Sura
42
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 53
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 42, Eş-Şûrâ (Şura)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
42:1
Hâ Mîm
42:2
Ayn Sîn Kâf
42:3
böyle
vahyeder
sana
ve
senden öncekilere
Allah
aziz
hakim
42:4
O'nundur
bulunan herşey
göklerde
ve bulunan herşey
yerde
ve O
yücedir
uludur
42:5
neredeyse
gökler
çatlayacaklar
üstlerinden
ve melekler
tesbih ederler
hamd ile
Rablerini
ve mağfiret dilerler
kimseler için
yerdeki
iyi bil ki
şüphesiz
Allah
O'dur
çok bağışlayan
çok esirgeyen
42:6
ve kimseleri
edinen(leri)
O'ndan başka
dostlar
Allah
kollamaktadır
onları
ve değilsin
sen
onların üzerinde
bir vekil
42:7
ve böyle
biz vahyettik ki
sana
bir Kur'an
arapça
uyarman için
anasını
kentlerin (Mekke'yi)
ve
çevresindekileri
ve uyarman için
gününe karşı
toplanma
asla bulunmayan
kuşku
onda
bir bölük
cennette
ve bir bölük
ateştedir
42:8
ve şayet
dileseydi
Allah
onları yapardı
millet
bir tek
fakat
sokar
kimseyi
dilediği
rahmetine
zalimlere gelince
yoktur
onların
hiçbir
velisi
ve yoktur
yardımcısı
42:9
yoksa
edindiler (mi?)
O'ndan başka
dostlar
halbuki Allah'tır
O
dost olan
ve O
diriltir
ölüleri
ve O
üzerine
her
şey
kadirdir
42:10
ve ne varsa
ayrılığa düştüğünüz
hakkında
herhangi bir
hüküm vermek
aittir
Allah'a
işte budur
Allah
Rabbim
O'na
dayandım
ve O'na
yöneldim
42:11
yoktan var edendir
gökleri
ve yeri
yaratmıştır
size
kendinizden
çiftler
ve
hayvanlardan
çiftler
sizi üretiyor
bu(düzen içi)nde
yoktur
O'na benzer
hiçbir şey
ve O
işitendir
görendir
42:12
O'nundur
anahtarları
göklerin
ve yerin
açar
rızkı
kimse niçin
dilediği
ve kısar
şüphesiz O
her
şeyi
bilendir
42:13
şeri'at (hukuk düzeni) yaptı
size
dinden
ne varsa
tavsiye ettiği
onunla
Nuh'a
ve
vahyettiğimizi
sana
ve
tavsiye ettiğimizi
onunla
İbrahim'e
ve Musa'ya
ve ve Îsa'ya
şöyle ki
doğru tutun
dini
ve
ayrılığa düşmeyin
onda
ağır geldi
ortak koşanlara
onları çağırdığın
kendisine
Allah
seçer
kendisine
kimseyi
dilediği
ve iletir
kendisine
kimseyi
iyi niyyetle yönelen
42:14
ve
onlar ayrılığa düşmediler
başka sebeple
sonra
kendilerine geldikten
ilim
çekememezlik
aralarındaki
ve eğer olmasaydı
sözü
geçmiş
Rabbinden
kadar
bir süre
belirli
hüküm verilirdi
aralarında
ve şüphesiz
varis kılınanlar
Kitaba
onlardan sonra
içindedirler
bir şüphe
ondan
kuşku veren
42:15
bundan dolayı sen
(Hakka) çağır
ve doğru ol
gibi
emrolunduğun
ve
uyma
onların keyiflerine
ve de ki
ben inandım
indirdiği
Allah'ın
her
Kitaba
ve emrolundum
adalet yapmakla
aranızda
Allah
bizim de Rabbimizdir
sizin de Rabbinizdir
bize aittir
bizim eylemlerimiz
ve size aittir
sizin eylemleriniz
yoktur
bir tartışma nedeni
bizimle
sizin aranızda
Allah
bulur (bir araya toplar)
aramızı
ve O'nadır
dönüş
42:16
ve kimselerin
tartışan(ların)
hakkında
Allah
sonra
kabul ettikten
onu
delilleri
batıldır
yanında
Rableri
ve üzerlerine vardır
bir gazab
ve onlara vardır
bir azab
şiddetli
42:17
Allah'tır
ki
indirdi
Kitabı
gerçeği içeren
ve ölçüyü
ne?
bilirsin
belki
(o) sa'at
yakındır
42:18
çabuk gelmesini isterler
onun
kimseler
inanmayan(lar)
ona
kimseler ise
inanan(lar)
korkarlar
ondan
ve bilirler
onun
gerçek olduğunu
iyi bil ki
elbette
kimseler
tartışan(lar)
hakkında
(o) sa'at
içindedirler
bir sapıklık
uzak
42:19
Allah
lutufkardır
kullarına
rızıklandırır
kimseyi
dilediği
ve O
kuvvetlidir
galiptir
42:20
kim
ise
istiyor
ekinini
ahiret
artırırız
onun için
onun ekinini
ve kim
ise
istiyor
ekinini
dünya
ona veririz
ondan bir şey
fakat olmaz
onun
ahirette
hiçbir
nasibi
42:21
yoksa
onların var (mı?)
ortakları
şeriat kılan
kendilerine
dini
izin vermediği
onu
Allah'ın
eğer olmasaydı
sözü
ayırım
derhal hüküm verilirdi
aralarında
ve kuşkusuz
zalimler (için)
onlara vardır
bir azab
acıklı