Sura
47
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 38
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 47, Muhammed (Muhammed)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
47:1
kimselerin
inkar eden(lerin)
ve engel olanların
(Allah) yoludan
Allah
boşa çıkarmıştır
işlerini
47:2
ve kimselerin
inanan(ların)
ve yapanların
iyi işler
ve inananların
indirilene
Muhammed'e
ki o
gerçektir
tarafından
Rableri
örtmüştür
onlardan
günahlarını
ve düzeltmiştir
hallerini
47:3
bu böyledir
çünkü
kimseler
inkar eden(ler)
uymuşlardır
batıla
ve şüphesiz
ki
inananlar ise
uymuşlardır
hakka
gelen
Rablerinden
işte böyle
anlatır
Allah
insanlara
onların durumlarını
47:4
zaman
karşılaştığınız
kimselerle
inkar eden(lerle)
vurun
boyunlarını
nihayet
zaman
onları iyice vurup sindirdiğiniz
sıkıca bağlayın
bağı
ister
iyilikle (bırakırsınız)
ondan sonra
veya
fidye alırsınız
kadar
bırakıncaya
harb
ağırlıklarını
işte
şayet
dileseydi
Allah
öc alırdı
onlardan
fakat
denemek için
bir kısmınızı
diğeriyle
kimselerin
öldürülen(lerin)
(Allah) yolunda
Allah
asla
zayi etmeyecektir
yaptıkları işleri
47:5
onları doğru yola iletecektir
ve düzeltecektir
durumlarını
47:6
onları sokacaktır
cennete
tanımladığı
kendilerine
47:7
ey
kimseler
inanan(lar)
eğer
siz yardım ederseniz
Allah(ın dinin)e
(O da) size yardım eder
ve sağlam tutar
ayaklarınızı
47:8
kimselere ise
inkar eden(lere)
yıkım
onlara olsun
ve boşa çıkarmıştır
onların işlerini
47:9
böyledir
çünkü onlar
hoşlanmamışlardır
indirdiğinden
Allah'ın
(Allah da) heder etmiştir
onların amellerini
47:10
gezip dolaşmadılar mı?
yeryüzünde
görsünler
nasıl
olduğunu
sonunun
kimselerin
kendilerinden önceki
yıkıp başlarına geçirmiştir
Allah
onları
kafirlere de vardır
onun benzeri sonuçlar
47:11
bu böyledir
çünkü
Allah
koruyucusudur
kimselerin
inanan(ların)
ve şüphesiz
kafirlerin ise
yoktur
koruyucuları
onların
47:12
şüphesiz
Allah
sokar
kimseleri
inanan(ları)
ve yapanları
iyi işler
cennetlere
akan;
altlarından
ırmaklar
kimseler ise
inkar eden(ler)
(dünyada) biraz yaşarlar
ve yerler
gibi
yediği
hayvanların
ve ateştir
yerleri
onların
47:13
nicesini
kent(ler)den
(öyle ki)
daha şiddetliydi
kuvvet bakımından
senin kentinden
seni çıkardıkları
biz yok ettik
ve olmadı
yardım eden
onlara
47:14
kimse olur mu?
olan
üzerinde
bir delil
Rabbinden
kimseler gibi
süslendirilen
kendilerine
kötü
işi
ve uyan
keyiflerine
47:15
durumu (şudur)
cennetin
söz verilen
muttakilere
içinde vardır
ırmakları
sudan
olmayan
bozulma
ve ırmakları
sütten
değişmeyen
tadı
ve ırmakları
şaraptan
lezzet veren
içenlere
ve ırmakları
baldan
süzme
ve onlar için vardır
orada
her çeşitten
meyvalar
ve bağışlama (vardır)
Rablerinden
kimseler gibi olur mu?
o
ebedi kalan
ateşte
ve içirildiği
suyun
sıcak
parça parça kesen
barsaklarını
47:16
ve onlardan
kimisi
seni dinler
gelip
nihayet
zaman
çıktıkları
senin yanından
derler
olanlara
verilmiş
bilgi
ne?
söyledi
az önce
onlar
kimselerdir
mühürlediği
Allah'ın
üzerini
kalbleri
ve ardına düşmüş
keyiflerinin
47:17
kimselere gelince
hidayet bulan(lara)
onların artırmıştır
hidayetlerini
ve onlara vermiştir
korunmalarını
47:18
bekliyorlarmı?
yalnızca
sa'atin
kendilerine gelmesini
ansızın
işte
geldi
onun belirtileri
neden mümkün olsun?
onlara
sonra
kendilerine geldikten
öğüt almaları
47:19
bil ki
ki o
yoktur
tanrı
başka
Allah'tan
ve mağfiret dile
kendi günahın için
ve inanan erkekler için
ve inanan kadınlar için
ve Allah
bilir
dönüp dolaşacağınız yeri
ve varıp duracağınız yeri
47:20
ve derler
kimseler
inanan(lar)
değil miydi?
indirilmeli
bir sure
zaman
indirildiği
bir sure
hükmü açık
ve söz edilince
onda
savaştan
görürsün
kimselerin
bulunan
kalblerinde
hastalık
baktıklarını
sana
bakışı gibi
baygınlık çökmüş
üzerine
ölümden
daha yakın
onlara
47:21
ita'at etmektir
ve söylemektir
güzel
zaman
azmedildiği
işe
şayet
sadık kalsalardı
Allah'a
elbette olurdu
daha iyi
kendileri için