları koru
kötülüklerden
ve kimi
sen korursan
kötülüklerden
o gün
elbette
ona acımışsındır
ve işte budur
o
başarı
büyük
40:10
şüphesiz
kimselere
inkar eden(lere)
(şöyle) seslenilir
(size) kızması
Allah'ın
daha büyüktür
sizin kızmanızdan
kendi kendinize
zira
siz çağrılırdınız
imana
fakat inkar ederdiniz
40:11
dediler ki
Rabbimiz
bizi öldürdün
iki kez
ve dirilttin
iki kez
itiraf ettik
günahlarımızı
var mı?
çıkmak için
hiçbir
bir yol
40:12
bu
sebebiyledir
zaman
çağrıldığınız
Allah'a
tek olan
inkar etmeniz
ve eğer
ortak koşulursa
O'na
inanmanız
artık hüküm
Allah'a aittir
yüce
ve büyük
40:13
O'dur
ki
size gösteriyor
ayetlerini
ve indiriyor
sizin için
gökten
rızık
ve
öğüt almaz
başkası
kimseden
(O'na) yönelen
40:14
o halde çağırın
Allah'a
halis kılarak
yalnız O'na
dini
şayet
hoşuna gitmese de
kafirlerin
40:15
yükselten
dereceleri
sahibi
Arş'ın
indirir
ruhu
emrinden olan
üzerine
dilediği
kullarından
uyarmak için
gününe karşı
buluşma
40:16
o gün
onlar
ortaya çıkarlar
gizli kalmaz
Allah'a
onlardan
hiçbir şey
kimindir?
mülk
bugün
Allah'ın
tek
ve kahhar
40:17
bugün
cezalanır
her
can
kazandığıyle
yoktur
zulüm
bugün
şüphesiz
Allah
çabuk görendir
hesabı
40:18
ve onları uyar
güne (karşı)
yaklaşan
zira
yürekler
dayanmıştır
gırtlaklara
yutkunur dururlar
yoktur
zalimlerin
hiçbir
dostu
ve yoktur
bir aracıları
sözü tutulur
40:19
bilir
hain(bakışlar)ını
gözlerin
ve ne
gizliyorlarsa
göğüslerinde
40:20
Allah
hükmeder
hak ile
kimseler ise
yalvardıkları
O'ndan başka
hüküm veremezler
hiçbir şeye
çünkü
Allah
O
işitendir
görendir
40:21
gezip dolaşmadılar mı?
yeryüzünde
görsünler
nasıl
olduğunu
sonunun
kimselerin
olan
kendilerinden önceki
idiler
onlar
daha üstün
kendilerinden
kuvvet bakımından
ve eserleri bakımından
yeryüzündeki
fakat onları yakaladı
Allah
günahları yüzünden
ve
olmadı
onları
karşı
Allah'a
hiçbir
koruyan