Ziyaretçi
Sura
Sura
45
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 37
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 45, El-Câsiye (Casiye)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
45:1
Hâ Mîm
Hâ Mîm

45:2
indirilmesi
indirilmesi
Kitabın
Kitabın
(tarafın)dandır
(tarafın)dandır
Allah
Allah
üstün
üstün
hüküm ve hikmet sahibi
hüküm ve hikmet sahibi

45:3
şüphesiz
şüphesiz
göklerde
*
göklerde
ve yerde
ve yerde
ibretler vardır
ibretler vardır
inananlar için
inananlar için

45:4
ve
ve
sizin yaratılışınızda
sizin yaratılışınızda
ve
ve
yaymakta olduğunda
yaymakta olduğunda
canlılardan
*
canlılardan
ibretler vardır
ibretler vardır
kavimler için
kavimler için
kesin olarak inanan
kesin olarak inanan

45:5
ve değişmesinde
ve değişmesinde
gecenin
gecenin
ve gündüzün
ve gündüzün
ve
ve
indirmesinde
indirmesinde
Allah'ın
Allah'ın
gökten
*
gökten
(sebebi)
(sebebi)
rızık
rızık
ve diriltmesinde
ve diriltmesinde
onunla
onunla
yeri
yeri
sonra
sonra
ölümünden
ölümünden
ve estirmesinde
ve estirmesinde
rüzgarları
rüzgarları
ibretler vardır
ibretler vardır
bir toplum için
bir toplum için
düşünen
düşünen

45:6
işte şunlar
işte şunlar
ayetleridir
ayetleridir
Allah'ın
Allah'ın
onları okuyoruz
onları okuyoruz
sana
sana
gerçek ile
gerçek ile
hangi
hangi
söze
söze
sonra
sonra
Allah'tan
Allah'tan
ve O'nun ayetlerinden
ve O'nun ayetlerinden
inanacaklar
inanacaklar

45:7
yuh olsun
yuh olsun
her
her
yalancı
yalancı
günah yüklü kimseye
günah yüklü kimseye

45:8
o işitir
o işitir
ayetlerinin
ayetlerinin
Allah'ın
Allah'ın
okunduğunu
okunduğunu
kendisine
kendisine
sonra
sonra
direnir
direnir
büyüklük taslar
büyüklük taslar
sanki
sanki
hiç onları işitmemiş
*
hiç onları işitmemiş
onu müjdele
onu müjdele
bir azab ile
bir azab ile
acı
acı

45:9
zaman
zaman
öğrendiği
öğrendiği
bizim ayetlerimizden
*
bizim ayetlerimizden
bir şey
bir şey
onu edinir
onu edinir
alay konusu
alay konusu
işte
işte
öyleleri için vardır
öyleleri için vardır
bir azab
bir azab
alçaltıcı
alçaltıcı

45:10
ötelerinden de
*
ötelerinden de
cehennem
cehennem
ve
ve
bir yarar sağlamaz
bir yarar sağlamaz
kendilerine
kendilerine
kazandıkları
*
kazandıkları
şeyler
şeyler
ve (sağlamaz)
ve (sağlamaz)
şeyler
şeyler
edindikleri
edindikleri
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
veliler
veliler
ve onlar için vardır
ve onlar için vardır
bir azab
bir azab
büyük
büyük

45:11
işte  budur
işte budur
yol gösterici
yol gösterici
ve kimseler
ve kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
ayetlerini
ayetlerini
Rablerinin
Rablerinin
onlar için vardır
onlar için vardır
bir azab
bir azab
çok çetin
*
çok çetin
incitici
incitici

45:12
Allah'tır
Allah'tır
O ki
O ki
boyun eğdirdi
boyun eğdirdi
size
size
denizi
denizi
akıp gitsin diye
akıp gitsin diye
gemiler
gemiler
onun içinde
onun içinde
buyruğuyla
buyruğuyla
ve payınızı arayasınız diye
ve payınızı arayasınız diye
O'nun lutfundan
*
O'nun lutfundan
ve umulur ki
ve umulur ki
şükredersiniz
şükredersiniz

45:13
ve boyun eğdirdi
ve boyun eğdirdi
size
size
bulunan şeyleri
bulunan şeyleri
göklerde
*
göklerde
ve bulunan şeyleri
ve bulunan şeyleri
yerde
*
yerde
hepsini
hepsini
kendisinden
kendisinden
elbette
elbette
vardır
vardır
bunda
bunda
ibretler
ibretler
bir toplum için
bir toplum için
düşünen
düşünen

45:14
söyle
söyle
kimselere
kimselere
inanan(lara)
inanan(lara)
affetsinler
affetsinler
kimseleri
kimseleri
ummayan(ları)
*
ummayan(ları)
günlerini
günlerini
Allah'ın
Allah'ın
cezalandırması için
cezalandırması için
bir toplumu
bir toplumu
sebebiyle
sebebiyle
oldukları
oldukları
yapıyorlar
yapıyorlar

45:15
kim
kim
yaparsa
yaparsa
iyi bir iş
iyi bir iş
yararı kendisinedir
yararı kendisinedir
ve kim
ve kim
kötülük yaparsa
kötülük yaparsa
zararı kendisinedir
zararı kendisinedir
sonunda
sonunda
Rabbinize
*
Rabbinize
döndürüleceksiniz
döndürüleceksiniz

45:16
ve andolsun
ve andolsun
biz verdik
biz verdik
oğullarına
oğullarına
İsrail
İsrail
Kitap
Kitap
ve hüküm
ve hüküm
ve peygamberlik
ve peygamberlik
ve onları besledik
ve onları besledik
güzel rızıklarla
*
güzel rızıklarla
ve onları üstün kıldık
ve onları üstün kıldık
üzerine
üzerine
alemler
alemler

45:17
ve onlara verdik
ve onlara verdik
açık deliller
açık deliller
bu işde
*
bu işde
onlar ayrılığa düşmediler
*
onlar ayrılığa düşmediler
sadece (yüzünden)
sadece (yüzünden)
sonra
*
sonra
kendilerine geldikten
*
kendilerine geldikten
bilgi
bilgi
çekememezlik
çekememezlik
aralarındaki
aralarındaki
şüphesiz
şüphesiz
Rabbin
Rabbin
hüküm verecektir
hüküm verecektir
onlar arasında
onlar arasında
günü
günü
kıyamet
kıyamet
şeylerde
şeylerde
oldukları
oldukları
onda
onda
ayrılığa düşüyor(lar)
ayrılığa düşüyor(lar)

45:18
sonra
sonra
seni koyduk
seni koyduk
üzerine
üzerine
bir şeriat
bir şeriat
emrimizden
*
emrimizden
sen ona uy
sen ona uy
ve
ve
uyma
uyma
keyiflerine
keyiflerine
kimselerin
kimselerin
bilmeyen(lerin)
*
bilmeyen(lerin)

45:19
çünkü onlar
çünkü onlar
asla
asla
savamazlar
savamazlar
senden
senden
Allahtan
*
Allahtan
hiçbir şeyi
hiçbir şeyi
ve şüphesiz
ve şüphesiz
zalimler
zalimler
bir kısmı
bir kısmı
velisidirler
velisidirler
diğerinin
diğerinin
Allah ise
Allah ise
velisidir
velisidir
muttakilerin
muttakilerin

45:20
bu (Kur'an)
bu (Kur'an)
kanıtlar(sunmakta)dır
kanıtlar(sunmakta)dır
insanlara
insanlara
ve yol göstericidir
ve yol göstericidir
ve rahmettir
ve rahmettir
kavimler için
kavimler için
kesin olarak inanan
kesin olarak inanan