Sura
44
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 59
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 44, Ed-Duhân (Duhan)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
44:1
Hâ Mîm
44:2
Kitaba andolsun ki
apaçık
44:3
elbette biz
onu indirdik
bir gecede
mübarek
çünkü biz
biz
uyarıcıyız
44:4
onda (o gecede)
ayırdedilir
her
emir
hikmetli
44:5
emir
katımızdan olan
çünkü biz
biz
elçi göndericiyiz
44:6
rahmet olarak
Rabbinden
doğrusu O
O
işitendir
bilendir
44:7
Rabbidir
göklerin
ve yerin
ve bulunanların
ikisi arasında
eğer
iseniz
kesin olarak inanıyor
44:8
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
yaşatır
ve öldürür
sizin de Rabbinizdir
ve Rabbidir
atalarınızın
önceki
44:9
ama
onlar
içinde
şüphe
oynuyorlar
44:10
o halde gözetle
günü
getireceği
göğün
bir duman
açık
44:11
sarar
insanları
bu
bir azabdır
acı
44:12
Rabbimiz
kaldır
bizden
azabı
çünkü biz
inanıyoruz
44:13
ne kadar uzak
onlar için
öğüt almak
oysa elbette
kendilerine gelmişti
bir elçi
apaçık
44:14
sonra
yüz çevirdiler
ondan
ve dediler
öğretilmiştir
cinlenmiştir
44:15
elbette biz
kaldırırız
azabı
birazcık
ama siz
dönersiniz
44:16
o gün
vururuz
vuruşla
büyük
zira biz
öc alıcıyız
44:17
ve andolsun
sınadık
onlardan önce
toplumunu
Fir'avn
ve onlara geldi
bir elçi
değerli
44:18
diye
teslim edin
bana
kullarını
Allah'ın
çünkü ben
sizin için
bir elçiyim
güvenilir
44:19
ve diye
ululanmayın
karşı
Allah'a
elbette ben
size getiriyorum
bir delil
apaçık
44:20
ve elbette ben
sığındım
benim Rabbim
ve sizin Rabbiniz olana
beni taşla(yıp öldür)menizden
44:21
ve eğer
inanmadınızsa
bana
benden uzaklaşın