Sura
43
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 89
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 43, Ez-Zuhruf (Zuhruf)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
43:2
Kitaba andolsun ki
apaçık
43:3
elbette biz
onu yaptık
bir Kur'an
Arapça
umulur ki
düşünüp anlarsınız
43:4
gerçekten O
içindedir
ana
Kitap
katımızda bulunan
elbette yücedir
hikmetlidir
43:5
bırakalım mı?
sizi
uyarmaktan
vazgeçip
diye
oldunuz
bir kavim
aşırı giden
43:6
ve nice
biz gönderdik
peygamber
içinde
önce gelenler
43:7
ve
onlara gelmezdi
hiçbir
peygamber
etmedikleri
onunla
alay
43:8
biz de helak ettik
daha güçlü olanı
bunlardan
yakalayarak
ve geçti
örneği
öncekilerin
43:9
andolsun eğer
onlara sorsan
kim?
yarattı
gökleri
ve yeri
elbette diyecekler ki
onları yarattı
çok üstün olan
çok bilen
43:10
O ki
kılandır
sizin için
yeri
bir beşik
ve yapandır
size
orada
yollar
umulur ki
hidayete eresiniz
43:11
ve o ki
indirendir
gökten
su
bir ölçü ile
böylece canlandırdık
onunla
bir ülkeyi
ölü
işte öyle
siz de çıkarılacaksınız
43:12
ve O ki
yaratandır
çiftleri
bütün
ve var edendir
size
gemiler
ve hayvanlar
bineceğiniz
43:13
binmeniz için
üzerine
onların sırtları
sonra
anmanız için
ni'metini
Rabbinizin
zaman
bindiğiniz
onlara
ve (şöyle) demeniz için
şanı yücedir
hizmetimize verenin
bizim
bunu
yoksa
biz değildik
bunu
(hizmetimize) yanaştıracak
43:14
biz elbette
Rabbimize
döneceğiz
43:15
ve tasarladılar
O'na
kullarından
bir parça
gerçekten
insan
bir nankördür
apaçık
43:16
yoksa
kendisine aldı (mı?)
yarattıklarından
kızları
ve size seçti
oğulları
43:17
ve ne zaman ki
müjdelense
onlardan birine
anlattığı
Rahman'a
benzer olarak
kesilir
yüzü
kapkara
ve o
öfkesinden yutkunup durur
43:18
kimseyi mi?
yetiştirilen
içinde
süs
ve
mücadelede
olmayan
açık
43:19
ve saydılar
melekleri
olan
onlar
kulları
Rahman'ın
dişi
şahid mi oldular?
onların yaratılışlarına
yazılacaktır
şahidlikleri
ve (bundan) sorulacaklardır
43:20
ve dediler ki
eğer
dileseydi
Rahman
biz onlara tapmazdık
yoktur
onların
bu hususta
hiçbir
bilgileri
onlar
sadece
saçmalıyorlar
43:21
yoksa?
onlara (mı) vermişiz?
bir Kitap
bundan önce
onlar
ona
sarılıyorlar