Ziyaretçi
Sura
Sura
40
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 85
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 40, Gāfir (Gafir)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
40:1
Hâ Mîm
Hâ Mîm

40:2
indirilişi
indirilişi
Kitabın
Kitabın
tarafındandır
tarafındandır
Allah
Allah
aziz (daima galib)
aziz (daima galib)
alim (herşeyi en iyi bilen)
alim (herşeyi en iyi bilen)

40:3
bağışlayandır
bağışlayandır
günahı
günahı
ve kabul edendir
ve kabul edendir
tevbeyi
tevbeyi
çetin olandır
çetin olandır
azabı
azabı
sahibidir
sahibidir
lutuf
lutuf
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
O'nadır
O'nadır
dönüş
dönüş

40:4
mücadele etmez
*
mücadele etmez
hakkında
hakkında
ayetleri
ayetleri
Allah'ın
Allah'ın
başkası
başkası
kimselerden
kimselerden
inkar eden(lerden)
inkar eden(lerden)
o halde
o halde
seni aldatmasın
seni aldatmasın
onların dolaşmaları
onların dolaşmaları
şehirlede
*
şehirlede

40:5
yalanladı
yalanladı
onlardan önce
onlardan önce
kavmi
kavmi
Nuh
Nuh
ve kollar
ve kollar
onlardan sonraki
*
onlardan sonraki
ve yeltendi
ve yeltendi
her
her
millet
millet
elçisini
elçisini
yakalamağa
yakalamağa
ve tartıştılar
ve tartıştılar
boş şeyler ileri sürerek
boş şeyler ileri sürerek
gidermek için
gidermek için
onunla
onunla
hakkı
hakkı
bu yüzden onları yakaladım
bu yüzden onları yakaladım
nasıl
nasıl
oldu
oldu
azabım
azabım

40:6
ve böylece
ve böylece
yerini buldu
yerini buldu
sözü
sözü
Rabbinin
Rabbinin
hakkındaki
hakkındaki
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
onlar ki;
onlar ki;
halkıdır
halkıdır
ateş
ateş

40:7
kimseler
kimseler
taşıyan(lar)
taşıyan(lar)
Arş'ı
Arş'ı
ve bulunanlar
ve bulunanlar
onun çevresinde
onun çevresinde
tesbih ederler
tesbih ederler
hamd ile (överek)
hamd ile (överek)
Rablerini
Rablerini
ve inanırlar
ve inanırlar
O'na
O'na
ve mağfiret dilerler
ve mağfiret dilerler
kimseler için
kimseler için
inanan(lar)
inanan(lar)
Rabbimiz
Rabbimiz
sen kapladın
sen kapladın
her
her
şeyi
şeyi
rahmet ile
rahmet ile
ve bilgi ile
ve bilgi ile
bağışla
bağışla
kimseleri
kimseleri
tevbe eden(leri)
tevbe eden(leri)
ve uyanları
ve uyanları
senin yoluna
senin yoluna
ve onları koru
ve onları koru
azabından
azabından
cehennem
cehennem

40:8
Rabbimiz
Rabbimiz
ve onları sok
ve onları sok
cennetlerine
cennetlerine
Adn
Adn
onlara söz verdiğin
*
onlara söz verdiğin
ve kimseleri
ve kimseleri
iyi olan
iyi olan
babalarından
*
babalarından
ve eşleri(nden)
ve eşleri(nden)
ve çocukları(ndan)
ve çocukları(ndan)
şüphesiz sen
şüphesiz sen
sensin
sensin
üstün olan
üstün olan
hüküm ve hikmet sahibi olan
hüküm ve hikmet sahibi olan

40:9
ve onları koru
ve onları koru
kötülüklerden
kötülüklerden
ve kimi
ve kimi
sen korursan
sen korursan
kötülüklerden
kötülüklerden
o gün
o gün
elbette
elbette
ona acımışsındır
ona acımışsındır
ve işte budur
ve işte budur
o
o
başarı
başarı
büyük
büyük

40:10
şüphesiz
şüphesiz
kimselere
kimselere
inkar eden(lere)
inkar eden(lere)
(şöyle) seslenilir
(şöyle) seslenilir
(size) kızması
(size) kızması
Allah'ın
Allah'ın
daha büyüktür
daha büyüktür
sizin kızmanızdan
*
sizin kızmanızdan
kendi kendinize
kendi kendinize
zira
zira
siz çağrılırdınız
siz çağrılırdınız
imana
*
imana
fakat inkar ederdiniz
fakat inkar ederdiniz

40:11
dediler ki
dediler ki
Rabbimiz
Rabbimiz
bizi öldürdün
bizi öldürdün
iki kez
iki kez
ve dirilttin
ve dirilttin
iki kez
iki kez
itiraf ettik
itiraf ettik
günahlarımızı
günahlarımızı
var mı?
var mı?
çıkmak için
*
çıkmak için
hiçbir
hiçbir
bir yol
bir yol

40:12
bu
bu
sebebiyledir
sebebiyledir
zaman
zaman
çağrıldığınız
çağrıldığınız
Allah'a
Allah'a
tek olan
tek olan
inkar etmeniz
inkar etmeniz
ve eğer
ve eğer
ortak koşulursa
ortak koşulursa
O'na
O'na
inanmanız
inanmanız
artık hüküm
artık hüküm
Allah'a aittir
Allah'a aittir
yüce
yüce
ve büyük
ve büyük

40:13
O'dur
O'dur
ki
ki
size gösteriyor
size gösteriyor
ayetlerini
ayetlerini
ve indiriyor
ve indiriyor
sizin için
sizin için
gökten
*
gökten
rızık
rızık
ve
ve
öğüt almaz
öğüt almaz
başkası
başkası
kimseden
kimseden
(O'na) yönelen
(O'na) yönelen

40:14
o halde çağırın
o halde çağırın
Allah'a
Allah'a
halis kılarak
halis kılarak
yalnız O'na
yalnız O'na
dini
dini
şayet
şayet
hoşuna gitmese de
hoşuna gitmese de
kafirlerin
kafirlerin

40:15
yükselten
yükselten
dereceleri
dereceleri
sahibi
sahibi
Arş'ın
Arş'ın
indirir
indirir
ruhu
ruhu
emrinden olan
*
emrinden olan
üzerine
üzerine
dilediği
*
dilediği
kullarından
*
kullarından
uyarmak için
uyarmak için
gününe karşı
gününe karşı
buluşma
buluşma

40:16
o gün
o gün
onlar
onlar
ortaya çıkarlar
ortaya çıkarlar
gizli kalmaz
*
gizli kalmaz
Allah'a
*
Allah'a
onlardan
onlardan
hiçbir şey
hiçbir şey
kimindir?
kimindir?
mülk
mülk
bugün
bugün
Allah'ın
Allah'ın
tek
tek
ve kahhar
ve kahhar

40:17
bugün
bugün
cezalanır
cezalanır
her
her
can
can
kazandığıyle
*
kazandığıyle
yoktur
yoktur
zulüm
zulüm
bugün
bugün
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
çabuk görendir
çabuk görendir
hesabı
hesabı

40:18
ve onları uyar
ve onları uyar
güne (karşı)
güne (karşı)
yaklaşan
yaklaşan
zira
zira
yürekler
yürekler
dayanmıştır
dayanmıştır
gırtlaklara
gırtlaklara
yutkunur dururlar
yutkunur dururlar
yoktur
yoktur
zalimlerin
zalimlerin
hiçbir
hiçbir
dostu
dostu
ve yoktur
ve yoktur
bir aracıları
bir aracıları
sözü tutulur
sözü tutulur

40:19
bilir
bilir
hain(bakışlar)ını
hain(bakışlar)ını
gözlerin
gözlerin
ve ne
ve ne
gizliyorlarsa
gizliyorlarsa
göğüslerinde
göğüslerinde

40:20
Allah
Allah
hükmeder
hükmeder
hak ile
hak ile
kimseler ise
kimseler ise
yalvardıkları
yalvardıkları
O'ndan başka
*
O'ndan başka
hüküm veremezler
*
hüküm veremezler
hiçbir şeye
hiçbir şeye
çünkü
çünkü
Allah
Allah
O
O
işitendir
işitendir
görendir
görendir