Sura
46
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 35
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 46, El-Ahkâf (Ahkaf)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
46:1
Hâ Mîm
46:2
indirilişi
Kitabın
(tarafın)dandır
Allah
aziz
hakim
46:3
biz yaratmadık
gökleri
ve yeri
ve bulunanları
ikisi arasında
ancak (yarattık)
gerçek ile
ve bir süreye göre
belli
ve kimseler
inkar eden(ler)
şeyden
uyarıldıkları
yüz çevirmektedirler
46:4
de ki
gördünüz mü?
şeyleri
yalvardıklarınız
başka
Allah'tan
bana gösterin
neyi?
yarattılar onlar
yerden
yoksa
onların var (mı?)
bir ortaklığı
göklerde
bana getirin
bir Kitap
önce
bundan
yahut
bir kalıntı
bilgiden
eğer
iseniz
doğrular(dan)
46:5
kim olabilir?
daha sapık
kimseden
yalvaran
bırakıp da
Allah'ı
kimselere
cevap veremeyecek
kendisine
kadar
gününe
kıyamet
oysa onlar
bunların yalvardıklarından
habersizdirler
46:6
ve zaman
toplandıkları
insanlar
olurlar
onlara
düşman
ve
onların kendilerine tapmalarını
tanımazlar
46:7
ve zaman
okunduğu
onlara
ayetlerimiz
açık açık
dediler
kimseler
inkar eden(ler)
hakk için
kendilerine gelen
bu
bir büyüdür
apaçık
46:8
yoksa
(-mu) diyorlar?
de ki
eğer
ben onu uydurmuşsam
olmaz
sizin hiçbir yararınız
bana
Allah-;-tan
Allah-;
bir şeye (gelecek cezaya)
O
daha iyi bilir
şeyleri
taşkınlık yaptığınız
onda
yeter
O'nun
şahid olması
benimle
sizin aranızda
ve O
bağışlayandır
esirgeyendir
46:9
de ki
değilim
türedi biri
(arasında)
elçiler
ve
bilmem
ne
yapılacağını
bana
ne de
size
(hayır)
ben uymuyorum
başkasına
şey(den)
vahyedilen
bana
ve değilim
ben
başka bir şey
bir uyarıcıdan
apaçık
46:10
de ki
hiç düşündünüz mü?
eğer
ise
katından
Allah
ve siz inkar ettiyseniz
onu
ve görüp
bir şahid
oğullarından
İsrail
bunun benzerini
ve inandığı halde
siz tenezzül etmemişseniz
şüphesiz
Allah
doğru yola iletmez
bir toplumu
zalimlerden
46:11
ve dedi(ler)
kimseler
inkar eden(ler)
kimseler için
inanan(lar)
şayet
olsaydı
iyi bir şey
bizi geçemezlerdi
ona (inanmada)
zaman ise
hidayete ermedikleri
onunla
diyeceklerdir ki
bu
bir yalandır
eski
46:12
ve
ondan önce
Kitabı
Musa'nın
önder
ve rahmet
ve bu
Kitaptır
doğrulayan
diliyle
Arap
uyarmak için
kimseleri
kendilerine yazık eden(leri)
ve müjde (olan)
güzel davrananlar (için)
46:13
şüphesiz
kimseler
diyen(ler)
Rabbimiz
Allah'tır
sonra
doğru olanlar
yoktur
korku
onlara
ve değildir
onlar
üzülecek
46:14
onlar
halkıdır
cennet
ebedi kalacaklardır
orada
ceza olarak
karşılık
olduklarına
yapıyorlar
46:15
ve biz tavsiye ettik
insana
ana babasına
iyilik etmesini
onu taşıdı
anası
zahmetle
ve doğurdu onu
zahmetle
taşınması ise
ve sütten kesilmesi
otuz
aydır
nihayet
zaman
erdiği
güçlü çağına
ve varınca
kırk
yaşına
dedi
Rabbim
beni sevk eyle
şükretmeğe
ni'metine
verdiğin
bana
ve
anama babama
ve
yapmağa
yararlı işler
razı olacağın
ve salahı devam ettir
benim için
içinde
zürriyetim
şüphesiz ben
yüz tuttum
sana
ve elbette ben
teslim olanlardanım
46:16
onlar
öyle kişilerdir ki
kabul ederiz
onlardan
en iyisini
yaptıklarının
ve geçeriz
onların kötülüklerinden
arasındadırlar
halkı
cennet
sözdür
doğru
olunan
kendilerine va'd
46:17
ve o kimse
dedi
anasına babasına
öf
size
siz bana va'd mı ediyorsunuz?
benim çıkarılacağımı
gelip geçmiş iken
gelip geçmiş iken
nice nesiller
benden önce
onlar ise
sığınarak
Allah'a
yazık sana (dediler)
iman et!
şüphesiz
sözü
Allah'ın
gerçektir
derken o der ki
değildir
bu
başka bir şey
masallarından
eskilerin
46:18
işte onlar
kimselerdir
hak olan
kendilerine
(azab) söz(ü)
arasında
toplulukları
gelip geçen
gelip geçen
kendilerinden önce
cin(ler)den
ve insan(lardan)
gerçekten onlar
ziyana uğrayanlardır
46:19
her birinin vardır
dereceleri
işlerden
yaptıkları
ve onlara tam verir
yaptıklarının karşılığını
ve onlara
asla
haksızlık edilmez
46:20
ve gün
sunulacakları
kimseler
inkar eden(ler)
ateşe
zayi ettiniz
bütün güzelliklerinizi
hayatınızda
dünya
ve sefa sürdünüz
bunlarla
bugün
cezalandırılacaksınız
bir azab ile
alçaltıcı
ötürü
büyüklük taslamanızdan
yeryüzünde
haksız yere
haksız yere
ötürü
ve yoldan çıkmanızdan
46:21
ve an
kardeşini (Hud'u)
Ad'ın
hani
uyarmıştı
kavmini
Ahkaf'taki
gelip geçti
gelip geçti
nice uyarıcılar
onun önünden
ve
ardından
kulluk etmeyin
başkasına
Allah'tan
elbette ben
korkuyorum
sizin
azabına uğramanızdan
bir günün
büyük