Ziyaretçi
Sura
Sura
49
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 18
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 49, El-Hucurât (Hucurat)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
49:1
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
geçmeyin
*
geçmeyin
önüne
önüne
önüne
önüne
Allah'ın
Allah'ın
ve Elçisinin
ve Elçisinin
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir

49:2
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
yükseltmeyin
*
yükseltmeyin
seslerinizi
seslerinizi
üstüne
üstüne
sesinin
sesinin
Peygamberin
Peygamberin
ve
ve
yüksek sesle konuşmayın
yüksek sesle konuşmayın
onunla
onunla
sözü
sözü
yüksek sesle konuştuğunuz gibi
yüksek sesle konuştuğunuz gibi
bir kısmınız
bir kısmınız
diğeriyle
diğeriyle
yoksa boşa gider
*
yoksa boşa gider
amelleriniz
amelleriniz
ve siz
ve siz
farkında olmazsınız
*
farkında olmazsınız

49:3
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
kısan(lar)
kısan(lar)
seslerini
seslerini
huzurunda
huzurunda
elçisinin
elçisinin
Allah'ın
Allah'ın
işte onlar
işte onlar
imtihan etmiştir
*
imtihan etmiştir
Allah
Allah
onların kalblerini
onların kalblerini
takva için
takva için
onlar için vardır
onlar için vardır
mağfiret
mağfiret
ve bir mükafat
ve bir mükafat
büyük
büyük

49:4
şüphesiz
şüphesiz
sana bağıranların
*
sana bağıranların
arkasından
*
arkasından
odaların
odaların
çoğu
çoğu
akıl etmezler
*
akıl etmezler

49:5
ve şayet
ve şayet
onlar
onlar
bekleselerdi
bekleselerdi
kadar
kadar
sen çıkıncaya
sen çıkıncaya
kendilerinin yanına
kendilerinin yanına
elbette olurdu
elbette olurdu
daha iyi
daha iyi
kendileri için
kendileri için
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

49:6
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
size gelirse
*
size gelirse
bir fasık
bir fasık
bir haberle
bir haberle
onu araştırın
onu araştırın
yoksa kötülük edersiniz
*
yoksa kötülük edersiniz
bir topluluğa karşı
bir topluluğa karşı
bilmeyerek
bilmeyerek
sonra olursunuz
sonra olursunuz
üzerine
üzerine
şey
şey
yaptığınız
yaptığınız
pişman
pişman

49:7
ve bilin ki
ve bilin ki
elbette
elbette
içinizdedir
içinizdedir
Elçisi
Elçisi
Allah'ın
Allah'ın
şayet
şayet
size uysaydı
size uysaydı
birçok
*
birçok
işte
*
işte
sıkıntıya düşerdiniz
sıkıntıya düşerdiniz
fakat
fakat
Allah
Allah
sevdirdi
sevdirdi
size
size
imanı
imanı
ve onu süsledi
ve onu süsledi
sizin kalblerinizde
*
sizin kalblerinizde
ve çirkin gösterdi
ve çirkin gösterdi
size
size
küfrü
küfrü
ve fıskı
ve fıskı
ve isyanı
ve isyanı
işte
işte
bunlardır
bunlardır
doğru yolda olanlar
doğru yolda olanlar

49:8
bir lutuftur
bir lutuftur
Allahtan
*
Allahtan
ve ni'metdir
ve ni'metdir
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hakimdir
hakimdir

49:9
ve eğer
ve eğer
iki grup
iki grup
inananlardan
*
inananlardan
vuruşurlarsa
vuruşurlarsa
düzeltin
düzeltin
onların arasını
onların arasını
şayet
şayet
saldırırsa
saldırırsa
biri
biri
üzerine
üzerine
öteki
öteki
vuruşun
vuruşun
saldıran tarafla
*
saldıran tarafla
kadar
kadar
dönünceye
dönünceye
buyruğuna
*
buyruğuna
Allah'ın
Allah'ın
eğer
eğer
dönerse
dönerse
artık düzeltin
artık düzeltin
onların arasını
onların arasını
adaletle
adaletle
ve daima adil olun
ve daima adil olun
çünkü
çünkü
Allah
Allah
sever
sever
adalet yapanları
adalet yapanları

49:10
muhakkak
muhakkak
mü'minler
mü'minler
kardeştirler
kardeştirler
o halde düzeltin
o halde düzeltin
arasını
arasını
kardeşlerinizin
kardeşlerinizin
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
umulur ki
umulur ki
size rahmet edilsin
size rahmet edilsin

49:11
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
alay etmesin
*
alay etmesin
bir topluluk
bir topluluk
(başka bir)
(başka bir)
toplulukla
toplulukla
belki
belki
olurlar
*
olurlar
daha iyi
daha iyi
kendilerinden
kendilerinden
ve ne de
ve ne de
kadınlar
kadınlar
(başka)
(başka)
kadınlarla
kadınlarla
belki
belki
olurlar
*
olurlar
daha iyi
daha iyi
onlar kendilerinden
onlar kendilerinden
ve
ve
kusur aramayın
kusur aramayın
birbirinizde
birbirinizde
ve
ve
birbirinizi çağırmayın
birbirinizi çağırmayın
kötü lakaplarla
kötü lakaplarla
ne kötü bir şeydir
ne kötü bir şeydir
adı
adı
fısk
fısk
sonra
sonra
inandıktan
inandıktan
ve kim
ve kim
tevbe etmezse
*
tevbe etmezse
işte
işte
onlar
onlar
zalimdirler
zalimdirler

49:12
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
sakının
sakının
çok
çok
zandan
*
zandan
zira
zira
bir kısmı
bir kısmı
zannın
zannın
günahtır
günahtır
ve
ve
merak etmeyin
merak etmeyin
ve
ve
arkasından çekiştirmesin
arkasından çekiştirmesin
biriniz
biriniz
diğerinizi
diğerinizi
sever mi?
sever mi?
biriniz
biriniz
yemeği
*
yemeği
etini
etini
kardeşinin
kardeşinin
ölmüş
ölmüş
işte bundan iğrendiniz
işte bundan iğrendiniz
o halde korkun
o halde korkun
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
tevbeyi çok kabul edendir
tevbeyi çok kabul edendir
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

49:13
ey
ey
insanlar
insanlar
elbette biz
elbette biz
sizi yarattık
sizi yarattık
bir erkekten
*
bir erkekten
ve bir kadın(dan)
ve bir kadın(dan)
ve ayırdık sizi
ve ayırdık sizi
milletlere
milletlere
ve kabilelere
ve kabilelere
birbirinizi tanımanız için
birbirinizi tanımanız için
şüphesiz
şüphesiz
en üstün olanınız
en üstün olanınız
yanında
yanında
Allah
Allah
en çok korunanınızdır
en çok korunanınızdır
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilendir
bilendir
haber alandır
haber alandır

49:14
dediler
dediler
araplar
araplar
inandık
inandık
de ki
de ki
inanmadınız
*
inanmadınız
fakat
fakat
deyin
deyin
islam olduk
islam olduk
henüz
henüz
girmedi
girmedi
iman
iman
kalblerinize
*
kalblerinize
ve eğer
ve eğer
ita'at ederseniz
ita'at ederseniz
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
size eksiltmez
*
size eksiltmez
amellerinizden
*
amellerinizden
hiçbir şeyi
hiçbir şeyi
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

49:15
şüphesiz
şüphesiz
Mü'minler
Mü'minler
kimselerdir
kimselerdir
iman eden(lerdir)
iman eden(lerdir)
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
sonra
sonra
şüphe etmeyenlerdir
*
şüphe etmeyenlerdir
ve cihad edenlerdir
ve cihad edenlerdir
mallarıyle
mallarıyle
ve canlarıyle
ve canlarıyle
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
işte
işte
onlardır
onlardır
doğru olanlar
doğru olanlar

49:16
de ki
de ki
siz mi öğreteceksiniz?
siz mi öğreteceksiniz?
Allah'a
Allah'a
dininizi
dininizi
Allah
Allah
bilir
bilir
olanları
olanları
göklerde
*
göklerde
ve olanları
ve olanları
yerde
*
yerde
Allah
Allah
her
her
şeyi
şeyi
bilendir
bilendir

49:17
başına kakıyorlar
başına kakıyorlar
senin
senin
İslam olmalarını
*
İslam olmalarını
de ki
de ki
başıma kakmayın
*
başıma kakmayın
benim
benim
müslüman olmanızı
müslüman olmanızı
tersine
tersine
Allah
Allah
minnet eder
minnet eder
size
size
size hidayeti nedeniyle
*
size hidayeti nedeniyle
imana
imana
eğer
eğer
iseniz
iseniz
doğrulardan
doğrulardan

49:18
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilir
bilir
gizlisini
gizlisini
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
ve Allah
ve Allah
görmektedir
görmektedir
yaptıklarınızı
*
yaptıklarınızı