Sura
45
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 37
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 45, El-Câsiye (Casiye)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
45:1
Hâ Mîm
45:2
indirilmesi
Kitabın
(tarafın)dandır
Allah
üstün
hüküm ve hikmet sahibi
45:3
şüphesiz
göklerde
ve yerde
ibretler vardır
inananlar için
45:4
ve
sizin yaratılışınızda
ve
yaymakta olduğunda
canlılardan
ibretler vardır
kavimler için
kesin olarak inanan
45:5
ve değişmesinde
gecenin
ve gündüzün
ve
indirmesinde
Allah'ın
gökten
(sebebi)
rızık
ve diriltmesinde
onunla
yeri
sonra
ölümünden
ve estirmesinde
rüzgarları
ibretler vardır
bir toplum için
düşünen
45:6
işte şunlar
ayetleridir
Allah'ın
onları okuyoruz
sana
gerçek ile
hangi
söze
sonra
Allah'tan
ve O'nun ayetlerinden
inanacaklar
45:7
yuh olsun
her
yalancı
günah yüklü kimseye
45:8
o işitir
ayetlerinin
Allah'ın
okunduğunu
kendisine
sonra
direnir
büyüklük taslar
sanki
hiç onları işitmemiş
onu müjdele
bir azab ile
acı
45:9
zaman
öğrendiği
bizim ayetlerimizden
bir şey
onu edinir
alay konusu
işte
öyleleri için vardır
bir azab
alçaltıcı
45:10
ötelerinden de
cehennem
ve
bir yarar sağlamaz
kendilerine
kazandıkları
şeyler
ve (sağlamaz)
şeyler
edindikleri
başka
Allah'tan
veliler
ve onlar için vardır
bir azab
büyük
45:11
işte budur
yol gösterici
ve kimseler
inkar eden(ler)
ayetlerini
Rablerinin
onlar için vardır
bir azab
çok çetin
incitici
45:12
Allah'tır
O ki
boyun eğdirdi
size
denizi
akıp gitsin diye
gemiler
onun içinde
buyruğuyla
ve payınızı arayasınız diye
O'nun lutfundan
ve umulur ki
şükredersiniz
45:13
ve boyun eğdirdi
size
bulunan şeyleri
göklerde
ve bulunan şeyleri
yerde
hepsini
kendisinden
elbette
vardır
bunda
ibretler
bir toplum için
düşünen
45:14
söyle
kimselere
inanan(lara)
affetsinler
kimseleri
ummayan(ları)
günlerini
Allah'ın
cezalandırması için
bir toplumu
sebebiyle
oldukları
yapıyorlar
45:15
kim
yaparsa
iyi bir iş
yararı kendisinedir
ve kim
kötülük yaparsa
zararı kendisinedir
sonunda
Rabbinize
döndürüleceksiniz
45:16
ve andolsun
biz verdik
oğullarına
İsrail
Kitap
ve hüküm
ve peygamberlik
ve onları besledik
güzel rızıklarla
ve onları üstün kıldık
üzerine
alemler
45:17
ve onlara verdik
açık deliller
bu işde
onlar ayrılığa düşmediler
sadece (yüzünden)
sonra
kendilerine geldikten
bilgi
çekememezlik
aralarındaki
şüphesiz
Rabbin
hüküm verecektir
onlar arasında
günü
kıyamet
şeylerde
oldukları
onda
ayrılığa düşüyor(lar)
45:18
sonra
seni koyduk
üzerine
bir şeriat
emrimizden
sen ona uy
ve
uyma
keyiflerine
kimselerin
bilmeyen(lerin)
45:19
çünkü onlar
asla
savamazlar
senden
Allahtan
hiçbir şeyi
ve şüphesiz
zalimler
bir kısmı
velisidirler
diğerinin
Allah ise
velisidir
muttakilerin
45:20
bu (Kur'an)
kanıtlar(sunmakta)dır
insanlara
ve yol göstericidir
ve rahmettir
kavimler için
kesin olarak inanan
45:21
yoksa
sandılar (mı ki?)
kimseler
işleyen
kötülükleri
onları yapacağımızı
kimseler gibi
inanan
ve yapan
iyi ameller
bir olacak (öyle mi?)
yaşamaları
ve ölümleri
ne kötü
hüküm veriyorlar