Sura
49
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Ayet
1
Ayet
1 - 18
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 49, El-Hucurât (Hucurat)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
49:1
ey
kimseler
inanan(lar)
geçmeyin
önüne
önüne
Allah'ın
ve Elçisinin
ve korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
işitendir
bilendir
49:2
Ey
kimseler
inanan(lar)
yükseltmeyin
seslerinizi
üstüne
sesinin
Peygamberin
ve
yüksek sesle konuşmayın
onunla
sözü
yüksek sesle konuştuğunuz gibi
bir kısmınız
diğeriyle
yoksa boşa gider
amelleriniz
ve siz
farkında olmazsınız
49:3
şüphesiz
kimseler
kısan(lar)
seslerini
huzurunda
elçisinin
Allah'ın
işte onlar
imtihan etmiştir
Allah
onların kalblerini
takva için
onlar için vardır
mağfiret
ve bir mükafat
büyük
49:4
şüphesiz
sana bağıranların
arkasından
odaların
çoğu
akıl etmezler
49:5
ve şayet
onlar
bekleselerdi
kadar
sen çıkıncaya
kendilerinin yanına
elbette olurdu
daha iyi
kendileri için
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
49:6
ey
kimseler
inanan(lar)
size gelirse
bir fasık
bir haberle
onu araştırın
yoksa kötülük edersiniz
bir topluluğa karşı
bilmeyerek
sonra olursunuz
üzerine
şey
yaptığınız
pişman
49:7
ve bilin ki
elbette
içinizdedir
Elçisi
Allah'ın
şayet
size uysaydı
birçok
işte
sıkıntıya düşerdiniz
fakat
Allah
sevdirdi
size
imanı
ve onu süsledi
sizin kalblerinizde
ve çirkin gösterdi
size
küfrü
ve fıskı
ve isyanı
işte
bunlardır
doğru yolda olanlar
49:8
bir lutuftur
Allahtan
ve ni'metdir
ve Allah
bilendir
hakimdir
49:9
ve eğer
iki grup
inananlardan
vuruşurlarsa
düzeltin
onların arasını
şayet
saldırırsa
biri
üzerine
öteki
vuruşun
saldıran tarafla
kadar
dönünceye
buyruğuna
Allah'ın
eğer
dönerse
artık düzeltin
onların arasını
adaletle
ve daima adil olun
çünkü
Allah
sever
adalet yapanları
49:10
muhakkak
mü'minler
kardeştirler
o halde düzeltin
arasını
kardeşlerinizin
ve korkun
Allah'tan
umulur ki
size rahmet edilsin
49:11
ey
kimseler
inanan(lar)
alay etmesin
bir topluluk
(başka bir)
toplulukla
belki
olurlar
daha iyi
kendilerinden
ve ne de
kadınlar
(başka)
kadınlarla
belki
olurlar
daha iyi
onlar kendilerinden
ve
kusur aramayın
birbirinizde
ve
birbirinizi çağırmayın
kötü lakaplarla
ne kötü bir şeydir
adı
fısk
sonra
inandıktan
ve kim
tevbe etmezse
işte
onlar
zalimdirler
49:12
ey
kimseler
inanan(lar)
sakının
çok
zandan
zira
bir kısmı
zannın
günahtır
ve
merak etmeyin
ve
arkasından çekiştirmesin
biriniz
diğerinizi
sever mi?
biriniz
yemeği
etini
kardeşinin
ölmüş
işte bundan iğrendiniz
o halde korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
tevbeyi çok kabul edendir
çok esirgeyendir
49:13
ey
insanlar
elbette biz
sizi yarattık
bir erkekten
ve bir kadın(dan)
ve ayırdık sizi
milletlere
ve kabilelere
birbirinizi tanımanız için
şüphesiz
en üstün olanınız
yanında
Allah
en çok korunanınızdır
şüphesiz
Allah
bilendir
haber alandır
49:14
dediler
araplar
inandık
de ki
inanmadınız
fakat
deyin
islam olduk
henüz
girmedi
iman
kalblerinize
ve eğer
ita'at ederseniz
Allah'a
ve Elçisine
size eksiltmez
amellerinizden
hiçbir şeyi
şüphesiz
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
49:15
şüphesiz
Mü'minler
kimselerdir
iman eden(lerdir)
Allah'a
ve Elçisine
sonra
şüphe etmeyenlerdir
ve cihad edenlerdir
mallarıyle
ve canlarıyle
yolunda
Allah
işte
onlardır
doğru olanlar
49:16
de ki
siz mi öğreteceksiniz?
Allah'a
dininizi
Allah
bilir
olanları
göklerde
ve olanları
yerde
Allah
her
şeyi
bilendir
49:17
başına kakıyorlar
senin
İslam olmalarını
de ki
başıma kakmayın
benim
müslüman olmanızı
tersine
Allah
minnet eder
size
size hidayeti nedeniyle
imana
eğer
iseniz
doğrulardan
49:18
şüphesiz
Allah
bilir
gizlisini
göklerin
ve yerin
ve Allah
görmektedir
yaptıklarınızı