Ziyaretçi
Sura
Sura
42
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 53
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 42, Eş-Şûrâ (Şura)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
42:1
Hâ Mîm
Hâ Mîm

42:2
Ayn Sîn Kâf
Ayn Sîn Kâf

42:3
böyle
böyle
vahyeder
vahyeder
sana
sana
ve
ve
senden öncekilere
*
*
senden öncekilere
Allah
Allah
aziz
aziz
hakim
hakim

42:4
O'nundur
O'nundur
bulunan herşey
bulunan herşey
göklerde
*
göklerde
ve bulunan herşey
ve bulunan herşey
yerde
*
yerde
ve O
ve O
yücedir
yücedir
uludur
uludur

42:5
neredeyse
neredeyse
gökler
gökler
çatlayacaklar
çatlayacaklar
üstlerinden
*
üstlerinden
ve melekler
ve melekler
tesbih ederler
tesbih ederler
hamd ile
hamd ile
Rablerini
Rablerini
ve mağfiret dilerler
ve mağfiret dilerler
kimseler için
kimseler için
yerdeki
*
yerdeki
iyi bil ki
iyi bil ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
O'dur
O'dur
çok bağışlayan
çok bağışlayan
çok esirgeyen
çok esirgeyen

42:6
ve kimseleri
ve kimseleri
edinen(leri)
edinen(leri)
O'ndan başka
*
O'ndan başka
dostlar
dostlar
Allah
Allah
kollamaktadır
kollamaktadır
onları
onları
ve değilsin
ve değilsin
sen
sen
onların üzerinde
onların üzerinde
bir vekil
bir vekil

42:7
ve böyle
ve böyle
biz vahyettik ki
biz vahyettik ki
sana
sana
bir Kur'an
bir Kur'an
arapça
arapça
uyarman için
uyarman için
anasını
anasını
kentlerin (Mekke'yi)
kentlerin (Mekke'yi)
ve
ve
çevresindekileri
çevresindekileri
ve uyarman için
ve uyarman için
gününe karşı
gününe karşı
toplanma
toplanma
asla bulunmayan
asla bulunmayan
kuşku
kuşku
onda
onda
bir bölük
bir bölük
cennette
*
cennette
ve bir bölük
ve bir bölük
ateştedir
*
ateştedir

42:8
ve şayet
ve şayet
dileseydi
dileseydi
Allah
Allah
onları yapardı
onları yapardı
millet
millet
bir tek
bir tek
fakat
fakat
sokar
sokar
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
rahmetine
*
rahmetine
zalimlere gelince
zalimlere gelince
yoktur
yoktur
onların
onların
hiçbir
hiçbir
velisi
velisi
ve yoktur
ve yoktur
yardımcısı
yardımcısı

42:9
yoksa
yoksa
edindiler (mi?)
edindiler (mi?)
O'ndan başka
*
O'ndan başka
dostlar
dostlar
halbuki Allah'tır
halbuki Allah'tır
O
O
dost olan
dost olan
ve O
ve O
diriltir
diriltir
ölüleri
ölüleri
ve O
ve O
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
kadirdir
kadirdir

42:10
ve ne varsa
ve ne varsa
ayrılığa düştüğünüz
ayrılığa düştüğünüz
hakkında
hakkında
herhangi bir
*
herhangi bir
hüküm vermek
hüküm vermek
aittir
aittir
Allah'a
Allah'a
işte budur
işte budur
Allah
Allah
Rabbim
Rabbim
O'na
O'na
dayandım
dayandım
ve O'na
ve O'na
yöneldim
yöneldim

42:11
yoktan var edendir
yoktan var edendir
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
yaratmıştır
yaratmıştır
size
size
kendinizden
*
kendinizden
çiftler
çiftler
ve
ve
hayvanlardan
hayvanlardan
çiftler
çiftler
sizi üretiyor
sizi üretiyor
bu(düzen içi)nde
bu(düzen içi)nde
yoktur
yoktur
O'na benzer
O'na benzer
hiçbir şey
hiçbir şey
ve O
ve O
işitendir
işitendir
görendir
görendir

42:12
O'nundur
O'nundur
anahtarları
anahtarları
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
açar
açar
rızkı
rızkı
kimse niçin
kimse niçin
dilediği
dilediği
ve kısar
ve kısar
şüphesiz O
şüphesiz O
her
her
şeyi
şeyi
bilendir
bilendir

42:13
şeri'at (hukuk düzeni) yaptı
şeri'at (hukuk düzeni) yaptı
size
size
dinden
*
dinden
ne varsa
ne varsa
tavsiye ettiği
tavsiye ettiği
onunla
onunla
Nuh'a
Nuh'a
ve
ve
vahyettiğimizi
vahyettiğimizi
sana
sana
ve
ve
tavsiye ettiğimizi
tavsiye ettiğimizi
onunla
onunla
İbrahim'e
İbrahim'e
ve Musa'ya
ve Musa'ya
ve ve Îsa'ya
ve ve Îsa'ya
şöyle ki
şöyle ki
doğru tutun
doğru tutun
dini
dini
ve
ve
ayrılığa düşmeyin
ayrılığa düşmeyin
onda
onda
ağır geldi
ağır geldi
ortak koşanlara
*
ortak koşanlara
onları çağırdığın
*
onları çağırdığın
kendisine
kendisine
Allah
Allah
seçer
seçer
kendisine
kendisine
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
ve iletir
ve iletir
kendisine
kendisine
kimseyi
kimseyi
iyi niyyetle yönelen
iyi niyyetle yönelen

42:14
ve
ve
onlar ayrılığa düşmediler
onlar ayrılığa düşmediler
başka sebeple
başka sebeple
sonra
*
sonra
kendilerine geldikten
*
kendilerine geldikten
ilim
ilim
çekememezlik
çekememezlik
aralarındaki
aralarındaki
ve eğer olmasaydı
ve eğer olmasaydı
sözü
sözü
geçmiş
geçmiş
Rabbinden
*
Rabbinden
kadar
kadar
bir süre
bir süre
belirli
belirli
hüküm verilirdi
hüküm verilirdi
aralarında
aralarında
ve şüphesiz
ve şüphesiz
varis kılınanlar
*
varis kılınanlar
Kitaba
Kitaba
onlardan sonra
*
onlardan sonra
içindedirler
içindedirler
bir şüphe
bir şüphe
ondan
ondan
kuşku veren
kuşku veren

42:15
bundan dolayı sen
bundan dolayı sen
(Hakka) çağır
(Hakka) çağır
ve doğru ol
ve doğru ol
gibi
gibi
emrolunduğun
emrolunduğun
ve
ve
uyma
uyma
onların keyiflerine
onların keyiflerine
ve de ki
ve de ki
ben inandım
ben inandım
indirdiği
*
indirdiği
Allah'ın
Allah'ın
her
her
Kitaba
Kitaba
ve emrolundum
ve emrolundum
adalet yapmakla
adalet yapmakla
aranızda
aranızda
Allah
Allah
bizim de Rabbimizdir
bizim de Rabbimizdir
sizin de Rabbinizdir
sizin de Rabbinizdir
bize aittir
bize aittir
bizim eylemlerimiz
bizim eylemlerimiz
ve size aittir
ve size aittir
sizin eylemleriniz
sizin eylemleriniz
yoktur
yoktur
bir tartışma nedeni
bir tartışma nedeni
bizimle
bizimle
sizin aranızda
sizin aranızda
Allah
Allah
bulur (bir araya toplar)
bulur (bir araya toplar)
aramızı
aramızı
ve O'nadır
ve O'nadır
dönüş
dönüş

42:16
ve kimselerin
ve kimselerin
tartışan(ların)
tartışan(ların)
hakkında
hakkında
Allah
Allah
sonra
*
sonra
kabul ettikten
*
kabul ettikten
onu
onu
delilleri
delilleri
batıldır
batıldır
yanında
yanında
Rableri
Rableri
ve üzerlerine vardır
ve üzerlerine vardır
bir gazab
bir gazab
ve onlara vardır
ve onlara vardır
bir azab
bir azab
şiddetli
şiddetli

42:17
Allah'tır
Allah'tır
ki
ki
indirdi
indirdi
Kitabı
Kitabı
gerçeği içeren
gerçeği içeren
ve ölçüyü
ve ölçüyü
ne?
ne?
bilirsin
bilirsin
belki
belki
(o) sa'at
(o) sa'at
yakındır
yakındır

42:18
çabuk gelmesini isterler
çabuk gelmesini isterler
onun
onun
kimseler
kimseler
inanmayan(lar)
*
inanmayan(lar)
ona
ona
kimseler ise
kimseler ise
inanan(lar)
inanan(lar)
korkarlar
korkarlar
ondan
ondan
ve bilirler
ve bilirler
onun
onun
gerçek olduğunu
gerçek olduğunu
iyi bil ki
iyi bil ki
elbette
elbette
kimseler
kimseler
tartışan(lar)
tartışan(lar)
hakkında
hakkında
(o) sa'at
(o) sa'at
içindedirler
içindedirler
bir sapıklık
bir sapıklık
uzak
uzak

42:19
Allah
Allah
lutufkardır
lutufkardır
kullarına
kullarına
rızıklandırır
rızıklandırır
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
ve O
ve O
kuvvetlidir
kuvvetlidir
galiptir
galiptir

42:20
kim
kim
ise
ise
istiyor
istiyor
ekinini
ekinini
ahiret
ahiret
artırırız
artırırız
onun için
onun için
onun ekinini
*
onun ekinini
ve kim
ve kim
ise
ise
istiyor
istiyor
ekinini
ekinini
dünya
dünya
ona veririz
ona veririz
ondan bir şey
ondan bir şey
fakat olmaz
fakat olmaz
onun
onun
ahirette
*
ahirette
hiçbir
hiçbir
nasibi
nasibi