Sura
41
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 54
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 41, Fussilat (Fussilat)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
41:1
Hâ Mîm
41:2
indirilmiştir
Rahmandan
Rahim(den)
41:3
bir Kitaptır
açıklanmış
ayetleri
okunan
Arapça
bir toplum için
bilen
41:4
müjdeleyici olarak
ve uyarıcı olarak
fakat yüz çevirmiştir
çokları
onlar
işitmezler
41:5
ve dediler ki
kalblerimiz
içinde var
kılıflar
şeye karşı
bizi çağırdığın
kendisine
ve var
kulaklarımızda
bir ağırlık
ve
bizim aramızda var
ve senin aranda
bir perde
sen (istediğini) yap
elbette biz de
yapıyoruz
41:6
de ki
elbette
ben
bir insanım
sizin gibi
vahyediliyor
bana
elbette
tanrınızın
tanrı olduğu
bir tek
artık doğrulun
O'na
ve O'ndan mağfiret dileyin
vay haline
ortak koşanların
41:7
onlar ki
vermezler
zekat
ve onlar
ahireti
onlar
inkar ederler
41:8
şüphesiz
kimseler
iman eden(ler)
ve yapanlar
iyi işler
onlar için vardır
bir mükafat
olmaksızın
kesinti
41:9
de ki
siz mi?
inkar ediyorsunuz
yaratanı
arzı
içinde
iki gün
ve koşuyorsunuz
O'na
eşler
O
Rabbidir
alemlerin
41:10
ve yaptı
orada (arzda)
ağır baskılar
üstünden
ve bereketler
orada
ve takdir etti
orada
gıdalarını
içinde
dört
gün
eşit olarak
arayıp soranlar için
41:11
sonra
yöneldi
göğe
ve o
duman halinde olan
sonra dedi
ona
ve arza
gelin
isteyerek
veya
istemeyerek
dediler ki
geldik
isteyerek
41:12
böylece onları yaptı
yedi
gök
içinde
iki gün
ve vahyetti
her
göğe
emrini
ve biz donattık
semasını
dünya
lambalarla
ve koruma ile
işte bu
takdiridir
güçlü olanın
bilenin
41:13
fakat eğer
yüz çevirirlerse
de ki
ben sizi uyardım
bir yıldırıma karşı
gibi
başına düşen yıldırım
Ad
ve Semud'un
41:14
hani
onlara gelmişti
elçiler
önlerinden
ve
arkalarından
sakın
kulluk etmeyin
başkasına
Allah'tan
dediler
şayet
dileseydi
Rabbimiz
elbette indirirdi
melekler
elbette biz
şeyi (mesajı)
gönderildiğiniz
onunla
tanımıyoruz
41:15
fakat
Ad (kavmi)
büyüklük tasladılar
yeryüzünde
olmaksızın
hakkı
ve dediler
kimdir?
daha şiddetli
bizden
kuvveti
görmediler mi?
elbette
Allah
o ki
onları yaratan
O
daha güçlüdür
kendilerinden
kuvvetçe
ve devam ettiler
bizim ayetlerimizi
inkara
41:16
biz de gönderdik
üzerlerine
bir rüzgar
dondurucu
günlerde
uğursuz
taddırmak için
azabını
rezillik
hayatında
dünya
azabı ise
ahiret
daha da kepaze edicidir
ve onlara
hiç
yardım edilmeyecektir
41:17
gelince
Semud(kavmin)e
onlara yol gösterdik
fakat onlar yeğlediler
körlüğü
doğru yolu bulmağa
böylece onları yakaladı
yıldırımı
azab
alçaltıcı
yüzünden
oldukları
yapıyor(lar)
41:18
ve kurtardık
inananları
ve
korunanları
41:19
ve (o) gün
toplanır
düşmanları
Allah'ın
ateşe
onlar
bir araya getirilirler
41:20
nihayet
zaman
oraya vardıkları
şahidlik ettiler
aleyhlerine
kulakları
ve gözleri
ve derileri
hakkında
oldukları (işler)
yapıyor(lar)
41:21
ve dediler
derilerine
niçin?
şahidlik ettiniz
aleyhimize
dediler
bizi konuşturdu
Allah
konuşturan
her
şeyi
ve O
sizi yaratmıştı
ilk
defa
işte O'na
döndürülüyorsunuz