Ziyaretçi
Sura
Sura
41
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 54
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 41, Fussilat (Fussilat)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
41:1
Hâ Mîm
Hâ Mîm

41:2
indirilmiştir
indirilmiştir
Rahmandan
*
Rahmandan
Rahim(den)
Rahim(den)

41:3
bir Kitaptır
bir Kitaptır
açıklanmış
açıklanmış
ayetleri
ayetleri
okunan
okunan
Arapça
Arapça
bir toplum için
bir toplum için
bilen
bilen

41:4
müjdeleyici olarak
müjdeleyici olarak
ve uyarıcı olarak
ve uyarıcı olarak
fakat yüz çevirmiştir
fakat yüz çevirmiştir
çokları
çokları
onlar
onlar
işitmezler
*
işitmezler

41:5
ve dediler ki
ve dediler ki
kalblerimiz
kalblerimiz
içinde var
içinde var
kılıflar
kılıflar
şeye karşı
şeye karşı
bizi çağırdığın
bizi çağırdığın
kendisine
kendisine
ve var
ve var
kulaklarımızda
kulaklarımızda
bir ağırlık
bir ağırlık
ve
ve
bizim aramızda var
bizim aramızda var
ve senin aranda
ve senin aranda
bir perde
bir perde
sen (istediğini) yap
sen (istediğini) yap
elbette biz de
elbette biz de
yapıyoruz
yapıyoruz

41:6
de ki
de ki
elbette
elbette
ben
ben
bir insanım
bir insanım
sizin gibi
sizin gibi
vahyediliyor
vahyediliyor
bana
bana
elbette
elbette
tanrınızın
tanrınızın
tanrı olduğu
tanrı olduğu
bir tek
bir tek
artık doğrulun
artık doğrulun
O'na
O'na
ve O'ndan mağfiret dileyin
ve O'ndan mağfiret dileyin
vay haline
vay haline
ortak koşanların
ortak koşanların

41:7
onlar ki
onlar ki
vermezler
*
vermezler
zekat
zekat
ve onlar
ve onlar
ahireti
ahireti
onlar
onlar
inkar ederler
inkar ederler

41:8
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
iman eden(ler)
iman eden(ler)
ve yapanlar
ve yapanlar
iyi işler
iyi işler
onlar için vardır
onlar için vardır
bir mükafat
bir mükafat
olmaksızın
olmaksızın
kesinti
kesinti

41:9
de ki
de ki
siz mi?
siz mi?
inkar ediyorsunuz
inkar ediyorsunuz
yaratanı
*
yaratanı
arzı
arzı
içinde
içinde
iki gün
iki gün
ve koşuyorsunuz
ve koşuyorsunuz
O'na
O'na
eşler
eşler
O
O
Rabbidir
Rabbidir
alemlerin
alemlerin

41:10
ve yaptı
ve yaptı
orada (arzda)
orada (arzda)
ağır baskılar
ağır baskılar
üstünden
*
üstünden
ve bereketler
ve bereketler
orada
orada
ve takdir etti
ve takdir etti
orada
orada
gıdalarını
gıdalarını
içinde
içinde
dört
dört
gün
gün
eşit olarak
eşit olarak
arayıp soranlar için
arayıp soranlar için

41:11
sonra
sonra
yöneldi
yöneldi
göğe
*
göğe
ve o
ve o
duman halinde olan
duman halinde olan
sonra dedi
sonra dedi
ona
ona
ve arza
ve arza
gelin
gelin
isteyerek
isteyerek
veya
veya
istemeyerek
istemeyerek
dediler ki
dediler ki
geldik
geldik
isteyerek
isteyerek

41:12
böylece onları yaptı
böylece onları yaptı
yedi
yedi
gök
gök
içinde
içinde
iki gün
iki gün
ve vahyetti
ve vahyetti
her
*
her
göğe
göğe
emrini
emrini
ve biz donattık
ve biz donattık
semasını
semasını
dünya
dünya
lambalarla
lambalarla
ve koruma ile
ve koruma ile
işte bu
işte bu
takdiridir
takdiridir
güçlü olanın
güçlü olanın
bilenin
bilenin

41:13
fakat eğer
fakat eğer
yüz çevirirlerse
yüz çevirirlerse
de ki
de ki
ben sizi uyardım
ben sizi uyardım
bir yıldırıma karşı
bir yıldırıma karşı
gibi
gibi
başına düşen yıldırım
başına düşen yıldırım
Ad
Ad
ve Semud'un
ve Semud'un

41:14
hani
hani
onlara gelmişti
onlara gelmişti
elçiler
elçiler
önlerinden
*
*
önlerinden
ve
ve
arkalarından
arkalarından
sakın
sakın
kulluk etmeyin
kulluk etmeyin
başkasına
başkasına
Allah'tan
Allah'tan
dediler
dediler
şayet
şayet
dileseydi
dileseydi
Rabbimiz
Rabbimiz
elbette indirirdi
elbette indirirdi
melekler
melekler
elbette biz
elbette biz
şeyi (mesajı)
şeyi (mesajı)
gönderildiğiniz
gönderildiğiniz
onunla
onunla
tanımıyoruz
tanımıyoruz

41:15
fakat
fakat
Ad (kavmi)
Ad (kavmi)
büyüklük tasladılar
büyüklük tasladılar
yeryüzünde
*
yeryüzünde
olmaksızın
olmaksızın
hakkı
hakkı
ve dediler
ve dediler
kimdir?
kimdir?
daha şiddetli
daha şiddetli
bizden
bizden
kuvveti
kuvveti
görmediler mi?
*
görmediler mi?
elbette
elbette
Allah
Allah
o ki
o ki
onları yaratan
onları yaratan
O
O
daha güçlüdür
daha güçlüdür
kendilerinden
kendilerinden
kuvvetçe
kuvvetçe
ve devam ettiler
ve devam ettiler
bizim ayetlerimizi
bizim ayetlerimizi
inkara
inkara

41:16
biz de gönderdik
biz de gönderdik
üzerlerine
üzerlerine
bir rüzgar
bir rüzgar
dondurucu
dondurucu
günlerde
*
günlerde
uğursuz
uğursuz
taddırmak için
taddırmak için
azabını
azabını
rezillik
rezillik
hayatında
*
hayatında
dünya
dünya
azabı ise
azabı ise
ahiret
ahiret
daha da kepaze edicidir
daha da kepaze edicidir
ve onlara
ve onlara
hiç
hiç
yardım edilmeyecektir
yardım edilmeyecektir

41:17
gelince
gelince
Semud(kavmin)e
Semud(kavmin)e
onlara yol gösterdik
onlara yol gösterdik
fakat onlar yeğlediler
fakat onlar yeğlediler
körlüğü
körlüğü
doğru yolu bulmağa
*
doğru yolu bulmağa
böylece onları yakaladı
böylece onları yakaladı
yıldırımı
yıldırımı
azab
azab
alçaltıcı
alçaltıcı
yüzünden
yüzünden
oldukları
oldukları
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)

41:18
ve kurtardık
ve kurtardık
inananları
*
inananları
ve
ve
korunanları
korunanları

41:19
ve (o) gün
ve (o) gün
toplanır
toplanır
düşmanları
düşmanları
Allah'ın
Allah'ın
ateşe
*
ateşe
onlar
onlar
bir araya getirilirler
bir araya getirilirler

41:20
nihayet
nihayet
zaman
zaman
oraya vardıkları
*
oraya vardıkları
şahidlik ettiler
şahidlik ettiler
aleyhlerine
aleyhlerine
kulakları
kulakları
ve gözleri
ve gözleri
ve derileri
ve derileri
hakkında
hakkında
oldukları (işler)
oldukları (işler)
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)